Truy cập

Hôm nay:
264
Hôm qua:
5034
Tuần này:
25095
Tháng này:
5298
Tất cả:
5608746

Trước mộ Liệt sỹ

Hơn năm mươi năm trước, mở đường ra trận
Cha hy sinh sau quầng lửa bom thù
Xương thịt vụn tan, xanh vào cây cỏ
Không hình hài cả trong giấc mơ con
Đồng đội đặt cha nằm cạnh tuyến đường mòn
Tấm mộ chí nhặt ván cầu ghép vội
Không vòng hoa không một làn hương khói
Khô khao lời khấn vong hồn
Những đứa con chưa kịp lớn khôn
Bươn chải sống soi bóng người đã khuất
Thanh thản trước bon chen được mất
Biết đau với vùng miền còn liệt sĩ không tên
Chỉ có bằng Tổ quốc ghi công cao hơn
Cháu con chẳng hề ăn theo vinh quang quá khứ
Lấm láp cày, bừa gieo mùa,rải vụ
Hạt no nào cũng mặn chát mồ hôi
Nghĩa trang Cha nằm bạch đàn xanh đồi
Vẫn con đường ngược xuôi Nam, Băc
Bảng lảng khói hương theo xe vượt dốc
Tạ người ngã xuống chưa xa.

Đức Hậu

Trước mộ Liệt sỹ

Hơn năm mươi năm trước, mở đường ra trận
Cha hy sinh sau quầng lửa bom thù
Xương thịt vụn tan, xanh vào cây cỏ
Không hình hài cả trong giấc mơ con
Đồng đội đặt cha nằm cạnh tuyến đường mòn
Tấm mộ chí nhặt ván cầu ghép vội
Không vòng hoa không một làn hương khói
Khô khao lời khấn vong hồn
Những đứa con chưa kịp lớn khôn
Bươn chải sống soi bóng người đã khuất
Thanh thản trước bon chen được mất
Biết đau với vùng miền còn liệt sĩ không tên
Chỉ có bằng Tổ quốc ghi công cao hơn
Cháu con chẳng hề ăn theo vinh quang quá khứ
Lấm láp cày, bừa gieo mùa,rải vụ
Hạt no nào cũng mặn chát mồ hôi
Nghĩa trang Cha nằm bạch đàn xanh đồi
Vẫn con đường ngược xuôi Nam, Băc
Bảng lảng khói hương theo xe vượt dốc
Tạ người ngã xuống chưa xa.

Đức Hậu

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC