Truy cập

Hôm nay:
3833
Hôm qua:
19702
Tuần này:
35874
Tháng này:
107447
Tất cả:
5325104

Cần tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em.

Mùa hè là quãng thời gian vui chơi, giải trí của trẻ nhỏ, nhưng đây cũng là thời điểm tai nạn thương tích, đuối nước thường xảy ra. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ em, UBND thị xã đã ban hành văn bản đề nghị các phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội, UBND phường, xã tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

Cần tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em.jpg


Theo đó, Chủ tịch UBND Thị xã đề nghị, các phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội, UBND phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và lĩnh vực quản lý tăng cường quán triệt, triển khai hiệu quả các văn bản của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND thị xã về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cá nhân về phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em bằng nhiều hình thức.

Rà soát, phát hiện kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là khu vực hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu nguy hiểm, hệ thống thoát nước, đập nước thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em.Thực hiện rà soát, đánh giá việc đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các công trình xây dựng, nhà cao tầng theo quy định quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đã ban hành; Chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp khắc phục ngay khi phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em tại các công trình xây dựng…

Tăng cường hướng dẫn trẻ em các kỹ năng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước và dạy bơi an toàn cho trẻ em; Triển khai các can thiệp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em thường gặp, như: phòng, chống tai nạn giao thông; phòng, chống điện giật...Vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát, nhắc nhở trẻ em về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè và mùa mưa, bão.
Nguyễn Tới

Cần tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em.

Mùa hè là quãng thời gian vui chơi, giải trí của trẻ nhỏ, nhưng đây cũng là thời điểm tai nạn thương tích, đuối nước thường xảy ra. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ em, UBND thị xã đã ban hành văn bản đề nghị các phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội, UBND phường, xã tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em.

Cần tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em.jpg


Theo đó, Chủ tịch UBND Thị xã đề nghị, các phòng, ban, đoàn thể chính trị - xã hội, UBND phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và lĩnh vực quản lý tăng cường quán triệt, triển khai hiệu quả các văn bản của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND thị xã về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cá nhân về phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em bằng nhiều hình thức.

Rà soát, phát hiện kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là khu vực hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu nguy hiểm, hệ thống thoát nước, đập nước thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em.Thực hiện rà soát, đánh giá việc đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các công trình xây dựng, nhà cao tầng theo quy định quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đã ban hành; Chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp khắc phục ngay khi phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em tại các công trình xây dựng…

Tăng cường hướng dẫn trẻ em các kỹ năng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước và dạy bơi an toàn cho trẻ em; Triển khai các can thiệp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em thường gặp, như: phòng, chống tai nạn giao thông; phòng, chống điện giật...Vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát, nhắc nhở trẻ em về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong dịp hè và mùa mưa, bão.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC