Truy cập

Hôm nay:
3313
Hôm qua:
19702
Tuần này:
35354
Tháng này:
106927
Tất cả:
5324584

Đảng bộ Phường Lam Sơn tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết 11- NQ/TU của Ban Thường vụ Thị ủy.

Sáng ngày 12/9, Đảng bộ phường Lam Sơn tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 1/6/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn Thị xã giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

phuong Lam Son tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết 111 (1).jpg
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Nghị quyết và Kế hoạch hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11. Theo đó, sau hội nghị này, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường tổ chức quán triệt, triển khai trong toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong Nhân dân; dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, cụ thể hóa thành các giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của từng đơn vị. Phường phấn đấu đến năm 2025, có 2/3 trường đạt chuẩn mức độ 2, phối hợp đẩy nhanh tiến độ bàn giao Trường Tiểu học Lam Sơn I sau đó tập trung nguồn lực xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I trong thời gian sớm nhất. Đến năm 2030, hằng năm xây dựng lộ trình các trường sau 5 năm đều được công nhận lại chuẩn quốc gia theo quy định, duy trì 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Phường tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp. Trong đó chú trong việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 11, các Kế hoạch, Chương trình hành động của UBND Thị xã về thực hiện Nghị quyết 29 – NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục rà soát, thực hiện mạng lưới trường lớp hiện có, hướng tới chuyển đổi Trường TH Lam Sơn 1 thành Trường liên cấp, huy động nguồn lực của Nhà nước và xã hội để xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý giáo dục; thực hiện tốt công tác kiểm tra và thi đua khen thưởng.

Hà Nghĩa

Đảng bộ Phường Lam Sơn tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết 11- NQ/TU của Ban Thường vụ Thị ủy.

Sáng ngày 12/9, Đảng bộ phường Lam Sơn tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 1/6/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn Thị xã giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

phuong Lam Son tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết 111 (1).jpg
Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Nghị quyết và Kế hoạch hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 11. Theo đó, sau hội nghị này, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường tổ chức quán triệt, triển khai trong toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong Nhân dân; dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, cụ thể hóa thành các giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của từng đơn vị. Phường phấn đấu đến năm 2025, có 2/3 trường đạt chuẩn mức độ 2, phối hợp đẩy nhanh tiến độ bàn giao Trường Tiểu học Lam Sơn I sau đó tập trung nguồn lực xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I trong thời gian sớm nhất. Đến năm 2030, hằng năm xây dựng lộ trình các trường sau 5 năm đều được công nhận lại chuẩn quốc gia theo quy định, duy trì 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Phường tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp. Trong đó chú trong việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 11, các Kế hoạch, Chương trình hành động của UBND Thị xã về thực hiện Nghị quyết 29 – NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục rà soát, thực hiện mạng lưới trường lớp hiện có, hướng tới chuyển đổi Trường TH Lam Sơn 1 thành Trường liên cấp, huy động nguồn lực của Nhà nước và xã hội để xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý giáo dục; thực hiện tốt công tác kiểm tra và thi đua khen thưởng.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC