Truy cập

Hôm nay:
4499
Hôm qua:
5574
Tuần này:
4499
Tháng này:
138784
Tất cả:
6037604

Giải pháp về vốn để thực hiện quy hoạch Thị xã đến năm 2020

Để đáp ứng được nhu cầu đầu tư của Thị xã đến năm 2020 cần phải có các biện pháp huy động vốn một cách tích cực, tập trung vào các nguồn vốn chủ đạo như:

- Vốn đầu tư từ bên ngoài (gồm vốn nước ngoài, vốn của các ngành trung ương và vốn của các doanh nghiệp) : 40%

- Vốn ngân sách Nhà nước( gồm vốn trung ương, vốn của tỉnh và vốn huy động của thị xã): 20%

- Vốn vay tín dụng: 10%

- Vốn đầu tư của các thành phần kinh tế và của dân: 30%

+ Nguồn lực từ bên ngoài: Tranh thủ mọi sự hỗ trợ của tỉnh, Trung ương và các nguồn vốn hỗ trợ khác để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư các cơ sở sản xuất công nghiệp. Kêu gọi vốn ODA vào đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, đào tạo nhân lực, phát triển khoa học và chyển giao công nghệ, phát triển giáo dục, y tế, cải thiện đời sống nhân dân. Tranh thủ nguồn vốn từ các ngành như: Điện lực, Bưu chính viễn thông, Giao thông vận tải và các doanh nghiệp Trung ương đòng trên địa bàn để đầu tư mới và nâng cấp các cơ sở sản xuất.

+ Nguồn nội lực: Huy động tối đa cho đầu tư phát triển hạ tâng, vận dụng các cơ chế chính sách của Nhà nước như dành quỹ đất đổi lấy công trình hạ tầng kinh tế - xã hội , tích cực thực hiện các chính sách xã hội hoá y tế, giáo dục; xây dựng chợ tại các xã phường, xây dựng quỹ tín dụng nhân dân để huy động vốn nhàn rỗi trong dân. Huy động nguồn vốn theo các phương thức BT, BOT, đối với các công trình giao thông, du lịch, công trình văn hoá, thể dục thể thao.

Khuyến khích đầu tư vào các dự án phát triển công nghiệp dịch vụ du lịch và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Giải pháp về vốn để thực hiện quy hoạch Thị xã đến năm 2020

Để đáp ứng được nhu cầu đầu tư của Thị xã đến năm 2020 cần phải có các biện pháp huy động vốn một cách tích cực, tập trung vào các nguồn vốn chủ đạo như:

- Vốn đầu tư từ bên ngoài (gồm vốn nước ngoài, vốn của các ngành trung ương và vốn của các doanh nghiệp) : 40%

- Vốn ngân sách Nhà nước( gồm vốn trung ương, vốn của tỉnh và vốn huy động của thị xã): 20%

- Vốn vay tín dụng: 10%

- Vốn đầu tư của các thành phần kinh tế và của dân: 30%

+ Nguồn lực từ bên ngoài: Tranh thủ mọi sự hỗ trợ của tỉnh, Trung ương và các nguồn vốn hỗ trợ khác để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư các cơ sở sản xuất công nghiệp. Kêu gọi vốn ODA vào đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, đào tạo nhân lực, phát triển khoa học và chyển giao công nghệ, phát triển giáo dục, y tế, cải thiện đời sống nhân dân. Tranh thủ nguồn vốn từ các ngành như: Điện lực, Bưu chính viễn thông, Giao thông vận tải và các doanh nghiệp Trung ương đòng trên địa bàn để đầu tư mới và nâng cấp các cơ sở sản xuất.

+ Nguồn nội lực: Huy động tối đa cho đầu tư phát triển hạ tâng, vận dụng các cơ chế chính sách của Nhà nước như dành quỹ đất đổi lấy công trình hạ tầng kinh tế - xã hội , tích cực thực hiện các chính sách xã hội hoá y tế, giáo dục; xây dựng chợ tại các xã phường, xây dựng quỹ tín dụng nhân dân để huy động vốn nhàn rỗi trong dân. Huy động nguồn vốn theo các phương thức BT, BOT, đối với các công trình giao thông, du lịch, công trình văn hoá, thể dục thể thao.

Khuyến khích đầu tư vào các dự án phát triển công nghiệp dịch vụ du lịch và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC