Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới.

Sáng ngày 21/6, Trung tâm Chính trị Bỉm Sơn tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1/2022. Tới dự Bế giảng có đồng chí Nguyễn Xuân Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Bỉm Sơn.

DVM.jpg


Trong thời gian từ ngày 13/6 – 21/6/2022, các đảng viên mới đã được học tập các chuyên đề, như: Chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; Phát triển nền kinh tế - xã hội; Phát triển văn hóa, xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Kết thúc khóa học,36đảng viên hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng;trong đó:33 đảng viên xếp loại Giỏi, 3 đảng viên xếp loại Khá; 5 đảng viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập được nhận Giấy khen của Giám đốc Trung tâm Chính trị Bỉm Sơn.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Bỉm Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các đảng viên mới đã đạt được trong quá trình học tập. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, mỗi đảng viên nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên; tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương; Tiếp tục phấn đấu học tập, nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị công tác.
Nguyễn Tới

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới.

Đăng lúc: 22/06/2022 10:31:53 (GMT+7)

Sáng ngày 21/6, Trung tâm Chính trị Bỉm Sơn tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1/2022. Tới dự Bế giảng có đồng chí Nguyễn Xuân Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Bỉm Sơn.

DVM.jpg


Trong thời gian từ ngày 13/6 – 21/6/2022, các đảng viên mới đã được học tập các chuyên đề, như: Chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; Phát triển nền kinh tế - xã hội; Phát triển văn hóa, xã hội; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Kết thúc khóa học,36đảng viên hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng;trong đó:33 đảng viên xếp loại Giỏi, 3 đảng viên xếp loại Khá; 5 đảng viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập được nhận Giấy khen của Giám đốc Trung tâm Chính trị Bỉm Sơn.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Bỉm Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các đảng viên mới đã đạt được trong quá trình học tập. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, mỗi đảng viên nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên; tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương; Tiếp tục phấn đấu học tập, nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị công tác.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC