Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Đội năm 2022

Ngày 18/5/2022, tại Hội trường Trung tâm Chính trị Bỉm Sơn, Thị đoàn Bỉm Sơn phối hợp với Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu niên Thanh Hóa tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Đội năm 2022.

Boi duong.jpg


Tại lớp Bồi dưỡng, 120 học viên là Bí thư các Đoàn, Chi đoàn trực thuộc Thị đoàn Bỉm Sơn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên các phường, xã; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối xã, phường; Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư; Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn trực thuộc, Đoàn trường cùng Giáo viên Tổng phụ trách và Liên đội trưởng các Liên đội trường học đã được hướng dẫn các nội dung, như: Các phương pháp nghiệp vụ công tác của người cán bộ Đoàn; Công tác đoàn viên vàsinh hoạt Chi đoàn; Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động Đoàn - Hội – Đội; Nghi thức đội, múa dân vũ và các trò chơi tập thể.

Thông qua lớp Bồi dưỡng đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Đoàn –Hội - Đội để đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới.Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ Đoàn –Hội - Đội có dịp giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, góp phần đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn thị xã.
Nguyễn Tới

Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Đội năm 2022

Đăng lúc: 20/05/2022 23:40:37 (GMT+7)

Ngày 18/5/2022, tại Hội trường Trung tâm Chính trị Bỉm Sơn, Thị đoàn Bỉm Sơn phối hợp với Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu niên Thanh Hóa tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Đội năm 2022.

Boi duong.jpg


Tại lớp Bồi dưỡng, 120 học viên là Bí thư các Đoàn, Chi đoàn trực thuộc Thị đoàn Bỉm Sơn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên các phường, xã; Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối xã, phường; Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư; Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn trực thuộc, Đoàn trường cùng Giáo viên Tổng phụ trách và Liên đội trưởng các Liên đội trường học đã được hướng dẫn các nội dung, như: Các phương pháp nghiệp vụ công tác của người cán bộ Đoàn; Công tác đoàn viên vàsinh hoạt Chi đoàn; Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thiết kế và tổ chức hoạt động Đoàn - Hội – Đội; Nghi thức đội, múa dân vũ và các trò chơi tập thể.

Thông qua lớp Bồi dưỡng đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ Đoàn –Hội - Đội để đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới.Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ Đoàn –Hội - Đội có dịp giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, góp phần đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn thị xã.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC