Truy cập

Hôm nay:
535
Hôm qua:
1021
Tuần này:
1556
Tháng này:
107667
Tất cả:
4684351

Tháng 1 năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn Thị xã ước đạt 2.496 tỷ đồng

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025. Do đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, thị xã Bỉm Sơn đã khẩn trương triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Theo thông tin từ phòng Tài chính – Kế hoạch, trong tháng 1/2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã ước đạt 2.496 tỷ đồng, bằng 112,6% so với CK. Trong đó: Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 1.652 tỷ đồng, bằng 112,0% so CK; Giá trị Dịch vụ - Thương mại ước đạt 825 tỷ đồng, bằng 113,9% so CK; Tổng giá trị Nông - Lâm nghiệp- Thủy sản đạt 18 tỷ đồng, bằng 103,0 % so CK.

Về thu ngân sách, các ngành chức năng của thị xã tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo nguồn thu. Trong tháng 1, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 20.900 triệu đồng; Thu ngân sách địa phương ước đạt 48.000 triệu đồng, bằng 115% so với CK; Chi ngân sách địa phương ước đạt 28.000 triệu đồng, bằng 83% so với CK.

Bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, công tác đảm bảo an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả. Thị xã đã chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương, doanh nghiệp quan tâm đến đời sống của Nhân dân, người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo nguyên tắc: Mọi người, mọi nhà đều có Tết. Trong tháng, đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, đối tượng, cụ thể: Tặng quà Tết của Chủ tịch nước cho 1.174 đối tượng Người có công với số tiền 357,9 triệu đồng; cấp 1.176 suất quà tiền mặt của tỉnh trị giá 352,8 triệu đồng; Tặng quà cho 1.141 người cao tuổi được mừng thọ theo quy định với số tiền 275,1 triệu đồng và 1.141 suất quà hiện vật cùng 70m vải lụa; tặng quà 14 cụ tròn 100 tuổi với số tiền 7 triệu đồng; hỗ trợ 164 hộ gia đình khó khăn đột xuất và 24 hộ thành viên hội Người mù Thị xã trong dịp tết với số tiền 92 triệu đồng... Cùng với đó, tình hình thị trường hàng hóa dịp trước Tết Nguyên đán dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đảm bảo chất lượng, đủ phục vụ nhu cầu nhân dân mua sắm Tết, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa, giá cả cơ bản ổn định.

Công tác phòng, chống dịch Covid-29, bảo vệ - chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm... được tăng cường, kiểm soát tốt tình hình, không để bị động, bất ngờ...

Những kết quả đạt được trong tháng 1 là cơ sở để những tháng tiếp theo Thị xã tiếp tục triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp trong phòng, chống dịch và trong phục hồi, phát triển kinh tế của thị xã.
Nguyễn Tới

Tháng 1 năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn Thị xã ước đạt 2.496 tỷ đồng

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025. Do đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, thị xã Bỉm Sơn đã khẩn trương triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Theo thông tin từ phòng Tài chính – Kế hoạch, trong tháng 1/2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã ước đạt 2.496 tỷ đồng, bằng 112,6% so với CK. Trong đó: Giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 1.652 tỷ đồng, bằng 112,0% so CK; Giá trị Dịch vụ - Thương mại ước đạt 825 tỷ đồng, bằng 113,9% so CK; Tổng giá trị Nông - Lâm nghiệp- Thủy sản đạt 18 tỷ đồng, bằng 103,0 % so CK.

Về thu ngân sách, các ngành chức năng của thị xã tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo nguồn thu. Trong tháng 1, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 20.900 triệu đồng; Thu ngân sách địa phương ước đạt 48.000 triệu đồng, bằng 115% so với CK; Chi ngân sách địa phương ước đạt 28.000 triệu đồng, bằng 83% so với CK.

Bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, công tác đảm bảo an sinh xã hội cũng được đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả. Thị xã đã chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương, doanh nghiệp quan tâm đến đời sống của Nhân dân, người lao động, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo nguyên tắc: Mọi người, mọi nhà đều có Tết. Trong tháng, đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, đối tượng, cụ thể: Tặng quà Tết của Chủ tịch nước cho 1.174 đối tượng Người có công với số tiền 357,9 triệu đồng; cấp 1.176 suất quà tiền mặt của tỉnh trị giá 352,8 triệu đồng; Tặng quà cho 1.141 người cao tuổi được mừng thọ theo quy định với số tiền 275,1 triệu đồng và 1.141 suất quà hiện vật cùng 70m vải lụa; tặng quà 14 cụ tròn 100 tuổi với số tiền 7 triệu đồng; hỗ trợ 164 hộ gia đình khó khăn đột xuất và 24 hộ thành viên hội Người mù Thị xã trong dịp tết với số tiền 92 triệu đồng... Cùng với đó, tình hình thị trường hàng hóa dịp trước Tết Nguyên đán dồi dào, phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã, đảm bảo chất lượng, đủ phục vụ nhu cầu nhân dân mua sắm Tết, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa, giá cả cơ bản ổn định.

Công tác phòng, chống dịch Covid-29, bảo vệ - chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm... được tăng cường, kiểm soát tốt tình hình, không để bị động, bất ngờ...

Những kết quả đạt được trong tháng 1 là cơ sở để những tháng tiếp theo Thị xã tiếp tục triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp trong phòng, chống dịch và trong phục hồi, phát triển kinh tế của thị xã.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC