Truy cập

Hôm nay:
538
Hôm qua:
4294
Tuần này:
15062
Tháng này:
176366
Tất cả:
5598713

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thời gian đạt được kêt quả quan trọng, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19.

Thị xã đã xây dựng và triển khai Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và được triển khai đến các ngành và UBND các xã, phường. Hội đồng PHPBGDPL thị xã đã xây dựng Kế hoạch cụ thểvề tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8. Theo đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản pháp luật mới ban hành đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp thực hiện Công văn số 3669/UBND-VX ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên điạ bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND thị xã Bỉm Sơn đã yêu cầu Hội đồng PBGDPL Thị xã, các thành viên hội đồng các ban ngành, đoàn thể cấp thị xã, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, chủ tịch UBND xã, phường. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trưởng ban phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa về việc hạn chế tối đa việc tổ chức các hội nghị, hội thảo,các sự kiện tập trung đông người .Trường hợp cần thiết phải hạn chế số lượng đại biểu, yêu cầu tất cả đeo khẩu trang , ban tổ chức tiến hành đo thân nhiệt đai biểu dự, người có biểu hiện sốt, ho, không được tham dự hội nghị, hội thảo, sự kiện đông người.Các phòng, ban thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, tuyên truyền vận động người dân đeo khẩu trang để chống lây nhiễm Covid-19. Yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tập trung đông người….

Bên cạnh đó thị xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm trong đó tập trung vào các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử phạt như hành vi cố ý làm lây lan các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, che dấu,không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc dịch, bệnh; cố ý khai báo thông tin sai sự thật, từ chối hoặc trốn tránh biện pháp cách ly theo quy định các quy định pháp luật khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh…Hình thức tuyên truyền chủ yêu thông qua phương tiện truyền thông của thị xã và xã, phường, từ thị xã đến thôn xóm, khu phố,qua các cổng thông tin điện tử để đông đảo các tầng lớp nhân dân kịp thời nắm bắt và thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra để phòng, tránh dịch Covid-19, thị xã còn đẩy mạnh tuyên truyền các thủ tục hành chính đang thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến để giúp người dân không phải di chuyển góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh, đồng thời tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến.

Hoạt động Hòa giải ở cơ sởvà hoạt động của tổ hòa giảiluôn được quan tâm; 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thị xã đã tiến hành 43 vụ hòa giải; đã hòa giải thành 40 vụ việc đạt 93%, đang tiếp tục hòa giải 03 vụ. Các vụ Hòa giải có tác dụng tốt trong việc giữ gìn phong tục, truyền thống tốt đẹp, tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư, góp phần ổn định chính trị, giữ gìn trật tự Thôn, Xóm, Khu phó bình yên.

Công tác xây dựng xã,phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được các đơn vị quan tâm, chăm lo. Tại UBND xã, phường đã bố trí công chức chuyên môn theo dõi chấm điểm 5 tiêu chí với 25 chỉ tiêu cụ thể. Như vậy từng công chức được giao nhiệm vụ theo dõi các chỉ tiêu xác định số điểm để chấm điểm. Việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, kết quả báo cáo về UBND thị xã về tình hình tiếp cận pháp luật tại cơ sở, Chủ tịch UBND thị xã quyết định công nhận 6/7 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thời gian tới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; cong tác Hòa giải và Chuẩn tiếp tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tập trung vào những việc chủ yếu sau đây.

Tổ chức tuyên truyển phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản pháp luật được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 9( Luật sửa đổi) bao gồm; Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án; Luật Thanh niên , Luật Xây dựng; Luật Doanh nghiệp,Luật Đầu tư; Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật; Luật Tổ chức Quốc hội…. Phối hợp với các đơnvị như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động…tổ chức tuyên truyền cho các hội viên,thành viên của mình.

Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở; phòng Tư pháp- cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL thị xã thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục củng cố và kiện toàn các tổ hòa giải ở các khu dân cư.

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

Quan tâm, chăm lo công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.Ngoài ra công tác Tư pháp từ thị xã đến cơ sở còn thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp ủy, UBND và của ngành giao.
Đỗ Đức Thẩm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thời gian đạt được kêt quả quan trọng, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19.

Thị xã đã xây dựng và triển khai Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và được triển khai đến các ngành và UBND các xã, phường. Hội đồng PHPBGDPL thị xã đã xây dựng Kế hoạch cụ thểvề tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8. Theo đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản pháp luật mới ban hành đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp thực hiện Công văn số 3669/UBND-VX ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên điạ bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND thị xã Bỉm Sơn đã yêu cầu Hội đồng PBGDPL Thị xã, các thành viên hội đồng các ban ngành, đoàn thể cấp thị xã, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, chủ tịch UBND xã, phường. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trưởng ban phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa về việc hạn chế tối đa việc tổ chức các hội nghị, hội thảo,các sự kiện tập trung đông người .Trường hợp cần thiết phải hạn chế số lượng đại biểu, yêu cầu tất cả đeo khẩu trang , ban tổ chức tiến hành đo thân nhiệt đai biểu dự, người có biểu hiện sốt, ho, không được tham dự hội nghị, hội thảo, sự kiện đông người.Các phòng, ban thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, tuyên truyền vận động người dân đeo khẩu trang để chống lây nhiễm Covid-19. Yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tập trung đông người….

Bên cạnh đó thị xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm trong đó tập trung vào các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử phạt như hành vi cố ý làm lây lan các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, che dấu,không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc dịch, bệnh; cố ý khai báo thông tin sai sự thật, từ chối hoặc trốn tránh biện pháp cách ly theo quy định các quy định pháp luật khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh…Hình thức tuyên truyền chủ yêu thông qua phương tiện truyền thông của thị xã và xã, phường, từ thị xã đến thôn xóm, khu phố,qua các cổng thông tin điện tử để đông đảo các tầng lớp nhân dân kịp thời nắm bắt và thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra để phòng, tránh dịch Covid-19, thị xã còn đẩy mạnh tuyên truyền các thủ tục hành chính đang thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến để giúp người dân không phải di chuyển góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh, đồng thời tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến.

Hoạt động Hòa giải ở cơ sởvà hoạt động của tổ hòa giảiluôn được quan tâm; 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn thị xã đã tiến hành 43 vụ hòa giải; đã hòa giải thành 40 vụ việc đạt 93%, đang tiếp tục hòa giải 03 vụ. Các vụ Hòa giải có tác dụng tốt trong việc giữ gìn phong tục, truyền thống tốt đẹp, tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư, góp phần ổn định chính trị, giữ gìn trật tự Thôn, Xóm, Khu phó bình yên.

Công tác xây dựng xã,phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được các đơn vị quan tâm, chăm lo. Tại UBND xã, phường đã bố trí công chức chuyên môn theo dõi chấm điểm 5 tiêu chí với 25 chỉ tiêu cụ thể. Như vậy từng công chức được giao nhiệm vụ theo dõi các chỉ tiêu xác định số điểm để chấm điểm. Việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, kết quả báo cáo về UBND thị xã về tình hình tiếp cận pháp luật tại cơ sở, Chủ tịch UBND thị xã quyết định công nhận 6/7 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thời gian tới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; cong tác Hòa giải và Chuẩn tiếp tiếp cận pháp luật trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn tập trung vào những việc chủ yếu sau đây.

Tổ chức tuyên truyển phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản pháp luật được Quốc hội khóa XIV, thông qua tại kỳ họp thứ 9( Luật sửa đổi) bao gồm; Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án; Luật Thanh niên , Luật Xây dựng; Luật Doanh nghiệp,Luật Đầu tư; Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật; Luật Tổ chức Quốc hội…. Phối hợp với các đơnvị như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động…tổ chức tuyên truyền cho các hội viên,thành viên của mình.

Đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở; phòng Tư pháp- cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBGDPL thị xã thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục củng cố và kiện toàn các tổ hòa giải ở các khu dân cư.

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

Quan tâm, chăm lo công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.Ngoài ra công tác Tư pháp từ thị xã đến cơ sở còn thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp ủy, UBND và của ngành giao.
Đỗ Đức Thẩm

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC