Trong tháng 4/2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn Thị xã tăng 16,8% so với cùng kỳ

Trong tháng 4/2021, Bỉm Sơn tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã tương đối ổn định, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Theo thông tin từ Văn phòng HĐND& UBND thị xã, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 2.250,88 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng ước đạt trên 1.543 tỷ đồng, bằng 119,6% so cùng kỳ; Giá trị ngành Dịch vụ ước đạt 680.000 triệu đồng, bằng 111,3% so CK; Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 523.000 triệu đồng, bằng 115,0% so với CK; Tổng giá trị Nông - Lâm nghiệp, thủy sản đạt 27.540 triệu đồng, bằng 107,2% so CK. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 13.447 triệu đồng, tăng 57% so CK.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành thị xã Bỉm Sơn tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra từ đầu năm; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của của Trung ương, của Tỉnh và Thị xã theo tình hình diễn biến thực tế về dịch bệnh trên địa bàn; Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để chủ động hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất kinh doanh;Bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã.
Nguyễn Tới

Trong tháng 4/2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn Thị xã tăng 16,8% so với cùng kỳ

Đăng lúc: 08/05/2021 20:48:50 (GMT+7)

Trong tháng 4/2021, Bỉm Sơn tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã tương đối ổn định, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Theo thông tin từ Văn phòng HĐND& UBND thị xã, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 2.250,88 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng ước đạt trên 1.543 tỷ đồng, bằng 119,6% so cùng kỳ; Giá trị ngành Dịch vụ ước đạt 680.000 triệu đồng, bằng 111,3% so CK; Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 523.000 triệu đồng, bằng 115,0% so với CK; Tổng giá trị Nông - Lâm nghiệp, thủy sản đạt 27.540 triệu đồng, bằng 107,2% so CK. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 13.447 triệu đồng, tăng 57% so CK.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành thị xã Bỉm Sơn tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra từ đầu năm; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của của Trung ương, của Tỉnh và Thị xã theo tình hình diễn biến thực tế về dịch bệnh trên địa bàn; Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để chủ động hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất kinh doanh;Bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC