Thị xã Bỉm Sơn tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Những ngày gần đây dịch COVID-19 đã xuất hiện và bùng phát tại thị xã Bỉm Sơn, đã ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Cùng với việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã chủ động triển khai phương án “3 tại chỗ” (ăn, nghỉ tại chỗ, làm việc tại chỗ và phòng, chống dịch tại chỗ) thì tiếp tục hoạt động bình thường.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 17-12-2020 về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; tạo môi trường thuận lợi, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án; khởi công các dự án đã ký kết, chú trọng xúc tiến và kêu gọi đầu tư, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội... Thực hiện Nghị quyết số 03, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, với tinh thần chủ động, tích cực, kiểm soát tốt tình hình, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả nguồn lực để phát triển công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại; thực hiện có hiệu quả các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, các cụm công nghiệp trên địa bàn. Tăng cường phát triển thương mại, dịch vụ; tiếp tục tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao và chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại... Kết quả 9 tháng năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã đạt hơn 20.835 tỷ đồng, đạt 70,8% kế hoạch (KH), tăng 14,8% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp - xây dựng hơn 14.706 tỷ đồng, đạt 68% KH, tăng 18,1%; thương mại - dịch vụ hơn 5.939 tỷ đồng, đạt 78,2% KH, tăng 7,6%; giá trị hàng hóa xuất khẩu 113,9 triệu USD, đạt 67% KH, tăng 8,3%; nông - lâm nghiệp - thủy sản 189,855 tỷ đồng, đạt 87,2% KH, tăng 2,3%. Đi đôi với đó, thị xã triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đã công bố hết dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò. Công tác bảo vệ, phát triển rừng được quan tâm thường xuyên, trên địa bàn không xảy ra các vụ cháy rừng, không có các vụ khai thác lâm sản trái phép. Công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp được thị xã quan tâm thực hiện có hiệu quả. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 4.000 tỷ đồng, bằng 63% so với KH, tăng 25%. 56 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 67,5% KH tỉnh giao. Thị xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, như: Cải tạo nâng cấp đường Trần Phú, hạ tầng kỹ thuật khu xen cư Bắc đường Phùng Hưng, khu xen cư phía Nam đường Minh Khai, mở rộng Trường Tiểu học và THCS phường Bắc Sơn... Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách thị xã, như: Cải tạo nâng cấp đường Lý Thường Kiệt, đường Tôn Thất Thuyết, đường Nguyễn Viết Xuân... và các dự án xây dựng trường học trên địa bàn. Công tác quản lý đô thị và tài nguyên môi trường, đã hoàn thiện đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung sắp xếp dân cư tại khu vực quy hoạch Khu Công nghiệp Bỉm Sơn và được UBND tỉnh phê duyệt... Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là tiến độ các dự án trọng điểm. Đến nay, trên địa bàn thị xã đã thực hiện xong việc kiểm kê 35,89 ha; lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 12,79 ha, chi trả xong tiền giải phóng mặt bằng 11,07 ha.
Cùng với phát triển kinh tế, thị xã Bỉm Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả lĩnh vực văn hóa - xã hội. Trong đó, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học được tăng cường. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh đô thị” từ thị xã đến cơ sở được duy trì và thực hiện đúng theo quy định. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; chế độ, chính sách người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo với tinh thần phát hiện sớm, truy vết và cách ly nhanh, xử lý dứt điểm... nhờ đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bỉm Sơn, cho biết: Thời gian tới, thị xã Bỉm Sơn tiếp tục tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép”. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế tác động của dịch COVID-19 đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thị xã. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách để hỗ trợ, duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh; không để gián đoạn sản xuất, nhất là các doanh nghiệp chủ lực có đóng góp lớn cho tăng trưởng, thu ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động. Khuyến khích các doanh nghiệp có thuận lợi về thị trường tiêu thụ tiếp tục tăng sản lượng để bù đắp cho các sản phẩm không đạt kế hoạch do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đồng thời, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế bằng nhiều hình thức; rà soát, kiểm tra từng lĩnh vực, sắc thuế được giao nhằm chống thất thu ngân sách, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, có biện pháp hiệu quả để chống thất thu thuế và thu thuế nợ đọng. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành 100% yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có tác động lan tỏa rộng, mang tính chất liên vùng, liên huyện, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được phê duyệt. Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, bảo đảm hoàn thiện hồ sơ phê duyệt đối với các dự án nâng cấp cải tạo các tuyến đường đô thị, các dự án nâng cấp cải tạo trường học. Đi đôi với phát triển kinh tế, thị xã Bỉm Sơn tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục mũi nhọn; đầu tư xây dựng trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học; bổ sung giáo viên còn thiếu ở các bậc học. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, khám, chữa bệnh cho Nhân dân; phòng, chống có hiệu quả dịch COVID-19. Bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội.

Xuân Hùng

Thị xã Bỉm Sơn tăng cường lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Đăng lúc: 19/10/2021 09:59:01 (GMT+7)

Những ngày gần đây dịch COVID-19 đã xuất hiện và bùng phát tại thị xã Bỉm Sơn, đã ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Cùng với việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Bỉm Sơn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã chủ động triển khai phương án “3 tại chỗ” (ăn, nghỉ tại chỗ, làm việc tại chỗ và phòng, chống dịch tại chỗ) thì tiếp tục hoạt động bình thường.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 17-12-2020 về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; tạo môi trường thuận lợi, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án; khởi công các dự án đã ký kết, chú trọng xúc tiến và kêu gọi đầu tư, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội... Thực hiện Nghị quyết số 03, UBND thị xã Bỉm Sơn đã ban hành chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, với tinh thần chủ động, tích cực, kiểm soát tốt tình hình, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả nguồn lực để phát triển công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại; thực hiện có hiệu quả các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tạo mọi điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, các cụm công nghiệp trên địa bàn. Tăng cường phát triển thương mại, dịch vụ; tiếp tục tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao và chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại... Kết quả 9 tháng năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã đạt hơn 20.835 tỷ đồng, đạt 70,8% kế hoạch (KH), tăng 14,8% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp - xây dựng hơn 14.706 tỷ đồng, đạt 68% KH, tăng 18,1%; thương mại - dịch vụ hơn 5.939 tỷ đồng, đạt 78,2% KH, tăng 7,6%; giá trị hàng hóa xuất khẩu 113,9 triệu USD, đạt 67% KH, tăng 8,3%; nông - lâm nghiệp - thủy sản 189,855 tỷ đồng, đạt 87,2% KH, tăng 2,3%. Đi đôi với đó, thị xã triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đã công bố hết dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò. Công tác bảo vệ, phát triển rừng được quan tâm thường xuyên, trên địa bàn không xảy ra các vụ cháy rừng, không có các vụ khai thác lâm sản trái phép. Công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp được thị xã quan tâm thực hiện có hiệu quả. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 4.000 tỷ đồng, bằng 63% so với KH, tăng 25%. 56 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 67,5% KH tỉnh giao. Thị xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, như: Cải tạo nâng cấp đường Trần Phú, hạ tầng kỹ thuật khu xen cư Bắc đường Phùng Hưng, khu xen cư phía Nam đường Minh Khai, mở rộng Trường Tiểu học và THCS phường Bắc Sơn... Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách thị xã, như: Cải tạo nâng cấp đường Lý Thường Kiệt, đường Tôn Thất Thuyết, đường Nguyễn Viết Xuân... và các dự án xây dựng trường học trên địa bàn. Công tác quản lý đô thị và tài nguyên môi trường, đã hoàn thiện đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung sắp xếp dân cư tại khu vực quy hoạch Khu Công nghiệp Bỉm Sơn và được UBND tỉnh phê duyệt... Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là tiến độ các dự án trọng điểm. Đến nay, trên địa bàn thị xã đã thực hiện xong việc kiểm kê 35,89 ha; lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 12,79 ha, chi trả xong tiền giải phóng mặt bằng 11,07 ha.
Cùng với phát triển kinh tế, thị xã Bỉm Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả lĩnh vực văn hóa - xã hội. Trong đó, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học được tăng cường. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh đô thị” từ thị xã đến cơ sở được duy trì và thực hiện đúng theo quy định. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; chế độ, chính sách người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo với tinh thần phát hiện sớm, truy vết và cách ly nhanh, xử lý dứt điểm... nhờ đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Bỉm Sơn, cho biết: Thời gian tới, thị xã Bỉm Sơn tiếp tục tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép”. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế tác động của dịch COVID-19 đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thị xã. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách để hỗ trợ, duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh; không để gián đoạn sản xuất, nhất là các doanh nghiệp chủ lực có đóng góp lớn cho tăng trưởng, thu ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động. Khuyến khích các doanh nghiệp có thuận lợi về thị trường tiêu thụ tiếp tục tăng sản lượng để bù đắp cho các sản phẩm không đạt kế hoạch do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đồng thời, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về thuế bằng nhiều hình thức; rà soát, kiểm tra từng lĩnh vực, sắc thuế được giao nhằm chống thất thu ngân sách, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, có biện pháp hiệu quả để chống thất thu thuế và thu thuế nợ đọng. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn, bảo đảm hoàn thành 100% yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có tác động lan tỏa rộng, mang tính chất liên vùng, liên huyện, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được phê duyệt. Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, bảo đảm hoàn thiện hồ sơ phê duyệt đối với các dự án nâng cấp cải tạo các tuyến đường đô thị, các dự án nâng cấp cải tạo trường học. Đi đôi với phát triển kinh tế, thị xã Bỉm Sơn tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục mũi nhọn; đầu tư xây dựng trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học; bổ sung giáo viên còn thiếu ở các bậc học. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, khám, chữa bệnh cho Nhân dân; phòng, chống có hiệu quả dịch COVID-19. Bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội.

Xuân Hùng

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC