Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát về công tác tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, giai đoạn 2016 – 2020

Sáng ngày 19/5/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát do đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát về công tác tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, giai đoạn 2016 – 2020. Làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí thường trực HĐND, phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội doanh nghiệp thị xã và đại diện các phòng, ban liên quan.

Ban KT - NS HĐNDT.JPG


Giai đoạn 2016 – 2020, UBND Thị xã đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thu hút đầu tư trực tiếp trên địa bàn và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Nhờ đó đã kêu gọi và thu hút được nhiều dự án đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống nhân dân. Theo số liệu báo cáo, trong giai đoạn này, UBND Thị xã tham gia thẩm định với Sở Kế hoạch và Đầu tư có 63 dự án. Trong đó Thị xã đồng ý trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 52 dự án; 11 dự án còn lại không đồng ý do chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Về thời gian, có 54 dự án tham gia đảm bảo thời gian; số dự án còn lại tham gia ý kiến chậm do phải nghiên cứu kỹ và đòi hỏi sự phối kết hợp của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Báo cáo cũng nêu rõ, số dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và đã triển khai thực hiện là 37 dự án, có tổng vốn đầu tư là 10.351 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng đất là trên 1,9 triệu m2. Đến nay, có 20 dự án đã triển khai đúng tiến độ, 8 dự án chậm triển khai, 9 dự án chưa triển khai do một số nhà đầu tư chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng nên chưa được giao đất, một số dự án nhà đầu tư chưa tập trung nguồn lực để triển khai. Hiện tại có 23 dựán đang xin điều chỉnh chủ trương đầu tư, nội dung điều chỉnh chủ yếu là quy mô và thời gian thực hiện.


LDBS.JPG
Sau khi các thành viên đoàn giám sát tham gia ý kiến, lãnh đạo UBND Thị xã và đại diện các phòng, ban UBND Thị xã, Hội doanh nghiệp thị xã đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác tham mưu, tình hình triển khai các dự án đầu tư trực tiếp tại thị xã Bỉm Sơn.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá Báo cáo của Thị xã đã bám sát yêu cầu đề cương của đoàn giám sát. Trong đó nêu bật những kết quả đã đạt được trong công tác tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn. Nổi bật là trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; công tác phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Đồng chí trưởng đoàn giám sát cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phụcđó là: vẫn còn dự án chưa đảm bảo thời gian theo yêu cầu; công tác phối hợp với các ngành cấp tỉnh ở một số dự án còn chậm; công tác nắm bắt, đôn đốc thực hiện một số dự án còn chưa kịp thời. Đồng chí cũng lưu ý thị xã Bỉm Sơn đặc biệt chú ý việc rà soát, nắm bắt các dự án triển khai chậm tiến độ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, thu hồi theo quy định và kiến nghị những vấn đề khó khăn để UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Hà Nghĩa

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát về công tác tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, giai đoạn 2016 – 2020

Đăng lúc: 20/05/2022 23:40:55 (GMT+7)

Sáng ngày 19/5/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát do đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát về công tác tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, giai đoạn 2016 – 2020. Làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí thường trực HĐND, phó Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội doanh nghiệp thị xã và đại diện các phòng, ban liên quan.

Ban KT - NS HĐNDT.JPG


Giai đoạn 2016 – 2020, UBND Thị xã đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thu hút đầu tư trực tiếp trên địa bàn và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Nhờ đó đã kêu gọi và thu hút được nhiều dự án đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống nhân dân. Theo số liệu báo cáo, trong giai đoạn này, UBND Thị xã tham gia thẩm định với Sở Kế hoạch và Đầu tư có 63 dự án. Trong đó Thị xã đồng ý trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 52 dự án; 11 dự án còn lại không đồng ý do chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Về thời gian, có 54 dự án tham gia đảm bảo thời gian; số dự án còn lại tham gia ý kiến chậm do phải nghiên cứu kỹ và đòi hỏi sự phối kết hợp của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Báo cáo cũng nêu rõ, số dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và đã triển khai thực hiện là 37 dự án, có tổng vốn đầu tư là 10.351 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng đất là trên 1,9 triệu m2. Đến nay, có 20 dự án đã triển khai đúng tiến độ, 8 dự án chậm triển khai, 9 dự án chưa triển khai do một số nhà đầu tư chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng nên chưa được giao đất, một số dự án nhà đầu tư chưa tập trung nguồn lực để triển khai. Hiện tại có 23 dựán đang xin điều chỉnh chủ trương đầu tư, nội dung điều chỉnh chủ yếu là quy mô và thời gian thực hiện.


LDBS.JPG
Sau khi các thành viên đoàn giám sát tham gia ý kiến, lãnh đạo UBND Thị xã và đại diện các phòng, ban UBND Thị xã, Hội doanh nghiệp thị xã đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác tham mưu, tình hình triển khai các dự án đầu tư trực tiếp tại thị xã Bỉm Sơn.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá Báo cáo của Thị xã đã bám sát yêu cầu đề cương của đoàn giám sát. Trong đó nêu bật những kết quả đã đạt được trong công tác tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn. Nổi bật là trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; công tác phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Đồng chí trưởng đoàn giám sát cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phụcđó là: vẫn còn dự án chưa đảm bảo thời gian theo yêu cầu; công tác phối hợp với các ngành cấp tỉnh ở một số dự án còn chậm; công tác nắm bắt, đôn đốc thực hiện một số dự án còn chưa kịp thời. Đồng chí cũng lưu ý thị xã Bỉm Sơn đặc biệt chú ý việc rà soát, nắm bắt các dự án triển khai chậm tiến độ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, thu hồi theo quy định và kiến nghị những vấn đề khó khăn để UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC