Đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân và đầu vự mùa năm 2022

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân và đầu vụ mùa năm 2022 trên địa bàn Thị xã, UBND Thị xã đã có công văn số 61/UBND-KT chỉ đạo UBND các xã phường và Chi nhánh Thủy lợi Bỉm Sơn về việc bảo đảm nguồn nước.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu các xã phường và Chi nhánh Thủy lợi Bỉm Sơn tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thị xã về phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2021 – 2022; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tình hình mực nước, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kịp thời cấp nước khu vực xảy ra thiếu nước cục bộ, tiêu úng vùng sâu trũng. Trước mắt cần tập trung điều tiếp nước tưới, tiêu hợp lý phục vụ gieo cấy lúa vụ Chiêm xuân đảm bảo trong khung thời vụ theo lịch gieo trồng, nhất là đối với diện tích các đơn vị quy hoạch gieo sạ.

Căn cứ vào dự báo tình hình khí tượng thủy văn, kiểm tra, đánh giá khả năng đáp ứng nguồn nước của từng công trình đầu mối cho các nhu cầu dùng nước, ưu tiên nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, tưới cho cây trồng, cây lâu năm có giá trị kinh tế cao; xác định cụ thể vùng có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để có kế hoạch bố trí lịch thời vụ phù hợp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý. Xây dụng kế hoạch lấy nước hợp lý, tổ chức tưới luân phiên, tưới tiết kiệm, khoa học, tăng cường công tác dẫn nước, tuần tra, kiểm tra công trình, kênh mương để chống mất nước, thẩm lậu, sạt lở mái kênh gây lãng phí nước; vận hành hợp lý các cống, đập điều tiết để lấy nước, trữ nước. Chủ động với ngành điện để ưu tiên đủ nguồn điện, đặc biệt tại các trạm bơm vùng ảnh hưởng thủy triều, xâm nhập mặn, đảm bảo cấp điện 24h/ngày để chủ động bơm khi nguồn nước cải thiện. Lập kế hoạch lịch tưới luân phiên cho từng hệ thống tưới, tuyên truyền rộng rãi, công khai lịch tưới để người dân biết và thực hiện; phối hợp để dẫn nước tưới theo phương châm cao xa trước, thấp gần sau; thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn, tuyệt đối không tháo cạn nước ao, hồ, kênh, sông suối để thi công công trình hoặc bắt cá vào dịp Tết nguyên đán 2022.

Chi nhánh Thủy lợi Bỉm Sơn làm tốt công tác tu sửa, bảo dưỡng trạm bơm, đảm bảo sẵn sàng bơm tưới; căn cứ vào tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, làm tốt công tác dự báo, tăng cường bơm nước vào giờ thấp điểm, tranh thủ bơm nước trữ vào đồng để tránh tình trạng gây hạn trong suốt vụ Đông Xuân năm 2021 – 2022, đặc biệt là vào thời kỳ khô hạn cuối tháng 3, đầu tháng 4/2022 và kéo dài cho đến đầu vụ Mùa năm 2022. Duy trì các máy bơm dã chiến chống hạn đã có, lập kế hoạch lắp đặt bổ sung máy bơm dã chiến khi cần thiết.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tình hình nguồn nước để người dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, vận động nhân dân phối hợp với đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tranh thủ lấy, trữ nước và sử dụng nược hiệu quả.

Hà Nghĩa

Đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân và đầu vự mùa năm 2022

Đăng lúc: 13/01/2022 14:01:03 (GMT+7)

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân và đầu vụ mùa năm 2022 trên địa bàn Thị xã, UBND Thị xã đã có công văn số 61/UBND-KT chỉ đạo UBND các xã phường và Chi nhánh Thủy lợi Bỉm Sơn về việc bảo đảm nguồn nước.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thị xã yêu cầu các xã phường và Chi nhánh Thủy lợi Bỉm Sơn tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thị xã về phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2021 – 2022; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tình hình mực nước, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kịp thời cấp nước khu vực xảy ra thiếu nước cục bộ, tiêu úng vùng sâu trũng. Trước mắt cần tập trung điều tiếp nước tưới, tiêu hợp lý phục vụ gieo cấy lúa vụ Chiêm xuân đảm bảo trong khung thời vụ theo lịch gieo trồng, nhất là đối với diện tích các đơn vị quy hoạch gieo sạ.

Căn cứ vào dự báo tình hình khí tượng thủy văn, kiểm tra, đánh giá khả năng đáp ứng nguồn nước của từng công trình đầu mối cho các nhu cầu dùng nước, ưu tiên nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, tưới cho cây trồng, cây lâu năm có giá trị kinh tế cao; xác định cụ thể vùng có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để có kế hoạch bố trí lịch thời vụ phù hợp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý. Xây dụng kế hoạch lấy nước hợp lý, tổ chức tưới luân phiên, tưới tiết kiệm, khoa học, tăng cường công tác dẫn nước, tuần tra, kiểm tra công trình, kênh mương để chống mất nước, thẩm lậu, sạt lở mái kênh gây lãng phí nước; vận hành hợp lý các cống, đập điều tiết để lấy nước, trữ nước. Chủ động với ngành điện để ưu tiên đủ nguồn điện, đặc biệt tại các trạm bơm vùng ảnh hưởng thủy triều, xâm nhập mặn, đảm bảo cấp điện 24h/ngày để chủ động bơm khi nguồn nước cải thiện. Lập kế hoạch lịch tưới luân phiên cho từng hệ thống tưới, tuyên truyền rộng rãi, công khai lịch tưới để người dân biết và thực hiện; phối hợp để dẫn nước tưới theo phương châm cao xa trước, thấp gần sau; thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn, tuyệt đối không tháo cạn nước ao, hồ, kênh, sông suối để thi công công trình hoặc bắt cá vào dịp Tết nguyên đán 2022.

Chi nhánh Thủy lợi Bỉm Sơn làm tốt công tác tu sửa, bảo dưỡng trạm bơm, đảm bảo sẵn sàng bơm tưới; căn cứ vào tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, làm tốt công tác dự báo, tăng cường bơm nước vào giờ thấp điểm, tranh thủ bơm nước trữ vào đồng để tránh tình trạng gây hạn trong suốt vụ Đông Xuân năm 2021 – 2022, đặc biệt là vào thời kỳ khô hạn cuối tháng 3, đầu tháng 4/2022 và kéo dài cho đến đầu vụ Mùa năm 2022. Duy trì các máy bơm dã chiến chống hạn đã có, lập kế hoạch lắp đặt bổ sung máy bơm dã chiến khi cần thiết.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tình hình nguồn nước để người dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, vận động nhân dân phối hợp với đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tranh thủ lấy, trữ nước và sử dụng nược hiệu quả.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC