Truy cập

Hôm nay:
477
Hôm qua:
5034
Tuần này:
25308
Tháng này:
5511
Tất cả:
5608959

LỄ HỘI SÒNG SƠN - BA DỘI

Nhất vui là hội phủ dày
Vui thì vui vậy không tày sòng sơn
Tỏ lòng ghi nhớ công ơn
Thánh mẫu Liễu Hạnh chân truyền ngàn năm
Hôm nay hai sáu tháng hai
Bỉm sơn tổ chức dâng đài hương thơm
Lòng thành thắp những nén hương
Mừng vui lễ hội ấm lòng muôn dân
Tỉnh xa cho đến huyện gần
Vui ngày giỗ mẫu dừng chân chốn này
Dân chọn đấng tối linh thờ phụng
Để ước mong cuộc sống yên bình
Diệt trừ tham nhũng dưới trần
Phật tiên phù hộ thánh thần ra tay
Mong được giảm bớt quan tham
Để cho đất nước ngày càng phồn vinh
Để dân cống hiến sức mình
Dựng đền tô tượng xây thành đúc chuông
Lại có dịp hành hương đất thánh
Cùng về đây vảng cảnh đền sòng
Nghiêng mình soi bóng trên dòng nước xanh
Hương trầm thơm mát xung quanh
Để ta tỏ tấm lòng thành kính dâng.

Minh Cộng

LỄ HỘI SÒNG SƠN - BA DỘI

Nhất vui là hội phủ dày
Vui thì vui vậy không tày sòng sơn
Tỏ lòng ghi nhớ công ơn
Thánh mẫu Liễu Hạnh chân truyền ngàn năm
Hôm nay hai sáu tháng hai
Bỉm sơn tổ chức dâng đài hương thơm
Lòng thành thắp những nén hương
Mừng vui lễ hội ấm lòng muôn dân
Tỉnh xa cho đến huyện gần
Vui ngày giỗ mẫu dừng chân chốn này
Dân chọn đấng tối linh thờ phụng
Để ước mong cuộc sống yên bình
Diệt trừ tham nhũng dưới trần
Phật tiên phù hộ thánh thần ra tay
Mong được giảm bớt quan tham
Để cho đất nước ngày càng phồn vinh
Để dân cống hiến sức mình
Dựng đền tô tượng xây thành đúc chuông
Lại có dịp hành hương đất thánh
Cùng về đây vảng cảnh đền sòng
Nghiêng mình soi bóng trên dòng nước xanh
Hương trầm thơm mát xung quanh
Để ta tỏ tấm lòng thành kính dâng.

Minh Cộng

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC