Truy cập

Hôm nay:
55
Hôm qua:
2661
Tuần này:
13258
Tháng này:
66132
Tất cả:
5283791

Giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam đạt 86,9%.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn, tính đến ngày 17/12/2020, thị xã đã thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) xong 23,3 ha, đạt 86,9 % diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Trong đó, đã thực hiện GPMB diện tích đất trồng lúa được 15,28 ha, bằng 95,2%; đất trồng cây hàng năm khác 5,1ha, bằng 94,9%; đất nghĩa địa 0,32 ha; đất bằng chưa sử dụng 0,26 ha, bằng 93.9%; đã hoàn thành GPMB xong đất trồng cây lâu năm khác, đất giao thông, đất thủy lợi và đất sông suối với tổng diện tích 2,25 ha. Diện tích chưa GPMB còn lại là 3,5ha.

Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, bàn giao đất cho nhà đầu tư, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB thị xã và phường Lam Sơn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và ùng hộ Dự án, đồng thời khẩnkhẩn trương thực hiện xác định nguồn gốc sử dụng đất, kiểm kê, áp giá, lập phương án bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án theo quy định.

Theo Quyết định số 3361/ QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủtịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc “Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất dự án: Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, TX Bỉm Sơn”, Dự án có diện tích 26,82 ha, do Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư trên 532 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành công tác GPMB, dự án sẽ được đầu tư đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ - thương mại, nhà văn hóa cộng đồng và trường tiểu học phục vụ nhu cầu đất ở và các nhu cầu khác trong khu vực; góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị thị xã Bỉm Sơn đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nguyễn Tới

Giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam đạt 86,9%.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn, tính đến ngày 17/12/2020, thị xã đã thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) xong 23,3 ha, đạt 86,9 % diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Trong đó, đã thực hiện GPMB diện tích đất trồng lúa được 15,28 ha, bằng 95,2%; đất trồng cây hàng năm khác 5,1ha, bằng 94,9%; đất nghĩa địa 0,32 ha; đất bằng chưa sử dụng 0,26 ha, bằng 93.9%; đã hoàn thành GPMB xong đất trồng cây lâu năm khác, đất giao thông, đất thủy lợi và đất sông suối với tổng diện tích 2,25 ha. Diện tích chưa GPMB còn lại là 3,5ha.

Để đẩy nhanh tiến độ GPMB, bàn giao đất cho nhà đầu tư, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB thị xã và phường Lam Sơn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và ùng hộ Dự án, đồng thời khẩnkhẩn trương thực hiện xác định nguồn gốc sử dụng đất, kiểm kê, áp giá, lập phương án bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án theo quy định.

Theo Quyết định số 3361/ QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủtịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc “Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất dự án: Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, TX Bỉm Sơn”, Dự án có diện tích 26,82 ha, do Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư trên 532 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành công tác GPMB, dự án sẽ được đầu tư đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ - thương mại, nhà văn hóa cộng đồng và trường tiểu học phục vụ nhu cầu đất ở và các nhu cầu khác trong khu vực; góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị thị xã Bỉm Sơn đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC