Truy cập

Hôm nay:
232
Hôm qua:
8530
Tuần này:
8762
Tháng này:
111221
Tất cả:
6525538

Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm của Thị xã đến năm 2020

Các ngành sản xuất trong thị xã cần tiến hành khảo sát thị trường trong tỉnh, nắm bắt nhu cầu tiêu thụ của từng vùng, từng huyện trên địa bàn tỉnh để sản xuất các mặt hàng phù hợp với thị hiếu, tập quán canh tác, nhu cầu của từng nơi.

1. Thị trường trong và ngoài tỉnh: Các ngành sản xuất trong thị xã cần tiến hành khảo sát thị trường trong tỉnh, nắm bắt nhu cầu tiêu thụ của từng vùng, từng huyện trên địa bàn tỉnh để sản xuất các mặt hàng phù hợp với thị hiếu, tập quán canh tác, nhu cầu của từng nơi. Là một Thị xã công nghiệp năng lực sản xuất lớn, sản phẩm đa dạng, ngoài việc tăng cường công tác tiếp thị từ nội lực của các doanh nghiệp; còn phải thông qua hệ thống thương nghiệp của các thành phần kinh tế, các đại lý ở các huyện và của tỉnh ngoài để nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, là điều kiện dể mở rộng thị trường trong tỉnh và cả nước.

2. Tìm thị trường hướng ngoại: Nước ta đang trong quá trình hội nhập, và đã là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO) là điều kiện rất thuận lợi để các doanh nghiệp của Thị xã, thông qua các tổ chức kinh tế trong nước, hoặc thông qua hoạt động xúc tiến thương mại để tiếp xúc với các đối tác nước ngoài tìm kiếm và mở rộng thị trường ra nước ngoài, đây không chỉ là cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn là điều kiện để thu hút các nguồn vốn bên ngoài đầu tư vào thị xã. Xây dựng mạng lưới dịch vụ: Khai thác, thu mua, chế biến, vận chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất, đến địa chỉ tiêu thụ, để vừ chủ động tìm đầu ra cho hàng hoá xuất khẩu, vừa thu hút lao động tham gia làm dịch vụ một cách linh hoạt. Xây dựng mối liên hệ kinh tế giữa vùng nguyên liệu với các nhà máy chế biến để tạo đầu ra ổn định, cho các vùng sản xuất ổn định thị trường.

Giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm của Thị xã đến năm 2020

Các ngành sản xuất trong thị xã cần tiến hành khảo sát thị trường trong tỉnh, nắm bắt nhu cầu tiêu thụ của từng vùng, từng huyện trên địa bàn tỉnh để sản xuất các mặt hàng phù hợp với thị hiếu, tập quán canh tác, nhu cầu của từng nơi.

1. Thị trường trong và ngoài tỉnh: Các ngành sản xuất trong thị xã cần tiến hành khảo sát thị trường trong tỉnh, nắm bắt nhu cầu tiêu thụ của từng vùng, từng huyện trên địa bàn tỉnh để sản xuất các mặt hàng phù hợp với thị hiếu, tập quán canh tác, nhu cầu của từng nơi. Là một Thị xã công nghiệp năng lực sản xuất lớn, sản phẩm đa dạng, ngoài việc tăng cường công tác tiếp thị từ nội lực của các doanh nghiệp; còn phải thông qua hệ thống thương nghiệp của các thành phần kinh tế, các đại lý ở các huyện và của tỉnh ngoài để nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, là điều kiện dể mở rộng thị trường trong tỉnh và cả nước.

2. Tìm thị trường hướng ngoại: Nước ta đang trong quá trình hội nhập, và đã là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO) là điều kiện rất thuận lợi để các doanh nghiệp của Thị xã, thông qua các tổ chức kinh tế trong nước, hoặc thông qua hoạt động xúc tiến thương mại để tiếp xúc với các đối tác nước ngoài tìm kiếm và mở rộng thị trường ra nước ngoài, đây không chỉ là cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn là điều kiện để thu hút các nguồn vốn bên ngoài đầu tư vào thị xã. Xây dựng mạng lưới dịch vụ: Khai thác, thu mua, chế biến, vận chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất, đến địa chỉ tiêu thụ, để vừ chủ động tìm đầu ra cho hàng hoá xuất khẩu, vừa thu hút lao động tham gia làm dịch vụ một cách linh hoạt. Xây dựng mối liên hệ kinh tế giữa vùng nguyên liệu với các nhà máy chế biến để tạo đầu ra ổn định, cho các vùng sản xuất ổn định thị trường.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC