Truy cập

Hôm nay:
104
Hôm qua:
8530
Tuần này:
8634
Tháng này:
111093
Tất cả:
6525410

Đảm bảo an toàn hệ thống công trình đê điều trong mùa mưa lũ.

Nhằm chủ động trong công tác hộ đê, phòng, chống lụt bão năm 2024, đề phòng những sự cố bất trắc có thể xảy ra và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND thị xã đã có văn bản chỉ đạo UBND các phường, xã có đê và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn hệ thống công trình đê điều trong mùa mưa lũ; phát quang mái đê, chân đê năm 2024.

Cụ thể, UBND Thị xã yêu cầu UBND các phường, xã xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình đang thi công dở dang trong mùa mưa lũ; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự trữ hộ đê cho từng tuyến, từng phương án trọng điểm và có kế hoạch huy động vật tư trong nhân dân (bao gồm cả vật tư, thiết bị, phương tiện của các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn). UBND các phường, xã có đê kiểm tra, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh phương án hộ đê, phương án bảo vệ trọng điểm; chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bão lụt xảy ra. Xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy; tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực lượng canh đê, xung kích hộ đê. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và Công văn số 893/UBND-NN ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh; ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm các vi phạm tập kết vật liệu, xây dựng công trình trái phép trên bãi sông, đắp bờ bao, đổ phế thải lấn chiếm lòng sông, đảm bảo tiêu thoát lũ lòng sông. Phối hợp với Hạt Quản lý đê Hà Trung tổ chức kiểm tra, rà soát các vụ vi phạm tồn đọng để xử lý dứt điểm; quản lý chặt chẽ không để tái vi phạm và vi phạm mới phát sinh, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn có hiệu quả và xử phạt nghiêm đối với xe cơ giới vượt quá tải trọng cho phép đi trên đê gây hư hỏng mặt đê.

Toàn thị xã ra quân đồng loạt phát quang dọn dẹp mái đê, chân đê và trong hành lang bảo vệ đê để phục vụ công tác tuần tra canh gác đê, xử lý sự cố trong mùa mưa lũ và đảm bảo an toàn công trình đê điều. Thời gian từ ngày 15/4-25/6/2024.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo nhà thầu thi công các công trình thủy lợi, công trình liên quan đến đê điều tập trung nguồn lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các hạng mục yêu cầu chống lũ, đảm bảo chất lượng, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật để kịp thời đưa vào phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2024.

Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành công tác nạo vét hệ thống kênh tiêu; phối hợp với UBND xã Quang Trung, phường Phú Sơn, phường Đông Sơn hoàn thành việc vớt bèo tây, bè mảng rau muống trước ngày 30/6/2024. Phối hợp với các phường xã, Hạt quản lý đê Hà Trung thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các cống dưới đê để phát hiện các cống yếu, các cống bị hư hỏng để sửa chữa, hoành triệt cống tạm thời hoặc hoành triệt vĩnh viễn đối với các cống không đảm bảo an toàn; riêng đối với cống xung yếu phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể để chủ động chuẩn bị, tổ chức thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, có giải pháp cấp hoặc tiêu nước hỗ trợ để giảm bớt mức độ ảnh hưởng do việc hoành triệt cống. Việc vận hành cống dưới đê trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình đóng, mở cống; hệ thống đóng mở phải được kiểm tra, tra dầu mỡ và vận hành thử trước mùa mưa lũ để phát hiện hư hỏng, sửa chữa kịp thời bảo đảm an toàn.

UBND Thị xã giao cho phòng Kinh tế theo dõi chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên đối với UBND các phường xã, các đơn vị có liên quan; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Hà Nghĩa

Đảm bảo an toàn hệ thống công trình đê điều trong mùa mưa lũ.

Nhằm chủ động trong công tác hộ đê, phòng, chống lụt bão năm 2024, đề phòng những sự cố bất trắc có thể xảy ra và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND thị xã đã có văn bản chỉ đạo UBND các phường, xã có đê và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn hệ thống công trình đê điều trong mùa mưa lũ; phát quang mái đê, chân đê năm 2024.

Cụ thể, UBND Thị xã yêu cầu UBND các phường, xã xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình đang thi công dở dang trong mùa mưa lũ; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự trữ hộ đê cho từng tuyến, từng phương án trọng điểm và có kế hoạch huy động vật tư trong nhân dân (bao gồm cả vật tư, thiết bị, phương tiện của các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn). UBND các phường, xã có đê kiểm tra, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh phương án hộ đê, phương án bảo vệ trọng điểm; chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bão lụt xảy ra. Xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy; tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực lượng canh đê, xung kích hộ đê. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và Công văn số 893/UBND-NN ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh; ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm các vi phạm tập kết vật liệu, xây dựng công trình trái phép trên bãi sông, đắp bờ bao, đổ phế thải lấn chiếm lòng sông, đảm bảo tiêu thoát lũ lòng sông. Phối hợp với Hạt Quản lý đê Hà Trung tổ chức kiểm tra, rà soát các vụ vi phạm tồn đọng để xử lý dứt điểm; quản lý chặt chẽ không để tái vi phạm và vi phạm mới phát sinh, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn có hiệu quả và xử phạt nghiêm đối với xe cơ giới vượt quá tải trọng cho phép đi trên đê gây hư hỏng mặt đê.

Toàn thị xã ra quân đồng loạt phát quang dọn dẹp mái đê, chân đê và trong hành lang bảo vệ đê để phục vụ công tác tuần tra canh gác đê, xử lý sự cố trong mùa mưa lũ và đảm bảo an toàn công trình đê điều. Thời gian từ ngày 15/4-25/6/2024.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo nhà thầu thi công các công trình thủy lợi, công trình liên quan đến đê điều tập trung nguồn lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các hạng mục yêu cầu chống lũ, đảm bảo chất lượng, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật để kịp thời đưa vào phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2024.

Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành công tác nạo vét hệ thống kênh tiêu; phối hợp với UBND xã Quang Trung, phường Phú Sơn, phường Đông Sơn hoàn thành việc vớt bèo tây, bè mảng rau muống trước ngày 30/6/2024. Phối hợp với các phường xã, Hạt quản lý đê Hà Trung thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các cống dưới đê để phát hiện các cống yếu, các cống bị hư hỏng để sửa chữa, hoành triệt cống tạm thời hoặc hoành triệt vĩnh viễn đối với các cống không đảm bảo an toàn; riêng đối với cống xung yếu phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể để chủ động chuẩn bị, tổ chức thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, có giải pháp cấp hoặc tiêu nước hỗ trợ để giảm bớt mức độ ảnh hưởng do việc hoành triệt cống. Việc vận hành cống dưới đê trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình đóng, mở cống; hệ thống đóng mở phải được kiểm tra, tra dầu mỡ và vận hành thử trước mùa mưa lũ để phát hiện hư hỏng, sửa chữa kịp thời bảo đảm an toàn.

UBND Thị xã giao cho phòng Kinh tế theo dõi chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên đối với UBND các phường xã, các đơn vị có liên quan; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC