Công an thị xã Bỉm Sơn thực hiện Kế hoạch cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy và trộm cắp tài sản

Vừa qua, Công an thị xã Bỉm Sơn đã triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy và trộm cắp tài sản.

Tran ap TP.jpg


Theo Kế hoạch, mục đích của đợt cao điểm về phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản là tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp căn cơ về phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ để kiềm chế, ngăn chặn, làm giảm tội phạm trộm cắp tài sản, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự; phấn đấu giảm 50% trở lên số vụ trộm cắp so với năm trước. Đối với tội phạm về ma túy, thực hiện phương châm “chặn cung, giảm cầu, ma túy có thể vào được nhưng không sử dụng được”, lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn thị xã, triệt xóa, vô hiệu hóa các điểm, tụ điểm ma túy, bóc gỡ các đường dây tội phạm ma túy, điều tra mở rộng triệt để các vụ án ma túy; tập trung quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trong hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm, Công an Thị xã đã tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Trong đó tập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy; phương thức, thủ đoạn phạm tội của các loại tội phạm trên các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng ngừa, cảnh giác, chủ động tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, giáo dục con em để không bị lôi kéo thực hiện các hành vi phạm tội.

Đối với tội phạm ma túy, Công an Thị xã đã tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ 8 người nghiện ma túy, tập trung gọi hỏi, cảm hóa, giáo dục, răn đe, vận động các đối tượng tham gia các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện thay thế bằng Methadone; cai nghiện tự nguyện tại trung tâm cai nghiện tỉnh. Kết quả đã vận động 2 người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm cai nghiện của tỉnh. Cùng với đó Công an Thị xã đã chỉ đạo tập trung đấu tranh, bắt giữ, xử lý các đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Bắt 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với tội phạm trộm cắp tài sản, Công an Thị xã đã phối hợp với các địa phương xây dựng các mô hình tự quản bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, nhất là các khu vực thường xảy ra các vụ trộm cắp tài sản để canh gác, bảo vệ, phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản. Mặt khác, tập trung lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả, làm rõ các vụ trộm cắp, tiêu thụ tài sản, đưa ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo đại diện Công an Thị xã, Đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy và trộm cắp tài sản được thực hiện từ ngày 1/6 đến ngày 30/9/2022. Sau thời gian cao điểm sẽ được tiếp tục duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục.

Hà Nghĩa

Công an thị xã Bỉm Sơn thực hiện Kế hoạch cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy và trộm cắp tài sản

Đăng lúc: 05/07/2022 16:30:41 (GMT+7)

Vừa qua, Công an thị xã Bỉm Sơn đã triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy và trộm cắp tài sản.

Tran ap TP.jpg


Theo Kế hoạch, mục đích của đợt cao điểm về phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản là tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp căn cơ về phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ để kiềm chế, ngăn chặn, làm giảm tội phạm trộm cắp tài sản, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự; phấn đấu giảm 50% trở lên số vụ trộm cắp so với năm trước. Đối với tội phạm về ma túy, thực hiện phương châm “chặn cung, giảm cầu, ma túy có thể vào được nhưng không sử dụng được”, lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn thị xã, triệt xóa, vô hiệu hóa các điểm, tụ điểm ma túy, bóc gỡ các đường dây tội phạm ma túy, điều tra mở rộng triệt để các vụ án ma túy; tập trung quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trong hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm, Công an Thị xã đã tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Trong đó tập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy; phương thức, thủ đoạn phạm tội của các loại tội phạm trên các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng ngừa, cảnh giác, chủ động tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, giáo dục con em để không bị lôi kéo thực hiện các hành vi phạm tội.

Đối với tội phạm ma túy, Công an Thị xã đã tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ 8 người nghiện ma túy, tập trung gọi hỏi, cảm hóa, giáo dục, răn đe, vận động các đối tượng tham gia các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện thay thế bằng Methadone; cai nghiện tự nguyện tại trung tâm cai nghiện tỉnh. Kết quả đã vận động 2 người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm cai nghiện của tỉnh. Cùng với đó Công an Thị xã đã chỉ đạo tập trung đấu tranh, bắt giữ, xử lý các đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Bắt 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với tội phạm trộm cắp tài sản, Công an Thị xã đã phối hợp với các địa phương xây dựng các mô hình tự quản bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, nhất là các khu vực thường xảy ra các vụ trộm cắp tài sản để canh gác, bảo vệ, phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản. Mặt khác, tập trung lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả, làm rõ các vụ trộm cắp, tiêu thụ tài sản, đưa ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo đại diện Công an Thị xã, Đợt cao điểm phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy và trộm cắp tài sản được thực hiện từ ngày 1/6 đến ngày 30/9/2022. Sau thời gian cao điểm sẽ được tiếp tục duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC