Truy cập

Hôm nay:
2314
Hôm qua:
4024
Tuần này:
22034
Tháng này:
36205
Tất cả:
4968176

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đông Sơn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đông Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tới dự có đồng chí Trần Thị Thu Hà – Bí thư Thị đoàn Bỉm Sơn.

DTNDS.JPG


Đoàn phường Đông Sơn có gần 3.000 đoàn viên thanh niên, đạt tỷ lệ tập hợp 70%. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên toàn phường tiếp tục có những bước phát triển toàn diện. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được quan tâm thực hiện. Sau khi sáp nhập Đoàn xã Hà Lan và Đoàn phường Đông Sơn, Ban Chấp hành Đoàn phường có 15 người. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho hơn 600 thanh niên tiên tiến, kết nạp 585 đoàn viên mới, hàng năm có 97% đoàn viên xếp loại khá trở lên. Nhiều hoạt động phong trào đi vào chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Nổi bật như phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” tiếp tục được phát triển mạnh mẽ trong các đối tượng thanh niên. Đặc biệt là từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, Đoàn thanh niên phường đã tích cực tham gia các hoạt động trong công tác phòng chống dịch như tham gia trực chốt kiểm dịch tại Dốc xây, hỗ trợ trạm y tế tiêm phòng Covid 19 và tham gia truy vết nhanh tại khu dân cư… Trong chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Đoàn phường đã vận động đoàn viên tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên do Thị đoàn tổ chức và đạt kết quả cao với 1 giải nhì, 2 giải 3; có 1 ý tưởng xuất sắc được lựa chọn tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Cùng với đó, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được thường xuyên tổ chức, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong toàn phường.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Đông Sơn: Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đông Sơn phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Có 100% đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước; kết nạp mới 600 đoàn viên trở lên; bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 60 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tỉnh Đảng, giới thiệu cho Đảng kết nạp 50 đảng viên mới trở lên; thực hiện ít nhất 3 công trình thanh niên.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Hà Nghĩa

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đông Sơn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đông Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tới dự có đồng chí Trần Thị Thu Hà – Bí thư Thị đoàn Bỉm Sơn.

DTNDS.JPG


Đoàn phường Đông Sơn có gần 3.000 đoàn viên thanh niên, đạt tỷ lệ tập hợp 70%. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên toàn phường tiếp tục có những bước phát triển toàn diện. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được quan tâm thực hiện. Sau khi sáp nhập Đoàn xã Hà Lan và Đoàn phường Đông Sơn, Ban Chấp hành Đoàn phường có 15 người. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho hơn 600 thanh niên tiên tiến, kết nạp 585 đoàn viên mới, hàng năm có 97% đoàn viên xếp loại khá trở lên. Nhiều hoạt động phong trào đi vào chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Nổi bật như phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” tiếp tục được phát triển mạnh mẽ trong các đối tượng thanh niên. Đặc biệt là từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, Đoàn thanh niên phường đã tích cực tham gia các hoạt động trong công tác phòng chống dịch như tham gia trực chốt kiểm dịch tại Dốc xây, hỗ trợ trạm y tế tiêm phòng Covid 19 và tham gia truy vết nhanh tại khu dân cư… Trong chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Đoàn phường đã vận động đoàn viên tham gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên do Thị đoàn tổ chức và đạt kết quả cao với 1 giải nhì, 2 giải 3; có 1 ý tưởng xuất sắc được lựa chọn tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Cùng với đó, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được thường xuyên tổ chức, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong toàn phường.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Đông Sơn: Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đông Sơn phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Có 100% đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước; kết nạp mới 600 đoàn viên trở lên; bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 60 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tỉnh Đảng, giới thiệu cho Đảng kết nạp 50 đảng viên mới trở lên; thực hiện ít nhất 3 công trình thanh niên.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC