Bỉm Sơn triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 liều nhắc lại lần 2

Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid 19 cho người đã tiêm chủng, Trung tâm Y tế Bỉm Sơn triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh liều nhắc lại lần 2 trên địa bàn Thị xã năm 2022.

Đối tượng tiêm là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng và thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid 19; cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp.

Vắc xin sử dụng là mRNA (do hãng pfizer hoặc Moderna sản xuất) và AstraZeneca sản xuất.Người tiêm sẽ được tiêm vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1).Khoảng cách tiêm ít nhất là 4 tháng sau khi tiêm mũi 3.Người đã mắc Covid 19 sau khi tiêm mũi 3 thì sau 3 tháng mới tiêm mũi nhắc lại.

Thời gian tiêm sẽ được thực hiện từ tháng 5/2022 tại các Trạm y tế xã phường và Trung tâm Y tế Bỉm Sơn.

Việc tiêm phòng sẽ được triển khai theo chiến dịch một cách linh hoạt, tiêm cuốn chiếu theo từng nhóm đối tượng;các điểm tiêm đảm bảo quy định về phòng chống dịch tại tất cả các khu vực và vị trí.

Để công tác tiêm chủng diễn ra thuận lợi và an toàn, Trung tâm Y tế Thị xã và các Trạm y tế chủ động bố trí sẵn sàng các tổ, đội cấp cứu lưu động thường trực tại các điểm tiêm chủng với đầy đủ các điều kiện về nhân lực, thuốc men, phương tiện, trang thiết bị thiết yếu, sẵn sàng xử lý các phản ứng bất lợi sau tiêm có thể xảy ra; đồng thời huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tại các xã phường hỗ trợ công tác tổ chức tiêm chủng.

Hà Nghĩa

Bỉm Sơn triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 liều nhắc lại lần 2

Đăng lúc: 20/05/2022 23:40:42 (GMT+7)

Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid 19 cho người đã tiêm chủng, Trung tâm Y tế Bỉm Sơn triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh liều nhắc lại lần 2 trên địa bàn Thị xã năm 2022.

Đối tượng tiêm là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng và thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid 19; cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp.

Vắc xin sử dụng là mRNA (do hãng pfizer hoặc Moderna sản xuất) và AstraZeneca sản xuất.Người tiêm sẽ được tiêm vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1).Khoảng cách tiêm ít nhất là 4 tháng sau khi tiêm mũi 3.Người đã mắc Covid 19 sau khi tiêm mũi 3 thì sau 3 tháng mới tiêm mũi nhắc lại.

Thời gian tiêm sẽ được thực hiện từ tháng 5/2022 tại các Trạm y tế xã phường và Trung tâm Y tế Bỉm Sơn.

Việc tiêm phòng sẽ được triển khai theo chiến dịch một cách linh hoạt, tiêm cuốn chiếu theo từng nhóm đối tượng;các điểm tiêm đảm bảo quy định về phòng chống dịch tại tất cả các khu vực và vị trí.

Để công tác tiêm chủng diễn ra thuận lợi và an toàn, Trung tâm Y tế Thị xã và các Trạm y tế chủ động bố trí sẵn sàng các tổ, đội cấp cứu lưu động thường trực tại các điểm tiêm chủng với đầy đủ các điều kiện về nhân lực, thuốc men, phương tiện, trang thiết bị thiết yếu, sẵn sàng xử lý các phản ứng bất lợi sau tiêm có thể xảy ra; đồng thời huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tại các xã phường hỗ trợ công tác tổ chức tiêm chủng.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC