Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn trong 9 ngày từ ngày 20/7/2021 đến ngày 28/7/2021. Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh mẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, Quốc hội đã làm việc khẩn trương, liên tục, không có ngày nghỉ để kết thúc sớm hơn dự kiến 3 ngày, song vẫn hoàn thành, bảo đảm chất lượng, chương trình đề ra.

Là Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để xem xét, thảo luận dân chủ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Cụ thể, Quốc hội đã nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, Cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, đã bầu được 499 đại biểu Quốc hội, 266.022 đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu, thành phần đại diện của các tầng lớp nhân dân.

Về công tác tổ chức, nhân sự, Quốc hội đã quyết định số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cơ cấu tổ chức của Chính phủ; cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; bầu, phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước; đồng thời phê chuẩn 4 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, thể hiện rõ trách nhiệm, cam kết mạnh mẽ, quyết tâm cao hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó và đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận, xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; quyết định hệ thống các kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021 – 2025, như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch tài chính quốc gia, vay, trả nợ công; Kế hoạch đầu tư công trung hạn; đồng thời xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Việc xem xét, quyết định tổng thể các kế hoạch, chương trình trung hạn 5 năm ngay trong kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ là sự nỗ lực rất lớn của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan; có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, tạo điều kiện để Chính phủ, các cơ quan, các ngành, các cấp sớm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hôi, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại Kỳ họp đầu tiên, Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Chương trình giám sát và thành lập 2 đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022, gồm Chuyên đề về “ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021”.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, trong đó ghi nhận toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thủ thách, triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt nhiều biện pháp để kiểm soát, ngăn chặn đại dịch Covid 19 và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trước tính chất nguy hiểm của biến chủng mới của dịch bệnh, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động bám sát tình hình thực tế, tiếp tục tăng cường các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để kiểm soát tốt dịch Covid 19; thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021; thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, tập trung cho công tác phòng, chống dịch; đồng thời giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch.

Như vậy, sau thời gian làm việc tập trung, nghiêm túc, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã kết thúc rất tốt đẹp và thành công như mong đợi. Và là sự khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới.

Hà Nghĩa

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới

Đăng lúc: 30/08/2021 07:41:53 (GMT+7)

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn trong 9 ngày từ ngày 20/7/2021 đến ngày 28/7/2021. Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh mẽ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, Quốc hội đã làm việc khẩn trương, liên tục, không có ngày nghỉ để kết thúc sớm hơn dự kiến 3 ngày, song vẫn hoàn thành, bảo đảm chất lượng, chương trình đề ra.

Là Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để xem xét, thảo luận dân chủ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Cụ thể, Quốc hội đã nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, Cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, đã bầu được 499 đại biểu Quốc hội, 266.022 đại biểu HĐND các cấp, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu, thành phần đại diện của các tầng lớp nhân dân.

Về công tác tổ chức, nhân sự, Quốc hội đã quyết định số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cơ cấu tổ chức của Chính phủ; cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; bầu, phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước; đồng thời phê chuẩn 4 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, thể hiện rõ trách nhiệm, cam kết mạnh mẽ, quyết tâm cao hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó và đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận, xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; quyết định hệ thống các kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021 – 2025, như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch tài chính quốc gia, vay, trả nợ công; Kế hoạch đầu tư công trung hạn; đồng thời xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Việc xem xét, quyết định tổng thể các kế hoạch, chương trình trung hạn 5 năm ngay trong kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ là sự nỗ lực rất lớn của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan; có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, tạo điều kiện để Chính phủ, các cơ quan, các ngành, các cấp sớm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hôi, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại Kỳ họp đầu tiên, Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Chương trình giám sát và thành lập 2 đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022, gồm Chuyên đề về “ Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021”.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, trong đó ghi nhận toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thủ thách, triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt nhiều biện pháp để kiểm soát, ngăn chặn đại dịch Covid 19 và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trước tính chất nguy hiểm của biến chủng mới của dịch bệnh, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động bám sát tình hình thực tế, tiếp tục tăng cường các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để kiểm soát tốt dịch Covid 19; thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021; thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, tập trung cho công tác phòng, chống dịch; đồng thời giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch.

Như vậy, sau thời gian làm việc tập trung, nghiêm túc, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã kết thúc rất tốt đẹp và thành công như mong đợi. Và là sự khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC