Truy cập

Hôm nay:
1928
Hôm qua:
3902
Tuần này:
14193
Tháng này:
26556
Tất cả:
5630003
Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thị xã đến năm 2020

Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thị xã đến năm 2020

Phấn đấu đến năm 2020 có 85% số trường đạt chuẩn Quốc gia.

Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thị xã đến năm 2020

Phấn đấu đến năm 2020 có 85% số trường đạt chuẩn Quốc gia.

823 lượt xem

Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Dân số và lao động trên địa bàn Thị xã đến năm 2020

Đến năm 2020 dân số trên địa bàn Thị xã là 150.000 người.

824 lượt xem

Quy hoạch phát triển Nông - Lâm - Thủy sản thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020

Giá trị sản xuất ngành Nông – Lâm - Thuỷ sản thời kỳ quy hoạch 2011 – 2020 tăng bình quân 5,1%; trong đó thời kỳ 2011 – 2015 tăng 5,4% thời kỳ 2016 – 2020 tăng bình quân 4,9%.

694 lượt xem

Mục tiêu phát triển các ngành dịch vụ đến năm 2020

Tập trung ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ như: Dịch vụ thương mại, xuất khẩu, dịch vụ du lịch, bưu chính viễn thông, ngân hàng … Tổng giá trị sản xuất (Giá so sánh) các ngành dịch vụ tren địa bàn năm 2015 là 1.950 tỷ đồng, tăng gần 2,5 lần so với năm 2010, mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu đạt 5.950 tỷ đồng, tăng 3 làn so với năm 2015. Tốc độ tăng bình quân cả thời kỳ quy hoạch 2011 – 2020 là 24,8%.

776 lượt xem

Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020

Căn cứ định hướng phát triển, trên cơ sở tiềm lực, lợi thế so sánh, thời cơ phát triển và những thách thức đặt ra, xác định tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân của Thị xã trong kỳ quy hoạch từ 2011 – 2020.

813 lượt xem

Định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020

Quy hoạch mở rộng không gian Thị xã về phía Tây và phía Đông nhằm mở rộng không gian đô thị. Phát triển công nghiệp có bước đột phá, trong đó ưu tiên phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng (Sản xuất xi măng) và ngành công nghiệp cơ khí (Sản xuất lắp ghép ô tô và chế toạ phụ tùng phụ kiện ô tô), chuyển đổi nhanh cơ cấu kinh tế tiến tới xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý và ổn định; để thị xã Bỉm Sơn trong tương lai gần xứng đáng với tầm vóc của một đô thị công nghiệp và dịch vụ công nghiệp.

895 lượt xem
1116 lượt xem

Công bố quy hoạch chi tiết khu dân dụng phía Đông thuộc phường Đông Sơn và phường Lam Sơn - thị xã Bỉm Sơn. (Tỷ lệ 1/2000)

Vừa qua, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức công bố quy hoạch chi tiết khu dân dụng phía Đông thuộc phường Đông Sơn và phường Lam Sơn - thị xã Bỉm Sơn. (Tỷ lệ 1/2000).

1052 lượt xem

Công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn (2011-2015)

Sáng 28/3, UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức Công bố quy hoạch sử dụng đất 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011-2015.

755 lượt xem
12

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC