Truy cập

Hôm nay:
854
Hôm qua:
4294
Tuần này:
15378
Tháng này:
176682
Tất cả:
5599029

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.

Chiều ngày 19/9/2023, tại Hội trường Thị ủy Bỉm Sơn đã diễn ra Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ.

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.3.JPG

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Huy Triều – Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải Thanh Hóa. Về phía thị xã Bỉm Sơn có c
ác đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thị xã và các Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, xã.
IMG_1018.JPG

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã công bố: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Đào Vũ Việt, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc Điều động đồng chí Nguyễn Văn Khiên, thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.1.JPG


Sau khi trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí Đào Vũ Việt, Nguyễn Văn Khiên, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh về vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và nêu rõ: Hai đồng chí được điều động và bổ nhiệm lần này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá khách quan, toàn diện, đa chiều và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của cá nhân mỗi đồng chí trên cương vị công tác.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.4.JPG

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí Đào Vũ Việt, Nguyễn Văn Khiên nhanh chóng, khẩn trương tiếp cận với môi trường làm việc mới và bắt tay ngay vào công việc; tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về lịch sử, truyền thống văn hóa, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân, mối quan hệ công tác và những nhiệm vụ lớn, trọng tâm của địa phương, cơ quan để chủ động xây dựng cho mình kế hoạch hành động và thực hiện với quyết tâm cao nhất. Đồng thời, cần sâu sát cơ sở, lấy đoàn kết làm mục tiêu phấn đấu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thị xã Bỉm Sơn quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ, giúp đỡ để đồng chí Nguyễn Văn Khiên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân thị xã Bỉm Sơn thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.2.JPG


Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.7.JPG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đào Vũ Việt và đồng chí Nguyễn Văn Khiên đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định sẽ quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.
Nguyễn Tới

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.

Chiều ngày 19/9/2023, tại Hội trường Thị ủy Bỉm Sơn đã diễn ra Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ.

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.3.JPG

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Huy Triều – Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải Thanh Hóa. Về phía thị xã Bỉm Sơn có c
ác đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thị xã và các Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, xã.
IMG_1018.JPG

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã công bố: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Đào Vũ Việt, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc Điều động đồng chí Nguyễn Văn Khiên, thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Thanh Hóa, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.1.JPG


Sau khi trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí Đào Vũ Việt, Nguyễn Văn Khiên, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh về vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và nêu rõ: Hai đồng chí được điều động và bổ nhiệm lần này đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá khách quan, toàn diện, đa chiều và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của cá nhân mỗi đồng chí trên cương vị công tác.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.4.JPG

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí Đào Vũ Việt, Nguyễn Văn Khiên nhanh chóng, khẩn trương tiếp cận với môi trường làm việc mới và bắt tay ngay vào công việc; tìm hiểu, nghiên cứu kỹ về lịch sử, truyền thống văn hóa, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân, mối quan hệ công tác và những nhiệm vụ lớn, trọng tâm của địa phương, cơ quan để chủ động xây dựng cho mình kế hoạch hành động và thực hiện với quyết tâm cao nhất. Đồng thời, cần sâu sát cơ sở, lấy đoàn kết làm mục tiêu phấn đấu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thị xã Bỉm Sơn quan tâm tạo điều kiện, ủng hộ, giúp đỡ để đồng chí Nguyễn Văn Khiên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân thị xã Bỉm Sơn thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.2.JPG


Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.7.JPG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đào Vũ Việt và đồng chí Nguyễn Văn Khiên đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định sẽ quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC