Truy cập

Hôm nay:
3267
Hôm qua:
19702
Tuần này:
35308
Tháng này:
106881
Tất cả:
5324538

Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 92,55% kế hoạch.

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong thời gian qua, UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã đã có nhiều cuộc họp và văn bản chỉ đạo đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả, 9 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công của thị xã đạt 92,55% kế hoạch.

Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 92.55 phần trăm KH.jpg


Năm 2023, tổng vốn ngân sách Nhà nước của thị xã được giao là 97.500 triệu đồng, trong đó: Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định là 24.000 triệu đồng; vốn kế hoạch năm 2023 là 73.500 triệu đồng.

Tính đến đầu tháng 9, ước luỹ kế thanh toán vốn đầu tư công của Thị xã đạt 90.241 triệu đồng, bằng 92,55% so với kế hoạch được giao. Trong đó: Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là 24.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao; thanh toán vốn kế hoạch năm là 66.241 triệu đồng, đạt 90,12% kế hoạch giao.

Để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, những tháng cuối năm 2023, các ngành chức năng của thị xã đang đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác GPMB, thi công các hạng mục của các dự án, như: Dự án Đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp, cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn; dự án Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn…; đồng thời, thực hiện giải ngân đáp ứng các yêu cầu quy định về “đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá”.

Nguyễn Tới

Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 92,55% kế hoạch.

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Trong thời gian qua, UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã đã có nhiều cuộc họp và văn bản chỉ đạo đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả, 9 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ ước giải ngân vốn đầu tư công của thị xã đạt 92,55% kế hoạch.

Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2023 ước đạt 92.55 phần trăm KH.jpg


Năm 2023, tổng vốn ngân sách Nhà nước của thị xã được giao là 97.500 triệu đồng, trong đó: Vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời hạn thanh toán theo quy định là 24.000 triệu đồng; vốn kế hoạch năm 2023 là 73.500 triệu đồng.

Tính đến đầu tháng 9, ước luỹ kế thanh toán vốn đầu tư công của Thị xã đạt 90.241 triệu đồng, bằng 92,55% so với kế hoạch được giao. Trong đó: Thanh toán vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài là 24.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao; thanh toán vốn kế hoạch năm là 66.241 triệu đồng, đạt 90,12% kế hoạch giao.

Để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, những tháng cuối năm 2023, các ngành chức năng của thị xã đang đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác GPMB, thi công các hạng mục của các dự án, như: Dự án Đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp, cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn; dự án Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn…; đồng thời, thực hiện giải ngân đáp ứng các yêu cầu quy định về “đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá”.

Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC