Truy cập

Hôm nay:
1460
Hôm qua:
3258
Tuần này:
30548
Tháng này:
94811
Tất cả:
6509128

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Trạo lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Trạo vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tới dự có đồng chí Trần Thị Thu Hà – Bí thư Thị đoàn Bỉm Sơn.

Doan TN.JPG


Nhiệm kỳ 2017 – 2022, với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Xung kích – Phát triển”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Trạo đã thực hiện hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhiều hoạt động của Đoàn phường mang tính xã hội sâu sắc, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong thanh thiếu nhi và nhân dân địa phương, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Nổi bật là xây dựng công trình Khu vui chơi cho trẻ em; tham gia Tổ đi chợ hộ trong khu vực phong tỏa, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch trong công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xinphòng bệnh Covid 19; dọn dẹp vệ sinh, xóa biển quảng cáo sai quy định; phối hợp với công an phường thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự ATXH…Cùng với đó, công tác xây dựng Đoàn được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Đoàn phường đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn, kết nạp được 317 đoàn viên mới, hằng năm có 97% đoàn viên xếp loại khá trở lên, 95% chi đoàn đạt khá và vững mạnh, không có chi đoàn yếu kém; giới thiệu cho Đảng 35 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng, giới thiệu kết nạp 22 người vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Trạo đặt ra mục tiêu xây dựng lớp thanh niên trong thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức, lối sống văn hóa; ý thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật; quan tâm chăm sóc các thanh niên yếu thế, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống; chú trọng phát triển toàn diện trí tuệ, thế chất, tinh thần trong Đoàn viên thanh niên;xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Quyết tâm hoàn thành một số chỉ tiêu trọng tâm: có 100% cán bộ đoàn, 70% đoàn viên đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng mới, sửa chữa và cải tạo ít nhất 2 khu vui chơi cho thanh thiếu niên; có 150 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và 100 thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc làm; kết nạp mới từ 300 đoàn viên mới trở lên; giới thiệu ít nhật 30 đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có từ 25 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Hà Nghĩa

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Trạo lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Trạo vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tới dự có đồng chí Trần Thị Thu Hà – Bí thư Thị đoàn Bỉm Sơn.

Doan TN.JPG


Nhiệm kỳ 2017 – 2022, với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Xung kích – Phát triển”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Trạo đã thực hiện hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhiều hoạt động của Đoàn phường mang tính xã hội sâu sắc, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong thanh thiếu nhi và nhân dân địa phương, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Nổi bật là xây dựng công trình Khu vui chơi cho trẻ em; tham gia Tổ đi chợ hộ trong khu vực phong tỏa, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch trong công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xinphòng bệnh Covid 19; dọn dẹp vệ sinh, xóa biển quảng cáo sai quy định; phối hợp với công an phường thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự ATXH…Cùng với đó, công tác xây dựng Đoàn được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Đoàn phường đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng cảm tình đoàn, kết nạp được 317 đoàn viên mới, hằng năm có 97% đoàn viên xếp loại khá trở lên, 95% chi đoàn đạt khá và vững mạnh, không có chi đoàn yếu kém; giới thiệu cho Đảng 35 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng, giới thiệu kết nạp 22 người vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Trạo đặt ra mục tiêu xây dựng lớp thanh niên trong thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức, lối sống văn hóa; ý thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp luật; quan tâm chăm sóc các thanh niên yếu thế, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống; chú trọng phát triển toàn diện trí tuệ, thế chất, tinh thần trong Đoàn viên thanh niên;xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Quyết tâm hoàn thành một số chỉ tiêu trọng tâm: có 100% cán bộ đoàn, 70% đoàn viên đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; 80% thanh niên được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng mới, sửa chữa và cải tạo ít nhất 2 khu vui chơi cho thanh thiếu niên; có 150 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và 100 thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc làm; kết nạp mới từ 300 đoàn viên mới trở lên; giới thiệu ít nhật 30 đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có từ 25 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC