Truy cập

Hôm nay:
1604
Hôm qua:
5017
Tuần này:
30159
Tháng này:
69315
Tất cả:
6316063
01.02-QD-BN-ba-Le-Thi-Hoa-Truong-ban-TCD-Mot-cua_thanhttbimson-02-02-2021_18h35p51(03.02.2021_08h06p56)_signed.pdf 

d1405_QD-phe-duyet-cong-chuc-lam-viec-tai-BPMC-.-(29.06.2021_17h40p57)_signed.pdf

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND THỊ XÃ:
1.
- Họ và tên: Lê Thị Hoa
- Chức danh: Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thị xã
- Số điện thoại: 0947263359
- Email: hoalt.bimson@thanhhoa.gov.vn
2.
- Họ và tên: Lê Văn Hùng
- Chức danh: Phó Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường, UBNDThị xã
- Số điện thoại: 0914515187
- Email: hunglv.bimson@thanhhoa.gov.vn
3. 
- Họ và tên: Lê Thị Dung
- Chức danh: Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Thị xã
- Số điện thoại: 0949014984
- Email: dunglt.bimson@thanhhoa.gov.vn
4.
- Họ và tên: Mai Thị Lài
- Chức danh: Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND Thị xã
- Số điện thoại: 0916508898
- Email: laimt.bimson@thanhhoa.gov.vn
5.
- Họ và tên: Phùng Thị Thu
- Chức danh: Quản trị mạng Cơ quan UBND Thị xã
- Số điện thoại: 0915800183
- Email: thupt.bimson@thanhhoa.gov.vn

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC