Bỉm Sơn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2022-2025

Chiều ngày 18/5/2022, UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng: Giáo dục – Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã; Lãnh đạo UBND các phường: Lam Sơn, Đông Sơn, Bắc Sơn, Phú Sơn và xã Quang Trung, cùng Hiệu trưởng các trường đăng ký xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia,giai đoạn 2022-2025.

Chuan QG.jpg


Tại hội nghị, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo đã báo cáo khái quát tình hình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Theo đó, đến nay, toàn Thị xã có 21/27 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 77,8%, trong đó: Bậc THPT 1/2 trường; bậc THCS 5/6 trường; bậc Tiểu học có 6/7 trường; bậc Mầm non 9/10 trường. Tuy nhiên, phần lớncác trường đã được công nhận chuẩn quốc gia ở giai đoạn trước, đến nay cơ sở vật chất xuống cấp, các phòng chức năng, phòng bộ môn không đảm bảo theo tiêu chuẩn mới, thiết bị dạy học cũ, lạc hậu.

Giai đoạn 2022-2025, có 7 trường đăng ký xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó: 1 trường công nhận đạt chuẩn mức độ 2; 1 trường công nhận lại chuẩn mức độ 1; 5 trường công nhận mới chuẩn mức độ 1. Thị xã đặt mục tiêu phấn đấu đến tháng 10/2022, có 4 trường đạt chuẩn quốc gia, gồm: Trường Tiểu và THCS Quang Trung đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trường Mầm non Quang Trung được công nhận lại chuẩn quốc gia mức độ 1; Trường Mầm non Lam Sơn và Trường THCS Bắc Sơn được công nhận mới chuẩn mức độ 1.

Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của các ngành, nhà trường và địa phương, để công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn Thị xã hoàn thành đúng theo kế hoạch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị yêu cầu Phòng Giáo dục – Đào tạo tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường hoàn thiện các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia; phối hợp với UBND các phường, xã rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất của các nhà trường để tiến hành bổ sung, sửa chữa các trang thiết bị, xây mới các công trình còn thiếu, đồng thời tham vấn ý kiến của Sở Giáo dục – Đào tạo về các nội dung liên quan đến xây dựng trường chuẩn quốc gia.Các nhà trường cần tập trung đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và nâng cao niềm tin của Nhân dân vào ngôi trường.Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị UBND các phường, xã tăng cường mọi nguồn lực để xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường theo các yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia.

Nguyễn Tới

Bỉm Sơn xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2022-2025

Đăng lúc: 20/05/2022 23:40:32 (GMT+7)

Chiều ngày 18/5/2022, UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng: Giáo dục – Đào tạo, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã; Lãnh đạo UBND các phường: Lam Sơn, Đông Sơn, Bắc Sơn, Phú Sơn và xã Quang Trung, cùng Hiệu trưởng các trường đăng ký xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia,giai đoạn 2022-2025.

Chuan QG.jpg


Tại hội nghị, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo đã báo cáo khái quát tình hình xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Theo đó, đến nay, toàn Thị xã có 21/27 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 77,8%, trong đó: Bậc THPT 1/2 trường; bậc THCS 5/6 trường; bậc Tiểu học có 6/7 trường; bậc Mầm non 9/10 trường. Tuy nhiên, phần lớncác trường đã được công nhận chuẩn quốc gia ở giai đoạn trước, đến nay cơ sở vật chất xuống cấp, các phòng chức năng, phòng bộ môn không đảm bảo theo tiêu chuẩn mới, thiết bị dạy học cũ, lạc hậu.

Giai đoạn 2022-2025, có 7 trường đăng ký xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó: 1 trường công nhận đạt chuẩn mức độ 2; 1 trường công nhận lại chuẩn mức độ 1; 5 trường công nhận mới chuẩn mức độ 1. Thị xã đặt mục tiêu phấn đấu đến tháng 10/2022, có 4 trường đạt chuẩn quốc gia, gồm: Trường Tiểu và THCS Quang Trung đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trường Mầm non Quang Trung được công nhận lại chuẩn quốc gia mức độ 1; Trường Mầm non Lam Sơn và Trường THCS Bắc Sơn được công nhận mới chuẩn mức độ 1.

Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của các ngành, nhà trường và địa phương, để công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn Thị xã hoàn thành đúng theo kế hoạch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Thế Trị yêu cầu Phòng Giáo dục – Đào tạo tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường hoàn thiện các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia; phối hợp với UBND các phường, xã rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất của các nhà trường để tiến hành bổ sung, sửa chữa các trang thiết bị, xây mới các công trình còn thiếu, đồng thời tham vấn ý kiến của Sở Giáo dục – Đào tạo về các nội dung liên quan đến xây dựng trường chuẩn quốc gia.Các nhà trường cần tập trung đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và nâng cao niềm tin của Nhân dân vào ngôi trường.Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng đề nghị UBND các phường, xã tăng cường mọi nguồn lực để xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường theo các yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia.

Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC