Công ty CP xi măng Bỉm Sơn ra quân sản xuất đầu năm

Sáng 30-1 (tức ngày mùng 6 Tết Canh Tý), Công ty CP xi măng Bỉm Sơn (Vicem Bỉm Sơn) đã tổ chức lễ ra quân sản xuất kinh doanh năm 2020 với quyết tâm giữ vững và nâng cao thương hiệu của Vicem Bỉm Sơn trên thị trường.

Ra quan.jpg


Năm 2020, Công ty CP xi măng Bỉm Sơn đặt mục tiêu sản xuất hơn 3,3 triệu tấn clinke, tiêu thụ hơn 5,75 triệu tấn sản phẩm, riêng xi măng tiêu thụ đạt hơn 5,25 triệu tấn; lợi nhuận trước thuế 265 tỷ đồng, tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống cho người lao động. Để thực hiện mục tiêu này, công ty sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp để tăng chất lượng clinker và giảm tiêu hao nhiên liệu; tiếp tục thực hiện giải quyết các nút thắt công nghệ theo kế hoạch; nâng cao công tác sửa chữa, hạn chế tối đa các sự cố; kiểm soát chặt chẽ các chi phí để giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận; bám sát hệ thống nhà phân phối, tiếp tục phát triển thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh cho thương hiệu xi măng Bỉm Sơn.
Trong không khí ngày lễ ra quân, cán bộ, người lao động Công ty CP xi măng Bỉm Sơn đã biểu thị quyết tâm thi đua thực hiện tốt các mục tiêu ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2020. Được biết, ngay trong ngày đầu ra quân, Vicem Bỉm Sơn tiêu thụ đạt hơn 15 nghìn tấn.

Phan Nga

Công ty CP xi măng Bỉm Sơn ra quân sản xuất đầu năm

Sáng 30-1 (tức ngày mùng 6 Tết Canh Tý), Công ty CP xi măng Bỉm Sơn (Vicem Bỉm Sơn) đã tổ chức lễ ra quân sản xuất kinh doanh năm 2020 với quyết tâm giữ vững và nâng cao thương hiệu của Vicem Bỉm Sơn trên thị trường.

Ra quan.jpg


Năm 2020, Công ty CP xi măng Bỉm Sơn đặt mục tiêu sản xuất hơn 3,3 triệu tấn clinke, tiêu thụ hơn 5,75 triệu tấn sản phẩm, riêng xi măng tiêu thụ đạt hơn 5,25 triệu tấn; lợi nhuận trước thuế 265 tỷ đồng, tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống cho người lao động. Để thực hiện mục tiêu này, công ty sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp để tăng chất lượng clinker và giảm tiêu hao nhiên liệu; tiếp tục thực hiện giải quyết các nút thắt công nghệ theo kế hoạch; nâng cao công tác sửa chữa, hạn chế tối đa các sự cố; kiểm soát chặt chẽ các chi phí để giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận; bám sát hệ thống nhà phân phối, tiếp tục phát triển thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh cho thương hiệu xi măng Bỉm Sơn.
Trong không khí ngày lễ ra quân, cán bộ, người lao động Công ty CP xi măng Bỉm Sơn đã biểu thị quyết tâm thi đua thực hiện tốt các mục tiêu ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm 2020. Được biết, ngay trong ngày đầu ra quân, Vicem Bỉm Sơn tiêu thụ đạt hơn 15 nghìn tấn.

Phan Nga

Công khai KQ giải quyết TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC