Truy cập

Hôm nay:
3460
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41407
Tháng này:
15204
Tất cả:
6074512
Đẩy mạnh  công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thời gian đạt được kêt quả quan trọng, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thời gian đạt được kêt quả quan trọng, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19.

1984 lượt xem

Hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở phường Ngọc Trạo

Phường Ngọc Trạo (thị xã Bỉm Sơn) có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế – xã hội, trong đó đã thu hút trên 40 công ty, doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân đến đầu tư kinh doanh với khoảng trên 4.000 công nhân thường xuyên lao động, giao lưu, sinh hoạt trên địa bàn.

1599 lượt xem

Công tác rà soát văn bản năm 2019

Công tác rà soát, phân loại, đánh giá văn bản hàng năm có ý nghĩa rất quan trọng nhằm phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND và chủ tịch UBND từ Thị xã đến các xã, trường. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kết quả cho thấy:

982 lượt xem

Kết quả 05 năm thi hành Luật Hôn nhân - Gia đình và một số vấn đề đặt ra

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 được Quốc Hội thông qua ngày 19/6/2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

5132 lượt xem

Kết quả 05 năm thi hành luật Hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Sau khi Luật Hòa giải được công bố UBND thị xã Bỉm Sơn đã xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; đồng thời yêu cầu UBND xã, phường rà soát, báo cáo, kiện toàn số lượng tổ hòa giải, hòa giải viên cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

941 lượt xem

Hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm được Quốc hội ban hành ngày 21/11/2007, có hiệu lực từ ngày 1/7/2008, quy định rõ những chế tài đối với các hành vi vi phạm việc chống truyền nhiễm dịch bệnh.

1896 lượt xem

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”

Ngày 09/03/2003 Ban bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 32-CT/TW “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”.

3240 lượt xem

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC