Truy cập

Hôm nay:
3978
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41925
Tháng này:
15722
Tất cả:
6075030

Định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020

Quy hoạch mở rộng không gian Thị xã về phía Tây và phía Đông nhằm mở rộng không gian đô thị. Phát triển công nghiệp có bước đột phá, trong đó ưu tiên phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng (Sản xuất xi măng) và ngành công nghiệp cơ khí (Sản xuất lắp ghép ô tô và chế toạ phụ tùng phụ kiện ô tô), chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế tiến tới xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý và ổn định; để thị xã Bỉm Sơn trong tương lai gần xứng đáng với tầm vóc của một đô thị công nghiệp và dịch vụ công nghiệp.

- Phát huy nội lực gắn với tranh thủ ngoại lực để đạt trình độ phát triển cao trong tổng thể phát triển khu công nghiệp và dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài thúc đẩy sự công nghiệp nghiệp hoá hiện đại hoá đô thị. Tập trung xây dựng hạ tầng tạo sức hấp dẫn khác biệt để đẩy nhanh đầu tư phát triển công nghiệp ô tô và cơ khí hỗ trợ, công nghiệp may và công nghiệp hoá chất ít ảnh hưởng môi trường, xây dựng thị xã Bỉm Sơn trở thành đô thị công nghiệp văn minh, hiện đại. phấn đấu đến sau năm 2010 Thị xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại III; phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái đô thị;

- Thu hút nguồn lực vào phát triển đô thị hiện đại, kết hợp hệ thống dịch vụ, thương mại phục vụ cho tăng trưởng công nghiệp và cho nhu cầu đô thị, nhu cầu của khu vực, tạo phong cách đô thị mới hấp dẫn phù hợp với thế địa hình của Bỉm Sơn. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bổ sung và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng các yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Chọn lọc, tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hoá và hiệu quả kinh tế.

- Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống dân cư, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tạo thuận lợi cho kỳ sau phát triển cao hơn.

Định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020

Quy hoạch mở rộng không gian Thị xã về phía Tây và phía Đông nhằm mở rộng không gian đô thị. Phát triển công nghiệp có bước đột phá, trong đó ưu tiên phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng (Sản xuất xi măng) và ngành công nghiệp cơ khí (Sản xuất lắp ghép ô tô và chế toạ phụ tùng phụ kiện ô tô), chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế tiến tới xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý và ổn định; để thị xã Bỉm Sơn trong tương lai gần xứng đáng với tầm vóc của một đô thị công nghiệp và dịch vụ công nghiệp.

- Phát huy nội lực gắn với tranh thủ ngoại lực để đạt trình độ phát triển cao trong tổng thể phát triển khu công nghiệp và dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài thúc đẩy sự công nghiệp nghiệp hoá hiện đại hoá đô thị. Tập trung xây dựng hạ tầng tạo sức hấp dẫn khác biệt để đẩy nhanh đầu tư phát triển công nghiệp ô tô và cơ khí hỗ trợ, công nghiệp may và công nghiệp hoá chất ít ảnh hưởng môi trường, xây dựng thị xã Bỉm Sơn trở thành đô thị công nghiệp văn minh, hiện đại. phấn đấu đến sau năm 2010 Thị xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại III; phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái đô thị;

- Thu hút nguồn lực vào phát triển đô thị hiện đại, kết hợp hệ thống dịch vụ, thương mại phục vụ cho tăng trưởng công nghiệp và cho nhu cầu đô thị, nhu cầu của khu vực, tạo phong cách đô thị mới hấp dẫn phù hợp với thế địa hình của Bỉm Sơn. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bổ sung và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng các yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Chọn lọc, tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hoá và hiệu quả kinh tế.

- Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống dân cư, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tạo thuận lợi cho kỳ sau phát triển cao hơn.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC