Truy cập

Hôm nay:
3488
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41435
Tháng này:
15232
Tất cả:
6074540

Quy hoạch phát triển đô thị về vấn đề bảo vệ môi trường và bố trí sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020

Quy hoạch phát triển đô thị phải gắn liền với mục nâng cao mức sống, bảo vệ môi trường sinh thái xây dựng thị xã ngày càng xanh sạch đẹp.

* Vấn đề bảo vệ môi trường: Để đạt được mục tiêu trên cần có những giải pháp đồng bộ sau:

- Tập trung đầu tư hoàn chỉnh các hệ thống cống rãnh thoát nước mưa, thoát nước và hệ thống các trạm xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp như đã trình bày ở trên. Đảm bảo không để sảy ra úng ngập khi trời mưa làm ách tắc giao thông và gây ô nhiễm môi trường.

- Đầu tư mới và cải tạo các hồ sinh thái ở các khu vực 1+2+3 và hồ cánh chim để các hồ này vừa là nơi chứa nước đã qua xử lý vừa là khu vực tạo môi trường sinh thái có tác dụng điều hoà không khí.

- Tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc và có cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư để nhanh chóng đưa nhà máy chế biến rác thải đi vào hoạt động.

- Tất cả các doanh nghiệp đều phải có hệ thống xử lý nước thải nội bộ đạt tiêu chuẩn B trước khi thải ra hệ thống xử lý chung.

- Đối với rác thải trong các khu dân cư phải được thu gom, phân loại chuyển đến cơ sở chế biến rác thải. Đối với rác thải hữu cơ phải được quy hoạch nơi chôn cất tránh làm ô nhiễm nguồn nước.

- Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Đẩy mạnh áp dụng các công nghệ xử lý nước thải, khuyến khích sử dụng các công nghệ sạch trong sản xuất để giảm chất thải, tái sử dụng nước thải.

- Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản, việc bảo vệ và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần được chú ý, bảo vệ và sử dụng bền vững thiên nhiên nói chung và tài nguyên khoáng sản nói riêng phải trở thành một mục tiêu quan trọng trong tất cả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cũng như các dự án phát triển.

- Đi đôi với việc chỉ đạo trồng rừng trong quy hoạch, trong nội thị phải phát động nhân dân, các cơ quan trường học hưởng ứng trồng cây xanh trên vỉa hè, đường phố theo quy hoạch.

- Xây dựng nghĩa trang nhân dân quy mô 30 ha tại phường Đông Sơn.

* Quy hoạch bố trí sử dụng đất

Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020.

Dự kiến bố trí sử dụng đất như sau:

TT

Loại đất

ước 2010

2015

2020

Tổng diện tích tự nhiên

6701,18

8000

8000

I

Đất nông nghiệp

3816,09

3794,5

3727,68

II

Đất phi nông nghiệp

2135,86

3558,71

3625,53

III

Đất chưa sử dụng

749,23

646,79

646,79

Quy hoạch phát triển đô thị về vấn đề bảo vệ môi trường và bố trí sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020

Quy hoạch phát triển đô thị phải gắn liền với mục nâng cao mức sống, bảo vệ môi trường sinh thái xây dựng thị xã ngày càng xanh sạch đẹp.

* Vấn đề bảo vệ môi trường: Để đạt được mục tiêu trên cần có những giải pháp đồng bộ sau:

- Tập trung đầu tư hoàn chỉnh các hệ thống cống rãnh thoát nước mưa, thoát nước và hệ thống các trạm xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp như đã trình bày ở trên. Đảm bảo không để sảy ra úng ngập khi trời mưa làm ách tắc giao thông và gây ô nhiễm môi trường.

- Đầu tư mới và cải tạo các hồ sinh thái ở các khu vực 1+2+3 và hồ cánh chim để các hồ này vừa là nơi chứa nước đã qua xử lý vừa là khu vực tạo môi trường sinh thái có tác dụng điều hoà không khí.

- Tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc và có cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư để nhanh chóng đưa nhà máy chế biến rác thải đi vào hoạt động.

- Tất cả các doanh nghiệp đều phải có hệ thống xử lý nước thải nội bộ đạt tiêu chuẩn B trước khi thải ra hệ thống xử lý chung.

- Đối với rác thải trong các khu dân cư phải được thu gom, phân loại chuyển đến cơ sở chế biến rác thải. Đối với rác thải hữu cơ phải được quy hoạch nơi chôn cất tránh làm ô nhiễm nguồn nước.

- Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Đẩy mạnh áp dụng các công nghệ xử lý nước thải, khuyến khích sử dụng các công nghệ sạch trong sản xuất để giảm chất thải, tái sử dụng nước thải.

- Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản, việc bảo vệ và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần được chú ý, bảo vệ và sử dụng bền vững thiên nhiên nói chung và tài nguyên khoáng sản nói riêng phải trở thành một mục tiêu quan trọng trong tất cả các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cũng như các dự án phát triển.

- Đi đôi với việc chỉ đạo trồng rừng trong quy hoạch, trong nội thị phải phát động nhân dân, các cơ quan trường học hưởng ứng trồng cây xanh trên vỉa hè, đường phố theo quy hoạch.

- Xây dựng nghĩa trang nhân dân quy mô 30 ha tại phường Đông Sơn.

* Quy hoạch bố trí sử dụng đất

Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Bỉm Sơn đến năm 2020.

Dự kiến bố trí sử dụng đất như sau:

TT

Loại đất

ước 2010

2015

2020

Tổng diện tích tự nhiên

6701,18

8000

8000

I

Đất nông nghiệp

3816,09

3794,5

3727,68

II

Đất phi nông nghiệp

2135,86

3558,71

3625,53

III

Đất chưa sử dụng

749,23

646,79

646,79

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC