Truy cập

Hôm nay:
1370
Hôm qua:
3258
Tuần này:
30458
Tháng này:
94721
Tất cả:
6509038

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã họp phiên thường kỳ Qúy III năm 2023

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã vừa họp phiên thường kỳ Qúy III năm 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã.

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội họp thường kỳ Quý III.jpg
Tính đến ngày 30/9/2023, nguồn vốn tín dụng đạt 126,4 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 4,28%; doanh số cho vay 9 tháng đạt trên 40,8 tỷ đồng; tổng dự nợ đạt 123,4 tỷ đồng; nợ quá hạn 333 triệu đồng, chiếm 0,27% tổng dư nợ, nợ khoanh 137,7 triệu đồng, giảm 7 triệu so đầu kỳ. Về phối hợp thực hiện hợp đồng ủy thác với ác tổ chức hội, dư nợ ủy thác đạt gần 122,8 tỷ đồng, chiếm 99,44% tổng dư nợ trên địa bàn, nợ quá hạn 233 triệu đồng.
Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã thực hiện nghiêm túc. Trong quý III, đã tập trung kiểm tra hoạt động tại 100% điểm giao dịch xã; phối hợp với các Tổ chức hội, Tổ trưởng tiến hành kiểm tra 2 lượt xã hường, 7 lượt Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; 10 lượt tổ tiết kiệm vay vốn, 50 lượt hộ. Các tổ chức nhận ủy thác đã kiểm tra, giám sát 17 lượt Tổ chức CTXH cấp xã, phường; 29 lượt Tổ tiết kiệm và vay vốn, 146 lượt khách hàng. Ngoài ra các tổ chức CTXH nhận ủy thác cấp xã, phường đã kiểm tra được 57 lượt Tổ tiết kiệm và vay vốn; gần 2000 lượt khách hàng vay vốn. Qua bình xét, có 63/68 tổ tiết kiệm và vay vốn đạt loại tốt, bằng 92,6%, loại khá 4,4%.
Trong Qúy IV, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Thị xã tiếp tục tham mưu cho Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo ề thực hiện tín dụng chính sách xã hội của Ban Bí thư, Thủ tướng chính phủ và Ngân hàng cấp trên; chỉ đạo Ngân hàng CSXH Thị xã hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã đề ra trong năm 2023, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, sai sót; thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, Liên đoàn lao động, Ủy ban MTTQ Thị xã và các cơ quan, ban ngành.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã đề nghị Ngân hàng CSXH Thị xã tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội; tích cực tuyên truyền đến các đối tượng chính sách về các chương trình tín dụng và các chương trình phối hợp giữa Ngân hàng với các cơ quan, ban ngành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời giải ngân số vốn vừa được tỉnh phân bổ đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng và đồng hành với các khách hàng để phát huy hiệu quả vốn vay; nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; đồng thời có giải pháp thu hồi nợ quá hạn.
Hà Nghĩa

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã họp phiên thường kỳ Qúy III năm 2023

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã vừa họp phiên thường kỳ Qúy III năm 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã.

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội họp thường kỳ Quý III.jpg
Tính đến ngày 30/9/2023, nguồn vốn tín dụng đạt 126,4 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 4,28%; doanh số cho vay 9 tháng đạt trên 40,8 tỷ đồng; tổng dự nợ đạt 123,4 tỷ đồng; nợ quá hạn 333 triệu đồng, chiếm 0,27% tổng dư nợ, nợ khoanh 137,7 triệu đồng, giảm 7 triệu so đầu kỳ. Về phối hợp thực hiện hợp đồng ủy thác với ác tổ chức hội, dư nợ ủy thác đạt gần 122,8 tỷ đồng, chiếm 99,44% tổng dư nợ trên địa bàn, nợ quá hạn 233 triệu đồng.
Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã thực hiện nghiêm túc. Trong quý III, đã tập trung kiểm tra hoạt động tại 100% điểm giao dịch xã; phối hợp với các Tổ chức hội, Tổ trưởng tiến hành kiểm tra 2 lượt xã hường, 7 lượt Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; 10 lượt tổ tiết kiệm vay vốn, 50 lượt hộ. Các tổ chức nhận ủy thác đã kiểm tra, giám sát 17 lượt Tổ chức CTXH cấp xã, phường; 29 lượt Tổ tiết kiệm và vay vốn, 146 lượt khách hàng. Ngoài ra các tổ chức CTXH nhận ủy thác cấp xã, phường đã kiểm tra được 57 lượt Tổ tiết kiệm và vay vốn; gần 2000 lượt khách hàng vay vốn. Qua bình xét, có 63/68 tổ tiết kiệm và vay vốn đạt loại tốt, bằng 92,6%, loại khá 4,4%.
Trong Qúy IV, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Thị xã tiếp tục tham mưu cho Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo ề thực hiện tín dụng chính sách xã hội của Ban Bí thư, Thủ tướng chính phủ và Ngân hàng cấp trên; chỉ đạo Ngân hàng CSXH Thị xã hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã đề ra trong năm 2023, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, sai sót; thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, Liên đoàn lao động, Ủy ban MTTQ Thị xã và các cơ quan, ban ngành.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã đề nghị Ngân hàng CSXH Thị xã tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội; tích cực tuyên truyền đến các đối tượng chính sách về các chương trình tín dụng và các chương trình phối hợp giữa Ngân hàng với các cơ quan, ban ngành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời giải ngân số vốn vừa được tỉnh phân bổ đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng và đồng hành với các khách hàng để phát huy hiệu quả vốn vay; nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; đồng thời có giải pháp thu hồi nợ quá hạn.
Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC