Truy cập

Hôm nay:
3449
Hôm qua:
4071
Tuần này:
11812
Tháng này:
24175
Tất cả:
5627622

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”

Ngày 09/03/2003 Ban bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 32-CT/TW “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”.

Sau khi có Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường vụ Thị uỷ Thị xã đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt của thị xã, Đảng uỷ, chi ủy trực thuộc. UBND Thị xã giao Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật( PBGDPL) Thị xã căn cứ Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL hàng năm, xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện từng quý, hàng năm gửi các cơ quan, ban, ngành, Thị xã và UBND xã, phường để triển khai,tổ chức thực hiện.
Sau thời gian tổ chức thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, của UBND tỉnh, công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn Thị xã đã có những chuyễn biến tích cực. Cấp ủy Đảng, chính quyền đã nhận thức, xác định rõ công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, xác định vị trí, vai trò của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong công tác tuyên truyền không ngừng tăng lên. Hình thức và nội dung tuyên truyền ngày càng đa dạng, dễ hiểu và được triển khai sâu rộng đến khu phố, thôn, xóm góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững trật tự trị an trên địa bàn.
Trong những năm qua UBND Thị xã, các cơ quan liên quan, UBND xã, phường thường xuyên phối hợp tổ chức các hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới có liên quan thiết thực đến nhiệm vụ chính trị của địa phương; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp như: Hiến pháp; Bộ Luật Hình sự, Tố tụng Hình sự; Bộ Luật Dân sự, Tố tụng Dân sự; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Tố tụng Hành Chính; Luật Giao thông đường bộ; Luật Khiếu nại, Luật tố cáo; Luật Hộ Tịch; Luật Trẻ em; Luật Căn cước công dân; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật Xử lý vi phạm hành chính;Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật An Toàn Thực phẩm; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Xây dựng; Luật hòa giải ở cơ sở; Luật Tiếp công dân; Luật Thanh Tra; Luật Bình đẳng giới...
Từ năm 2003 đến nay Hội đồng phối hợp PBGDPL Thị xã đã tổ chức tuyên truyền 450 hội nghị, với 38.250 lượt người tham dự. Thông qua các buổi tuyên truyền, các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật còn giải đáp những kiến nghị, thắc mắc mà nhân dân quan tâm như: Về tiếp công dân, các lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, chế độ chính sách của Nhà nước đối với người có công, chính sách xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ tái định cư, các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường … Chính nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Thị xã, các cấp ủy Đảng và chính quyền cấp cơ sở nên những thắc mắc của nhân dân đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, góp phần tạo nên niềm tin của nhân dân đối với Đảng với chính quyền, hạn chế những khiếu nại, tố cáo gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân và giữ gìn trật trự trị an khu phố, thôn xóm.
Thường trực HĐND Thị xã phối hợp với UBND Thị xã, MTTQ Thị xã đã tổ chức 02 hội nghị lấy ý kiến nhân dân và các ngành, các cấp vào dự thảo Luật Đất đai 2003, Luật tố tụng hình sự và Luật Dân sự. Kết quả có hơn 245 lượt người tham dự, với trên 435 ý kiến đóng góp vào các đạo luật. Năm 2013 Tổ chức được 168 Hội nghị lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp: 4.453 người tham gia và 15.672 phiếu ý kiến từ các hộ gia đình trên địa bàn Thị xã. Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở” năm 2013 Thị xã Bỉm Sơn Toàn Thị xã có 8/8 xã, phường; 65/65 tổ hòa giải với 417 hòa giải viên = 100% có bài tham gia dự thi. Ngày 28/11/2014 UBND Thị xã Bỉm Sơn đã xây dựng Kế hoạch số 1629/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểuHiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn; đến ngày 30/4/2015 Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được tổng số 1957 bài dự thi có chất lượng và sự đầu tư cả về nội dung và hình thức. Năm 2014-2015tổ chức hơn 100 hội nghị từ Thị xã đến các cơ quan, ban, ngành và xã, phường lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai với 4.435 lượt người tham gia. Qua đó thể hiện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị xã đối với việc từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.
Ngoài ra, hàng năm UBND Thị xã mở các lớp tập huấn về kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên, phối hợp với cơ quan đoàn thể như : Hội phụ nữ, Hội Nông dân, UB Mặt trận Tổ quốc; Liên đoàn lao động tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật cho các thành viên góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ các thành viên hội.
Sau thời gan thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, công tác PBGDPL được Hội đồng phối hợp các cấp, các ngành, các đoàn thể quan tâm triển khai, thực hiện sâu rộng từ đó nâng cao nhận thức pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân, giữ vững kỷ cương pháp luật và góp phần vào công tác chính trị-tư tưởng của Đảng và Nhà nước. Các hình thức PBGDPL có hiệu quả được các ban, ngành, đoàn thể, các xã, Thị xã sử dụng, có sự kết hợp giữa PBGDPL với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và các hoạt động tuyên truyền vận động khác.
Tuy nhiên qua thực tiễn cũng bộc lộ những khó khăn,hạn chế đó là: Một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đúng mức,chưa chỉ đạo chưa kịp thời đối với công tác TTPBGDPL;vẫn còn có UBND xã, phường chưa thực sự chủ động trong công tác tuyên truyền PBGDPL. Sự phối kết hợp giữa các ban, ngành đoàn thể thiếu tính đồng bộ. Do đó hiệu quả công tác TTPBDGPL hiệu quả chưa cao.Đội ngũ báo cáo viên pháp luật Thị xã và tuyên truyền viên pháp luât các xã, phường thường xuyên thay đổi do bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển công tác. Một số đồng chí đã được đào tạo tập huấn, có kinh nghiệm và tâm huyết trong công tác tuyên truyền chuyển sang làm nhiệm vụ mới. Trong khi đó các đồng chí báo cáo viên pháp luật mới thì chưa qua đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật vấn đề này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền.Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền còn hạn chế. Một số UBNDxã, phường chưa quan tâm cấp kinh phí cho công tác tuyên truyền PBGDPL cũng như đầu tư, trang bị các đầu sách để bổ sung cho tủ sách pháp luật.
Để khắc phục những khó khăn, hạn chế trên đây thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau đây.
Cấp uỷ Đảng, UBND, cơ quan, đơn vị cần quan tâm và nâng cao nhận thức hơn nữa về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.
Uỷ ban Nhân dân từ Thị xã đến cơ sở,các ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu đổi mới phương thức đầu tư, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Quan tâm, chăm lo công tác Hòa gải ở cơ sở.
Các cơ quan, đơn vị chức năng tham mưu cho UBND Thị xã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,kỹ năng truyên truyền, hòa giải cho đội ngũ báo cáo viên,tuyên truyền viên pháp luậ tvà hòa giải viên của Thị xã.
Đỗ Đức Thẩm
Trưởng phòng Tư páp –UBND Thị xã Bỉm Sơn

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”

Ngày 09/03/2003 Ban bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 32-CT/TW “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”.

Sau khi có Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường vụ Thị uỷ Thị xã đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt của thị xã, Đảng uỷ, chi ủy trực thuộc. UBND Thị xã giao Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật( PBGDPL) Thị xã căn cứ Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL hàng năm, xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện từng quý, hàng năm gửi các cơ quan, ban, ngành, Thị xã và UBND xã, phường để triển khai,tổ chức thực hiện.
Sau thời gian tổ chức thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, của UBND tỉnh, công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn Thị xã đã có những chuyễn biến tích cực. Cấp ủy Đảng, chính quyền đã nhận thức, xác định rõ công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, xác định vị trí, vai trò của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong công tác tuyên truyền không ngừng tăng lên. Hình thức và nội dung tuyên truyền ngày càng đa dạng, dễ hiểu và được triển khai sâu rộng đến khu phố, thôn, xóm góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững trật tự trị an trên địa bàn.
Trong những năm qua UBND Thị xã, các cơ quan liên quan, UBND xã, phường thường xuyên phối hợp tổ chức các hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới có liên quan thiết thực đến nhiệm vụ chính trị của địa phương; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp như: Hiến pháp; Bộ Luật Hình sự, Tố tụng Hình sự; Bộ Luật Dân sự, Tố tụng Dân sự; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Tố tụng Hành Chính; Luật Giao thông đường bộ; Luật Khiếu nại, Luật tố cáo; Luật Hộ Tịch; Luật Trẻ em; Luật Căn cước công dân; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật Xử lý vi phạm hành chính;Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật An Toàn Thực phẩm; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật Xây dựng; Luật hòa giải ở cơ sở; Luật Tiếp công dân; Luật Thanh Tra; Luật Bình đẳng giới...
Từ năm 2003 đến nay Hội đồng phối hợp PBGDPL Thị xã đã tổ chức tuyên truyền 450 hội nghị, với 38.250 lượt người tham dự. Thông qua các buổi tuyên truyền, các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật còn giải đáp những kiến nghị, thắc mắc mà nhân dân quan tâm như: Về tiếp công dân, các lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, chế độ chính sách của Nhà nước đối với người có công, chính sách xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ tái định cư, các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường … Chính nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Thị xã, các cấp ủy Đảng và chính quyền cấp cơ sở nên những thắc mắc của nhân dân đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, góp phần tạo nên niềm tin của nhân dân đối với Đảng với chính quyền, hạn chế những khiếu nại, tố cáo gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân và giữ gìn trật trự trị an khu phố, thôn xóm.
Thường trực HĐND Thị xã phối hợp với UBND Thị xã, MTTQ Thị xã đã tổ chức 02 hội nghị lấy ý kiến nhân dân và các ngành, các cấp vào dự thảo Luật Đất đai 2003, Luật tố tụng hình sự và Luật Dân sự. Kết quả có hơn 245 lượt người tham dự, với trên 435 ý kiến đóng góp vào các đạo luật. Năm 2013 Tổ chức được 168 Hội nghị lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp: 4.453 người tham gia và 15.672 phiếu ý kiến từ các hộ gia đình trên địa bàn Thị xã. Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở” năm 2013 Thị xã Bỉm Sơn Toàn Thị xã có 8/8 xã, phường; 65/65 tổ hòa giải với 417 hòa giải viên = 100% có bài tham gia dự thi. Ngày 28/11/2014 UBND Thị xã Bỉm Sơn đã xây dựng Kế hoạch số 1629/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểuHiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thị xã Bỉm Sơn; đến ngày 30/4/2015 Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được tổng số 1957 bài dự thi có chất lượng và sự đầu tư cả về nội dung và hình thức. Năm 2014-2015tổ chức hơn 100 hội nghị từ Thị xã đến các cơ quan, ban, ngành và xã, phường lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai với 4.435 lượt người tham gia. Qua đó thể hiện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị xã đối với việc từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.
Ngoài ra, hàng năm UBND Thị xã mở các lớp tập huấn về kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên, phối hợp với cơ quan đoàn thể như : Hội phụ nữ, Hội Nông dân, UB Mặt trận Tổ quốc; Liên đoàn lao động tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật cho các thành viên góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ các thành viên hội.
Sau thời gan thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, công tác PBGDPL được Hội đồng phối hợp các cấp, các ngành, các đoàn thể quan tâm triển khai, thực hiện sâu rộng từ đó nâng cao nhận thức pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân, giữ vững kỷ cương pháp luật và góp phần vào công tác chính trị-tư tưởng của Đảng và Nhà nước. Các hình thức PBGDPL có hiệu quả được các ban, ngành, đoàn thể, các xã, Thị xã sử dụng, có sự kết hợp giữa PBGDPL với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và các hoạt động tuyên truyền vận động khác.
Tuy nhiên qua thực tiễn cũng bộc lộ những khó khăn,hạn chế đó là: Một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đúng mức,chưa chỉ đạo chưa kịp thời đối với công tác TTPBGDPL;vẫn còn có UBND xã, phường chưa thực sự chủ động trong công tác tuyên truyền PBGDPL. Sự phối kết hợp giữa các ban, ngành đoàn thể thiếu tính đồng bộ. Do đó hiệu quả công tác TTPBDGPL hiệu quả chưa cao.Đội ngũ báo cáo viên pháp luật Thị xã và tuyên truyền viên pháp luât các xã, phường thường xuyên thay đổi do bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển công tác. Một số đồng chí đã được đào tạo tập huấn, có kinh nghiệm và tâm huyết trong công tác tuyên truyền chuyển sang làm nhiệm vụ mới. Trong khi đó các đồng chí báo cáo viên pháp luật mới thì chưa qua đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật vấn đề này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền.Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền còn hạn chế. Một số UBNDxã, phường chưa quan tâm cấp kinh phí cho công tác tuyên truyền PBGDPL cũng như đầu tư, trang bị các đầu sách để bổ sung cho tủ sách pháp luật.
Để khắc phục những khó khăn, hạn chế trên đây thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau đây.
Cấp uỷ Đảng, UBND, cơ quan, đơn vị cần quan tâm và nâng cao nhận thức hơn nữa về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.
Uỷ ban Nhân dân từ Thị xã đến cơ sở,các ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu đổi mới phương thức đầu tư, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Quan tâm, chăm lo công tác Hòa gải ở cơ sở.
Các cơ quan, đơn vị chức năng tham mưu cho UBND Thị xã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,kỹ năng truyên truyền, hòa giải cho đội ngũ báo cáo viên,tuyên truyền viên pháp luậ tvà hòa giải viên của Thị xã.
Đỗ Đức Thẩm
Trưởng phòng Tư páp –UBND Thị xã Bỉm Sơn

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC