Truy cập

Hôm nay:
521
Hôm qua:
8530
Tuần này:
9051
Tháng này:
111510
Tất cả:
6525827

Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Khiên thăm và làm việc tại phường Phú Sơn.

Sáng ngày 9/5, Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Khiên đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy phường Phú Sơn về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và Qúy I năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy và đại diện các phòng, ban liên quan.

Bí thư làm việc tại Phú Sơn.JPG

Năm 2023 và Qúy I năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTXH, đảm bảo QPAN đạt được nhiều kết quả tích cực. Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt gần 1.886,621 tỷ đồng, Qúy I năm 2024 ước đạt 573,646 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng/người/năm. Thu và chi ngân sách năm 2023 đạt trên 7,48 tỷ đồng. Thành lập mới 16 doanh nghiệp mới. Công tác đầu tư xây dựng, quản lý đô thị; quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị, giao thông thủy lợi được chú trọng.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đẩy mạnh. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89%, gia đình thể thao 57,5%, có 5/6 khu phố văn hóa và 1 tuyến đường văn minh đô thị. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng cao. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh tôn giáo ổn định. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng quy định.

Trong công tác xây dựng Đảng, Phường đã tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân và định hướng dư luận xã hội; quan tâm tới công tác xây dựng tổ chức và cán bộ. Đảng ủy phường đã đề nghị kết nạp đảng cho 7 quần chúng ưu tú, trao huy hiệu Đảng cho 9 Đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ.


Bí thư làm việc tại Phú Sơn1.JPG

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường Phú Sơn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nhất là trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng, quản lý trật tự vỉa hè, lòng, lề đường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khiên – Bí thư Thị ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phường Phú Sơn đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Thời gian của nhiệm kỳ 2020 – 2025 chỉ còn khoảng hơn 1 năm, khó khăn, thách thức vẫn còn rất lớn, nhiệm vụ còn nặng nề. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Sơn cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực.

Phường cần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đất đai, xây dựng và quản lý đô thị; tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, ngày công làm đường giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, quan tâm đến sản xuất nông nghiệp từng bước khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với đó, chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Hà Nghĩa

Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Khiên thăm và làm việc tại phường Phú Sơn.

Sáng ngày 9/5, Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Khiên đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy phường Phú Sơn về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và Qúy I năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy và đại diện các phòng, ban liên quan.

Bí thư làm việc tại Phú Sơn.JPG

Năm 2023 và Qúy I năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTXH, đảm bảo QPAN đạt được nhiều kết quả tích cực. Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt gần 1.886,621 tỷ đồng, Qúy I năm 2024 ước đạt 573,646 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng/người/năm. Thu và chi ngân sách năm 2023 đạt trên 7,48 tỷ đồng. Thành lập mới 16 doanh nghiệp mới. Công tác đầu tư xây dựng, quản lý đô thị; quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị, giao thông thủy lợi được chú trọng.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đẩy mạnh. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89%, gia đình thể thao 57,5%, có 5/6 khu phố văn hóa và 1 tuyến đường văn minh đô thị. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng cao. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh tôn giáo ổn định. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng quy định.

Trong công tác xây dựng Đảng, Phường đã tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân và định hướng dư luận xã hội; quan tâm tới công tác xây dựng tổ chức và cán bộ. Đảng ủy phường đã đề nghị kết nạp đảng cho 7 quần chúng ưu tú, trao huy hiệu Đảng cho 9 Đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ.


Bí thư làm việc tại Phú Sơn1.JPG

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường Phú Sơn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nhất là trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng, quản lý trật tự vỉa hè, lòng, lề đường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khiên – Bí thư Thị ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phường Phú Sơn đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Thời gian của nhiệm kỳ 2020 – 2025 chỉ còn khoảng hơn 1 năm, khó khăn, thách thức vẫn còn rất lớn, nhiệm vụ còn nặng nề. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Sơn cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra, tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực.

Phường cần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đất đai, xây dựng và quản lý đô thị; tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, ngày công làm đường giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, quan tâm đến sản xuất nông nghiệp từng bước khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với đó, chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC