Truy cập

Hôm nay:
2614
Hôm qua:
3800
Tuần này:
6414
Tháng này:
20685
Tất cả:
4492788

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022

Trong thời gian qua, UBND Thị xã đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai nhiều chương trình, giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh thực phẩm tại chợ, siêu thị và các cử hàng tiện ích. Nhờ đó, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của Thị trong năm 2022 đã đạt được những kết quả tích cực.

Thị xã có 5 chợ, 12 cửa hàng kinh doanh thực phẩm. Trong năm 2022, 2 chợ thuộc phường Lam Sơn là Chợ Xí nghiệp 4 và Chợ 53 đã được UBND tỉnh công nhận chợ an toàn thực phẩm nâng tỷ lệ chợ đạt tiêu chí chợ ATTP của thị xã lên 100%.

Để tăng cường năng lực thực thi nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác an toàn thực phẩm ở các xã phường, UBND Thị xã đã phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức tập huấn cập nhật thông tin, dữ liệu phần mềm hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và phần mềm kết nối cung cầu nông sản. Cùng với đó cử cán bộ Thị xã và các xã phường tham gia tập huấn trình tự, thủ tục công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm nâng cao; lớp tập huấn đào tạo, cấp chứng chỉ lấy mẫu an toàn thực phẩm và hướng dẫn sử dụng kit nhanh do Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức. Cùng với việc tổ chức các lớp tập huấn, Thị xã đã hỗ trợ các xã phường 305 triệu đồng nhằm thực hiện các nhiệm vụ về an toàn thực phẩm tại các địa phương; trang bị các kit test xét nghiệm nhanh phục vụ công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở các địa phương, các gia trại, trang trại đến các bếp ăn tập thể, nhà hàng, chợ dân sinh. Trong năm, Thị xã và các xã phường đã tổ chức 24 đoàn kiểm tra; tiến hành thanh tra, kiểm tra 679 cơ sở. Kết quả, có 628 cơ sở đạt yêu cầu; 51 cơ sở vi phạm, bị xử phạt hành chính 104 triệu đồng.

Bên cạnh việc thực hiện các quy định của nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, Thị xã cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu việc xây dựng chuỗi liên kết bền vững trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Lũy kế đến năm 2022, toàn thị xã có 8 chuỗi liên kết. Trong đó có 1 chuỗi cung ứng lúa, gạo an toàn; 2 chuỗi cung ứng rau, củ, quả an toàn, 04 chuỗi cung ứng gia súc, gia cầm an toàn, 1 chuỗi cung ứng trứng vịt an toàn.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, trong năm 2023, Thị xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông và đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về an toàn thực phẩm; tiếp tục xây dựng và duy trì, phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, xã, phường ATTP, xã phường an toàn thực phẩm nâng cao. Bố trí nguồn kinh phí cho công tác ATTP cho các xã phường, nhất là đối với các xã phường xây dựng xã phường an toàn thực phẩm nâng cao; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Hà Nghĩa

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022

Trong thời gian qua, UBND Thị xã đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai nhiều chương trình, giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh thực phẩm tại chợ, siêu thị và các cử hàng tiện ích. Nhờ đó, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của Thị trong năm 2022 đã đạt được những kết quả tích cực.

Thị xã có 5 chợ, 12 cửa hàng kinh doanh thực phẩm. Trong năm 2022, 2 chợ thuộc phường Lam Sơn là Chợ Xí nghiệp 4 và Chợ 53 đã được UBND tỉnh công nhận chợ an toàn thực phẩm nâng tỷ lệ chợ đạt tiêu chí chợ ATTP của thị xã lên 100%.

Để tăng cường năng lực thực thi nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác an toàn thực phẩm ở các xã phường, UBND Thị xã đã phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức tập huấn cập nhật thông tin, dữ liệu phần mềm hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và phần mềm kết nối cung cầu nông sản. Cùng với đó cử cán bộ Thị xã và các xã phường tham gia tập huấn trình tự, thủ tục công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm nâng cao; lớp tập huấn đào tạo, cấp chứng chỉ lấy mẫu an toàn thực phẩm và hướng dẫn sử dụng kit nhanh do Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức. Cùng với việc tổ chức các lớp tập huấn, Thị xã đã hỗ trợ các xã phường 305 triệu đồng nhằm thực hiện các nhiệm vụ về an toàn thực phẩm tại các địa phương; trang bị các kit test xét nghiệm nhanh phục vụ công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở các địa phương, các gia trại, trang trại đến các bếp ăn tập thể, nhà hàng, chợ dân sinh. Trong năm, Thị xã và các xã phường đã tổ chức 24 đoàn kiểm tra; tiến hành thanh tra, kiểm tra 679 cơ sở. Kết quả, có 628 cơ sở đạt yêu cầu; 51 cơ sở vi phạm, bị xử phạt hành chính 104 triệu đồng.

Bên cạnh việc thực hiện các quy định của nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, Thị xã cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu việc xây dựng chuỗi liên kết bền vững trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Lũy kế đến năm 2022, toàn thị xã có 8 chuỗi liên kết. Trong đó có 1 chuỗi cung ứng lúa, gạo an toàn; 2 chuỗi cung ứng rau, củ, quả an toàn, 04 chuỗi cung ứng gia súc, gia cầm an toàn, 1 chuỗi cung ứng trứng vịt an toàn.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, trong năm 2023, Thị xã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông và đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về an toàn thực phẩm; tiếp tục xây dựng và duy trì, phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, xã, phường ATTP, xã phường an toàn thực phẩm nâng cao. Bố trí nguồn kinh phí cho công tác ATTP cho các xã phường, nhất là đối với các xã phường xây dựng xã phường an toàn thực phẩm nâng cao; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC