Truy cập

Hôm nay:
744
Hôm qua:
4294
Tuần này:
15268
Tháng này:
176572
Tất cả:
5598919

Hội đồng nhân dân Thị xã giám sát giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn tại phường Ngọc Trạo

Sáng ngày 28/9, Hội đồng nhân dân Thị xã do đồng chí Mai Đình Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 tại phường Ngọc Trạo. Tham gia đoàn giám sát có Trưởng, phó Ban Kinh tế, Xã hội - HĐND Thị xã, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã, phòng Tài chính Kế hoạch Thị xã.

HĐND thị xã giám sát phường Ngọc Trạo.jpg

Trong giai đoạn 2021 – 2025, phường Ngọc Trạo có 21 dự án giai đoạn trước chuyển tiếp sang với tổng vốn đầu tư 26,5 tỷ đồng và 1 dự án khởi công mới với tổng mức đầu tư trên 7,7 tỷ đồng. Mức đầu tư các công trình đã được cấp có thẩm quyền xác định đúng giá trị và được phê duyệt. Các dự án sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đạt được mục tiêu dự án, mục tiêu phát triển hạ tầng cơ sở và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa bàn.

Công tác chỉ đạo, triển khai phân bổ kế hoạch đầu tư công được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Vốn bố trí cơ bản tập trung, ưu tiên bố trí các công trình hoàn thành quyết toán, công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch. Việc triển khai các thủ tục đầu tư, thủ tục giải ngân thanh toán được chú trọng; chủ đầu tư đã bám sát yêu cầu, chủ động đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ để thanh toán khối lượng hoàn thành. Tuy nhiên việc chi trả nợ xây dựng cơ bản còn nhiều khó khăn do việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn không được thực hiện làm ảnh hưởng tới nguồn thu.

HĐND thị xã giám sát phường Ngọc Trạo2.jpg

Các thành viên trong đoàn giám sát đã làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn, đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn trả nợ xây dựng cơ bản.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã đề nghị Phường quan tâm hơn nữa tới việc thực hiện quy trình thủ tục thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn, tiếp thu ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, bổ sung, chỉnh sửa báo cáo trong đó cần nêu rõ việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra và cung cấp các biên bản, hồ sơ của các cuộc thanh tra, kiểm tra.

Hà Nghĩa

Hội đồng nhân dân Thị xã giám sát giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn tại phường Ngọc Trạo

Sáng ngày 28/9, Hội đồng nhân dân Thị xã do đồng chí Mai Đình Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 tại phường Ngọc Trạo. Tham gia đoàn giám sát có Trưởng, phó Ban Kinh tế, Xã hội - HĐND Thị xã, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã, phòng Tài chính Kế hoạch Thị xã.

HĐND thị xã giám sát phường Ngọc Trạo.jpg

Trong giai đoạn 2021 – 2025, phường Ngọc Trạo có 21 dự án giai đoạn trước chuyển tiếp sang với tổng vốn đầu tư 26,5 tỷ đồng và 1 dự án khởi công mới với tổng mức đầu tư trên 7,7 tỷ đồng. Mức đầu tư các công trình đã được cấp có thẩm quyền xác định đúng giá trị và được phê duyệt. Các dự án sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đạt được mục tiêu dự án, mục tiêu phát triển hạ tầng cơ sở và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa bàn.

Công tác chỉ đạo, triển khai phân bổ kế hoạch đầu tư công được thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Vốn bố trí cơ bản tập trung, ưu tiên bố trí các công trình hoàn thành quyết toán, công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch. Việc triển khai các thủ tục đầu tư, thủ tục giải ngân thanh toán được chú trọng; chủ đầu tư đã bám sát yêu cầu, chủ động đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ để thanh toán khối lượng hoàn thành. Tuy nhiên việc chi trả nợ xây dựng cơ bản còn nhiều khó khăn do việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn không được thực hiện làm ảnh hưởng tới nguồn thu.

HĐND thị xã giám sát phường Ngọc Trạo2.jpg

Các thành viên trong đoàn giám sát đã làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn, đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn trả nợ xây dựng cơ bản.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND Thị xã đề nghị Phường quan tâm hơn nữa tới việc thực hiện quy trình thủ tục thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn, tiếp thu ý kiến của các thành viên trong đoàn giám sát, bổ sung, chỉnh sửa báo cáo trong đó cần nêu rõ việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra và cung cấp các biên bản, hồ sơ của các cuộc thanh tra, kiểm tra.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC