Truy cập

Hôm nay:
3241
Hôm qua:
4506
Tuần này:
3241
Tháng này:
79441
Tất cả:
6326189

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Thị xã Bỉm Sơn tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024.

Ngày 23/2, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND Thị xã Mai Thế Trị, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Thị xã Bỉm Sơn đã tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024.

55f0ece46d2cc072993d2.jpg

Năm 2023, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Thị xã Bỉm Sơn luôn chủ động bám sát Nghị quyết của HĐQT, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Tỉnh Thanh Hoá và chỉ đạo của Thị uỷ, HĐND, UBND Thị xã để chỉ đạo triển khai tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 156,617 tỷ đồng và tổng dư nợ đạt 156,531 tỷ đồng, đều tăng so với đầu năm. Đáng chú ý, trong năm, Ngân hàng đã triển khai hiệu quả cho vay phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11 với số tiền gần 33,4 tỷ đồng, gồm cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay nhà ở xã hội; cho vay HSSV mua máy tính và cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập.
01240b1b8ad3278d7ec21.jpg

Chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng cao, số tiền nợ quá hạn giảm còn 255 triệu đồng, chiếm 0,16% tổng dư nợ; nợ khoanh 162,69 triệu đồng, nhiều địa phương không còn nợ quá hạn. Chất lượng, hiệu quả giao dịch xã đạt 89,25 điểm xếp loại tốt. Trong đó một số chỉ tiêu cơ quản như tỷ lệ giải ngân, tỷ lệ thu lãi, tỷ lệ thu nợ gốc, tỷ lệ tổ viên tham gia gửi tiết kiệm đạt kết quả. Việc chấp hành quy định về công khai hoá tại điểm giao dịch xã được thực hiện theo đúng quy định, giúp người dân dễ dàng tiếp cận. Công tác kiểm tra, kiểm soát được thực hiện nghiêm túc.
ab8f4c40cd8860d639996.jpg

Về thực hiện hợp đồng uỷ thác, các tổ chức chính trị - xã hội đã thường xuyên tuyên truyền đối tượng vay vốn về quyền và nghĩa vụ của người vay nên không xảy ra sai phạm về sử dụng vốn sai mục đích, cho vay ké, chiếm dụng vốn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Trong đó, đề ra nhiệm trọng tâm là tiếp tục chủ động tham mưu, phối hợp để thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư về tín dụng chính sách; tham mưu cho cấp uỷ chính quyền về thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; nâng cao năng lực quản trị của Ban đại diện HĐQT; nâng ca hiệu quả sử dụng vốn vay, ưu tiên đầu tư cho vay các mô hình SXKD hiệu quả cao, mô hình OCOP…; nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ quá hạn, tăng số lượng xã phường không có nợ quá hạn và hoàn thành chỉ tiêu huy động tiết kiệm dân cư.
ce586950eb9846c61f898.jpg

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Thế Trị ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của Ngân hàng CSXH Thị xã và các đơn vị liên quan trong công tác tín dụng chính sách. Đồng chí đề nghị trong năm 2024, Ngân hàng CSXH Thị xã và các xã phường, tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Chú trọng tăng cường các hoạt động huy động vốn, giải ngân, rà soát, động viên các đối tượng chính sách và tư vấn khách hàng sử dụng hiệu quả đồng vốn vay, nghiên cứu mở rộng các đối tượng được vay vốn để có nhiều người khó khăn có thể vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

315db8a3396b9435cd7a4.jpg
Nhân dịp này, UBND Thị xã khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách năm 2023 theo Nghị quyết 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ.
651a95e4142cb972e03d5.jpg

633548b0c97864263d697.jpg

633548b0c97864263d697.jpg
Hà Nghĩa

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Thị xã Bỉm Sơn tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024.

Ngày 23/2, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND Thị xã Mai Thế Trị, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Thị xã Bỉm Sơn đã tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024.

55f0ece46d2cc072993d2.jpg

Năm 2023, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Thị xã Bỉm Sơn luôn chủ động bám sát Nghị quyết của HĐQT, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Tỉnh Thanh Hoá và chỉ đạo của Thị uỷ, HĐND, UBND Thị xã để chỉ đạo triển khai tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 156,617 tỷ đồng và tổng dư nợ đạt 156,531 tỷ đồng, đều tăng so với đầu năm. Đáng chú ý, trong năm, Ngân hàng đã triển khai hiệu quả cho vay phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11 với số tiền gần 33,4 tỷ đồng, gồm cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay nhà ở xã hội; cho vay HSSV mua máy tính và cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập.
01240b1b8ad3278d7ec21.jpg

Chất lượng tín dụng tiếp tục được nâng cao, số tiền nợ quá hạn giảm còn 255 triệu đồng, chiếm 0,16% tổng dư nợ; nợ khoanh 162,69 triệu đồng, nhiều địa phương không còn nợ quá hạn. Chất lượng, hiệu quả giao dịch xã đạt 89,25 điểm xếp loại tốt. Trong đó một số chỉ tiêu cơ quản như tỷ lệ giải ngân, tỷ lệ thu lãi, tỷ lệ thu nợ gốc, tỷ lệ tổ viên tham gia gửi tiết kiệm đạt kết quả. Việc chấp hành quy định về công khai hoá tại điểm giao dịch xã được thực hiện theo đúng quy định, giúp người dân dễ dàng tiếp cận. Công tác kiểm tra, kiểm soát được thực hiện nghiêm túc.
ab8f4c40cd8860d639996.jpg

Về thực hiện hợp đồng uỷ thác, các tổ chức chính trị - xã hội đã thường xuyên tuyên truyền đối tượng vay vốn về quyền và nghĩa vụ của người vay nên không xảy ra sai phạm về sử dụng vốn sai mục đích, cho vay ké, chiếm dụng vốn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Trong đó, đề ra nhiệm trọng tâm là tiếp tục chủ động tham mưu, phối hợp để thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư về tín dụng chính sách; tham mưu cho cấp uỷ chính quyền về thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; nâng cao năng lực quản trị của Ban đại diện HĐQT; nâng ca hiệu quả sử dụng vốn vay, ưu tiên đầu tư cho vay các mô hình SXKD hiệu quả cao, mô hình OCOP…; nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ quá hạn, tăng số lượng xã phường không có nợ quá hạn và hoàn thành chỉ tiêu huy động tiết kiệm dân cư.
ce586950eb9846c61f898.jpg

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Thế Trị ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của Ngân hàng CSXH Thị xã và các đơn vị liên quan trong công tác tín dụng chính sách. Đồng chí đề nghị trong năm 2024, Ngân hàng CSXH Thị xã và các xã phường, tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Chú trọng tăng cường các hoạt động huy động vốn, giải ngân, rà soát, động viên các đối tượng chính sách và tư vấn khách hàng sử dụng hiệu quả đồng vốn vay, nghiên cứu mở rộng các đối tượng được vay vốn để có nhiều người khó khăn có thể vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

315db8a3396b9435cd7a4.jpg
Nhân dịp này, UBND Thị xã khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách năm 2023 theo Nghị quyết 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ.
651a95e4142cb972e03d5.jpg

633548b0c97864263d697.jpg

633548b0c97864263d697.jpg
Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC