Truy cập

Hôm nay:
3909
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41856
Tháng này:
15653
Tất cả:
6074961

Công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn (2011-2015)

Sáng 28/3, UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức Công bố quy hoạch sử dụng đất 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015.

Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi tường tỉnh Thanh Hoá; các đồng chí Nguyễn Tiến Thuận, Phó Bí thư thường trực Thị ủy; Bùi Huy Hùng, Chủ tịch UBND Thị xã; các đồng chí trong Ban thường vụ thị ủy, lãnh đạo UBND và các phòng, ban, ngành, đoàn thể Thị xã; lãnh đạo các xã phường; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có sử dụng đất trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 341/ QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu ( 2011- 2015) của thị xã Bỉm Sơn.

Theo đó, đến năm 2020, Thị xãcó 12.163,98 ha đất nông nghiệp; 3.375,07 ha đất phi nông nghiệp;6.701,18 ha đất đô thị và trên 1 nghìn ha nhóm đất chưa sử dụng.Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp cả thời kỳlà 1.307,93 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 98,91 ha. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp là 51,35 ha.

Trên cơ sở đó, UBND Thị xã có trách nhiệmthực hiện quy hoạch kế hoạch kế hoạchsử dụng đất theo đúng quy định của luật đất đai; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo sở TNMT tỉnh Thanh Hoá và đồng chí Bùi Huy Hùng, Chủ tịch UBND Thị xã đề nghịphòng TN&MT, UBND các xã phường cầntăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đất đai trên địa bàn; thực hiện nghiêm quy hoạch chung xây dựng Thị xã, quy hoạch phân khu; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) đã được UBND Tỉnh phê duyệtđảm bảo việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch;sau Hội nghị cấp Thị xã đề nghị UBND các phường, xã trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, công khai những nội dungquy hoạch sử dụng đất 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 của Thị xã và của địa phương mình để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và thực hiện tốt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thị xã.


Trần Hiền

Công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn (2011-2015)

Sáng 28/3, UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức Công bố quy hoạch sử dụng đất 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015.

Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi tường tỉnh Thanh Hoá; các đồng chí Nguyễn Tiến Thuận, Phó Bí thư thường trực Thị ủy; Bùi Huy Hùng, Chủ tịch UBND Thị xã; các đồng chí trong Ban thường vụ thị ủy, lãnh đạo UBND và các phòng, ban, ngành, đoàn thể Thị xã; lãnh đạo các xã phường; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có sử dụng đất trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 341/ QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu ( 2011- 2015) của thị xã Bỉm Sơn.

Theo đó, đến năm 2020, Thị xãcó 12.163,98 ha đất nông nghiệp; 3.375,07 ha đất phi nông nghiệp;6.701,18 ha đất đô thị và trên 1 nghìn ha nhóm đất chưa sử dụng.Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp cả thời kỳlà 1.307,93 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 98,91 ha. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp là 51,35 ha.

Trên cơ sở đó, UBND Thị xã có trách nhiệmthực hiện quy hoạch kế hoạch kế hoạchsử dụng đất theo đúng quy định của luật đất đai; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo sở TNMT tỉnh Thanh Hoá và đồng chí Bùi Huy Hùng, Chủ tịch UBND Thị xã đề nghịphòng TN&MT, UBND các xã phường cầntăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đất đai trên địa bàn; thực hiện nghiêm quy hoạch chung xây dựng Thị xã, quy hoạch phân khu; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) đã được UBND Tỉnh phê duyệtđảm bảo việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch;sau Hội nghị cấp Thị xã đề nghị UBND các phường, xã trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, công khai những nội dungquy hoạch sử dụng đất 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011-2015 của Thị xã và của địa phương mình để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và thực hiện tốt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thị xã.


Trần Hiền

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC