Hội nghị công bố và triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn

Sáng ngày 13/5/2022, tại hội trường UBND xã Quang Trung, UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị công bố và triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn. Đồng chí Trịnh Quốc Đạt - Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự, có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thị xã; Hội Nông dân thị xã; Công an thị xã; các phòng, ban UBND thị xã có liên quan; Chủ tịch UBND xã Quang Trung; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 1, thôn 2 và đại diện 71 hộ gia đình trên địa bàn thôn 1, thôn 2 xã Quang Trung bị ảnh hưởng bởi dự án.

PCT Dat.JPG


Dự án đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn làm chủ đầu tư.Tuyến đường được thiết kế theo quy mô công trình giao thông Cấp II, có tổng chiều dài 2,7km, tại địa phận phường Lam Sơnvà xã Quang Trung; Tổng nguồn vốn đầu tư gần 336 tỷ đồng, trong đó, chi phí GPMB 84,204 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022- 2025.

Diện tích đất sử dụng để thực hiện Dự án khoảng 13,9 ha.Theo kết quả rà soát, thống kê ban đầu có 165 hộ dân của phường Lam Sơn và xã Quang Trung bị ảnh hưởng bởi Dự án, trong đó, xã Quang trung có 71 hộ (thôn 1: 20 hộ; thôn 2: 51 hộ).

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của các hộ dân trên địa bàn thôn 1, thôn 2 xã Quang Trung. Đồng chí nhấn mạnh: Dự án đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn được đầu tư nhằm từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông của thị xã Bỉm Sơn; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng tính liên kết vùng, tạo sự lan tỏa trong việc phát triển đô thị của khu vực Bỉm Sơn – Hà Trung. Để Dự án được triển khai theo kế hoạch, Thị xã sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiệntốt công tác GPMB, các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo công khai, dân chủ, theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng kêu gọi và đề nghị nhân dân, đặc biệt là các hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án, tích cực ủng hộ, phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng để thực hiện, trước mắt là để đơn vị tư vấn cắm mốc GPMB, tiếp đó là công tác kiểm đếm, xác định thực trạng, nguồn gốc đất, tài sản trên đất của các hộ dân nằm trong khu vực Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án.
Nguyễn Tới

Hội nghị công bố và triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn

Đăng lúc: 14/05/2022 10:24:37 (GMT+7)

Sáng ngày 13/5/2022, tại hội trường UBND xã Quang Trung, UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị công bố và triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn. Đồng chí Trịnh Quốc Đạt - Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự, có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thị xã; Hội Nông dân thị xã; Công an thị xã; các phòng, ban UBND thị xã có liên quan; Chủ tịch UBND xã Quang Trung; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 1, thôn 2 và đại diện 71 hộ gia đình trên địa bàn thôn 1, thôn 2 xã Quang Trung bị ảnh hưởng bởi dự án.

PCT Dat.JPG


Dự án đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn làm chủ đầu tư.Tuyến đường được thiết kế theo quy mô công trình giao thông Cấp II, có tổng chiều dài 2,7km, tại địa phận phường Lam Sơnvà xã Quang Trung; Tổng nguồn vốn đầu tư gần 336 tỷ đồng, trong đó, chi phí GPMB 84,204 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022- 2025.

Diện tích đất sử dụng để thực hiện Dự án khoảng 13,9 ha.Theo kết quả rà soát, thống kê ban đầu có 165 hộ dân của phường Lam Sơn và xã Quang Trung bị ảnh hưởng bởi Dự án, trong đó, xã Quang trung có 71 hộ (thôn 1: 20 hộ; thôn 2: 51 hộ).

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của các hộ dân trên địa bàn thôn 1, thôn 2 xã Quang Trung. Đồng chí nhấn mạnh: Dự án đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn được đầu tư nhằm từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông của thị xã Bỉm Sơn; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng tính liên kết vùng, tạo sự lan tỏa trong việc phát triển đô thị của khu vực Bỉm Sơn – Hà Trung. Để Dự án được triển khai theo kế hoạch, Thị xã sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiệntốt công tác GPMB, các thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo công khai, dân chủ, theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng kêu gọi và đề nghị nhân dân, đặc biệt là các hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án, tích cực ủng hộ, phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng để thực hiện, trước mắt là để đơn vị tư vấn cắm mốc GPMB, tiếp đó là công tác kiểm đếm, xác định thực trạng, nguồn gốc đất, tài sản trên đất của các hộ dân nằm trong khu vực Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC