Truy cập

Hôm nay:
3883
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41830
Tháng này:
15627
Tất cả:
6074935

Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thị xã đến năm 2020

Phấn đấu đến năm 2020 có 85% số trường đạt chuẩn Quốc gia.

1. Về giáo dục: Tiếp tục nâng cao giáo dục toàn diện, tăng tỷ lệ hoạc sinh giỏi, tỷ lệ hoạc sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao Đẳng. Phấn đấu đến năm 2015 có 54% số trường học đạt Chuẩn Quốc gia và 85% số trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2020. Đến năm 2015 100% giáo viên các cấp đạt chuẩn trong đó có 20% trên chuẩn, trên cơ sở nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giảng dạy và tiến tới đạt chất lượng cao ở cấp PTCS. Khuyến khích xây dựng quỹ khuyến học từ Thị xã đến xã, phường kết hợp tốt giáo dục giữa nhà trường xã hội và gia đình, giữ vững và tăng cường kỹ cương, nề nếp trong dậy và học. Ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học và các bệnh thành tích trong thi cử.

* Giáo dục mầm non: Phát triển cả số lượng và chất lượng nhà trẻ, mẫu giáo bằng các loại hình trường lớp phù hợp với yêu cầu, khả năng từng địa bàn phường, xã. Năm 2015 có 98% các cháu trong độ tuổi được đi nhà trẻ, đến lớp mẫu giáo, có 4 trường đạt chuẩn Quốc gia và đến năm 2020 có 100% số cháu trong độ tuổi đến lớp và 8 trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, phấn đấu đến năm 2015 có 60% số trường mầm non có phòng học kiên cố và 100% phòng học kiên cố vào năm 2020

* Giáo dục tiểu học và THCS: tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, cải tạo nâng cấp các phòng học cấp 4 hiện có, phấn đấu đến năm 2015 có 100% số phòng học được kiên cố hoá. Giai đoạn 2015 đến 2020 trên cơ sở tăng thêm 3 đơn vị hành chính và số học sinh trong độ tuổi đi học đầu tư thêm 3 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở. Như vậy, đến năm 2020, toàn thị xã có 22 trường tiểu học và trung học cơ sở, tăng 6 trường với 6000 học sinh; 11 trường trung hoc cơ sở, tăng 3 trường với 6000 học sinh. Năm 2015 có 12/16 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó tiểu học 8 trường, trung học cơ sở 4 trường; năm 2020 có 18/22 trường đạt chuẩn quốc gia trong đó tiểu học 9 trường, trung học cơ sở 9 trường.

*. Giáo dục THPT: Phấn đấu đến năm 2015 tất cả các trường trung học đều có đủ phòng thí nghiệm, thư viện nhà trường và các trường được trang bị tin học, trang bị đầy đủ các dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ học tập, giúp nâng cao kiến thức thực hành cho học sinh, chống và đi đến chấm dứt tình trạng dạy chay trong trường. Phấn đấu đến năm 2020 có 2 trường trung học phổ thông đật chuẩn quốc gia.

2 Về đào tạo: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại các trường công nhân kỹ thuật hiện có; trên cơ sở đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất cho các trường, trang bị đầy đủ thiết bị giảng dạy cho học sinh. Đồng thời chuyển trung tâm giáo dục thường xuyên hiện nay thành trườgn trung cấp nghề, phấn đấu đến sau năm 2015 nâng cấp trường trung cấp dạy nghề mới được thành lập trong năm 2008 thành trường cao đẳng dạy nghề và trường dạy lái xe. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 là 80% tăng lên 90% vào năm 2020, trong đó cao đẳng, đại học 25%, học nghề 65%..

Quy hoạch phát triển về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thị xã đến năm 2020

Phấn đấu đến năm 2020 có 85% số trường đạt chuẩn Quốc gia.

1. Về giáo dục: Tiếp tục nâng cao giáo dục toàn diện, tăng tỷ lệ hoạc sinh giỏi, tỷ lệ hoạc sinh đỗ vào các trường Đại học, Cao Đẳng. Phấn đấu đến năm 2015 có 54% số trường học đạt Chuẩn Quốc gia và 85% số trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2020. Đến năm 2015 100% giáo viên các cấp đạt chuẩn trong đó có 20% trên chuẩn, trên cơ sở nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giảng dạy và tiến tới đạt chất lượng cao ở cấp PTCS. Khuyến khích xây dựng quỹ khuyến học từ Thị xã đến xã, phường kết hợp tốt giáo dục giữa nhà trường xã hội và gia đình, giữ vững và tăng cường kỹ cương, nề nếp trong dậy và học. Ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học và các bệnh thành tích trong thi cử.

* Giáo dục mầm non: Phát triển cả số lượng và chất lượng nhà trẻ, mẫu giáo bằng các loại hình trường lớp phù hợp với yêu cầu, khả năng từng địa bàn phường, xã. Năm 2015 có 98% các cháu trong độ tuổi được đi nhà trẻ, đến lớp mẫu giáo, có 4 trường đạt chuẩn Quốc gia và đến năm 2020 có 100% số cháu trong độ tuổi đến lớp và 8 trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, phấn đấu đến năm 2015 có 60% số trường mầm non có phòng học kiên cố và 100% phòng học kiên cố vào năm 2020

* Giáo dục tiểu học và THCS: tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, cải tạo nâng cấp các phòng học cấp 4 hiện có, phấn đấu đến năm 2015 có 100% số phòng học được kiên cố hoá. Giai đoạn 2015 đến 2020 trên cơ sở tăng thêm 3 đơn vị hành chính và số học sinh trong độ tuổi đi học đầu tư thêm 3 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở. Như vậy, đến năm 2020, toàn thị xã có 22 trường tiểu học và trung học cơ sở, tăng 6 trường với 6000 học sinh; 11 trường trung hoc cơ sở, tăng 3 trường với 6000 học sinh. Năm 2015 có 12/16 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó tiểu học 8 trường, trung học cơ sở 4 trường; năm 2020 có 18/22 trường đạt chuẩn quốc gia trong đó tiểu học 9 trường, trung học cơ sở 9 trường.

*. Giáo dục THPT: Phấn đấu đến năm 2015 tất cả các trường trung học đều có đủ phòng thí nghiệm, thư viện nhà trường và các trường được trang bị tin học, trang bị đầy đủ các dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ học tập, giúp nâng cao kiến thức thực hành cho học sinh, chống và đi đến chấm dứt tình trạng dạy chay trong trường. Phấn đấu đến năm 2020 có 2 trường trung học phổ thông đật chuẩn quốc gia.

2 Về đào tạo: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại các trường công nhân kỹ thuật hiện có; trên cơ sở đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất cho các trường, trang bị đầy đủ thiết bị giảng dạy cho học sinh. Đồng thời chuyển trung tâm giáo dục thường xuyên hiện nay thành trườgn trung cấp nghề, phấn đấu đến sau năm 2015 nâng cấp trường trung cấp dạy nghề mới được thành lập trong năm 2008 thành trường cao đẳng dạy nghề và trường dạy lái xe. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 là 80% tăng lên 90% vào năm 2020, trong đó cao đẳng, đại học 25%, học nghề 65%..

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC