Bí thư Thị ủy Đào Vũ Việt thăm và làm việc tại phường Lam Sơn

Ngày 15/9/2022, đoàn công tác do đồng chí Đào Vũ Việt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo phường Lam Sơn về thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng còn lại của năm 2022. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trình Hữu Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an Thị xã và trưởng các phòng Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thông tin.

Bi th.JPG


Trong 8 tháng đầu năm, phường Lam Sơn đã làm tốt công tác phòng chống dịch Covid 19. Toàn phường có 548 người tiêm mũi 4; 2.808 người tiêm mũi 3; 774 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1; 396 trẻ tiêm mũi 2. Tình hình dịch được kiểm soát là tiền đề để phường phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả khả quan. Giá trị sản xuất địa bàn ước đạt trên 1.146 tỷ đồng, tăng 42% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 790 tỷ đồng, tăng 36% so CK, giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ ước đạt trên 395 tỷ đồng, tăng 60% so CK; sản xuất nông nghiệp hoàn thành 100% chỉ tiêu về diện tích gieo trồng vụ Đông và Chiêm Xuân. Thu ngân sách ước đạt trên 25,5 tỷ đồng, chi ngân sách ước đạt trên 13,7 tỷ đồng. Phường đã tăng cường công tác quản lý xây dựng, tổ chức xét nguồn gốc đất phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất lần đầu, đất vườn, đất lầm nghiệp cho 43 hộ dân. Về văn hóa – xã hội, Phường đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh; chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ. Công tác quốc phòng – an ninh được quan tâm đúng mức, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân được thực hiện đúng quy định.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã được quan tâm thực hiện. Phường đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 22 đảng viên, kết nạp mới 3 đảng viên, cử 4 quần chúng tham gia lớp đối tượng Đảng và 5 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt 1 năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên đoàn công tác, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Đào Vũ Việt đã đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh phường Lam Sơn đã đạt được trong 8 tháng đầu năm. Đồng chí khẳng định, những kết quả đó thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Phường Lam Sơn. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn những tồn tại, hạn chế mà Phường cần tập trung khắc phục nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Phường tập trung rà soát, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện vượt mức chỉ tiêu đề ra; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đường giao thông, chỉnh trang đô thị; phối hợp với các phòng, ban làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường các biện pháp thu ngân sách; phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; quan tâm thực hiện phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị; làm tốt việc tiêm phòng Covid 19; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng chí cũng đề nghị Phường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số chuyên dụng, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý công việc.

Hà Nghĩa

Bí thư Thị ủy Đào Vũ Việt thăm và làm việc tại phường Lam Sơn

Đăng lúc: 20/09/2022 16:24:40 (GMT+7)

Ngày 15/9/2022, đoàn công tác do đồng chí Đào Vũ Việt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo phường Lam Sơn về thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng còn lại của năm 2022. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trình Hữu Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an Thị xã và trưởng các phòng Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn hóa – Thông tin.

Bi th.JPG


Trong 8 tháng đầu năm, phường Lam Sơn đã làm tốt công tác phòng chống dịch Covid 19. Toàn phường có 548 người tiêm mũi 4; 2.808 người tiêm mũi 3; 774 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1; 396 trẻ tiêm mũi 2. Tình hình dịch được kiểm soát là tiền đề để phường phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả khả quan. Giá trị sản xuất địa bàn ước đạt trên 1.146 tỷ đồng, tăng 42% so CK. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 790 tỷ đồng, tăng 36% so CK, giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ ước đạt trên 395 tỷ đồng, tăng 60% so CK; sản xuất nông nghiệp hoàn thành 100% chỉ tiêu về diện tích gieo trồng vụ Đông và Chiêm Xuân. Thu ngân sách ước đạt trên 25,5 tỷ đồng, chi ngân sách ước đạt trên 13,7 tỷ đồng. Phường đã tăng cường công tác quản lý xây dựng, tổ chức xét nguồn gốc đất phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất lần đầu, đất vườn, đất lầm nghiệp cho 43 hộ dân. Về văn hóa – xã hội, Phường đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh; chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ. Công tác quốc phòng – an ninh được quan tâm đúng mức, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân được thực hiện đúng quy định.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã được quan tâm thực hiện. Phường đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 22 đảng viên, kết nạp mới 3 đảng viên, cử 4 quần chúng tham gia lớp đối tượng Đảng và 5 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới đợt 1 năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên đoàn công tác, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Đào Vũ Việt đã đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh phường Lam Sơn đã đạt được trong 8 tháng đầu năm. Đồng chí khẳng định, những kết quả đó thể hiện sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Phường Lam Sơn. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn những tồn tại, hạn chế mà Phường cần tập trung khắc phục nhằm hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Phường tập trung rà soát, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện vượt mức chỉ tiêu đề ra; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đường giao thông, chỉnh trang đô thị; phối hợp với các phòng, ban làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tăng cường các biện pháp thu ngân sách; phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; quan tâm thực hiện phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị; làm tốt việc tiêm phòng Covid 19; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy. Đồng chí cũng đề nghị Phường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số chuyên dụng, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý công việc.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC