Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch UBND thị xã với các Trưởng phòng, ban UBND thị xã, các đơn vị trực thuộc UBND thị xã và Chủ tịch UBND phường, xã

Chiều ngày 4/8/2022, UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch UBND thị xã với các Trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã và Chủ tịch UBND phường, xã. Đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

GIao ban TX.jpg


Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hiền - Trưởng phòng Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc Bổ nhiệm ông Tống Văn Thọ giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Hán giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND thị xã.

QD TP Tai chinh.jpg
Tiếp đó, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường và Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin lần lượt trình bày Dự thảo “Kế hoạch thực hiện Kết luận số 41 ngày 8/7/2022 của Thường trực HĐND thị xã về thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết số 47 ngày 19/7/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ Tư, HĐND thị xã khóa XII về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”; “Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 47 của HĐND thị xã về thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

Thảo luận về nội dung này, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đã nêu tại 2 dự thảo Kế hoạch. Song các đại biểu đề nghị phòng Tài nguyên – Môi Trường, phòng Văn hóa – Thông tin là đơn vị chủ trì soạn thảo Kế hoạch, cần bám sát vào Nghị quyết 47 ngày 19/7/2022 của HĐND thị xã “về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ Tư, HĐND thị xã khóa XII”, trong đó tập trung vào những đề nghị của HĐND thị xã tại “Điều 2. Để thực hiện tốt hơn công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã”. Trên cơ sở đó, rà soát lại từng nội dung; bổ sung giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế; phân công rõ nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị để thực hiện,

Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Tuấn Thành yêu cầu phòng Tài nguyên – Môi trường, phòng Văn hóa – Thông tin tiếp thu ý kiến đóng góp của các phòng, ban, đơn vị, hoàn thiện Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhằm tạo chuyển biến tích cực trong quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, các Chủ tịch UBND phường, xã đã báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 7 tháng đầu năm 2022, các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch và vượt so với cùng kỳ; tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND phường, xã cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tại địa phương như: Xuất hiện tâm lý chủ quan trong một bộ phận cán bộ, nhân dân về phòng, chống dịch Covid-19; tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại lần 2 còn thấp; Tiến độ thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản vốn đầu tư công còn chậm; Một số tuyến đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng, trong thời gian chờ ghi vốn đầu tư, đề nghị UBND thị xã có kế hoạch bồi trúc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; Khó khăn khi xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; Một số điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng; Nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trường học; Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Quang Trung, một số tiêu chí khó thực hiện như tỷ lệ người dân sử dụng Hồ sơ khám sức khỏe điện tử đạt từ 70% trở lên…

Sau khi nghe báo cáo của các Chủ tịch UBND phường, xã; ý kiến tiếp thu, trả lời của các Trưởng phòng, ban UBND thị xã và ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Tuấn Thành ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các ngành, địa phương và Nhân dân trên địa bàn thị xã đã đạt được trong 7 tháng đầu năm 2022. Về thực hiện nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: Các phường, xã tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; Triển khai tiêm vắc xin cho các đối tượng đúng quy định; Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết, Đậu mùa Khỉ; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong gia súc, gia cầm. Các ngành và các địa phương tăng cường công tác phối hợp trong thực thi công vụ; Tiến hành rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2022, có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả, đặc biệt là các chỉ tiêu do Tỉnh và Thị xã giao như: Xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Quang Trung; Thị xã Bỉm Sơn hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; Xây dựng phường Lam Sơn đạt chuẩn An toàn thực phẩm; Thành lập mới doanh nghiệp… Chủ tịch UBND thị xã cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 2022.
Nguyễn Tới

Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch UBND thị xã với các Trưởng phòng, ban UBND thị xã, các đơn vị trực thuộc UBND thị xã và Chủ tịch UBND phường, xã

Đăng lúc: 05/08/2022 14:29:22 (GMT+7)

Chiều ngày 4/8/2022, UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch UBND thị xã với các Trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã và Chủ tịch UBND phường, xã. Đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

GIao ban TX.jpg


Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hiền - Trưởng phòng Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc Bổ nhiệm ông Tống Văn Thọ giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Hán giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND thị xã.

QD TP Tai chinh.jpg
Tiếp đó, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường và Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin lần lượt trình bày Dự thảo “Kế hoạch thực hiện Kết luận số 41 ngày 8/7/2022 của Thường trực HĐND thị xã về thực hiện pháp luật quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết số 47 ngày 19/7/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ Tư, HĐND thị xã khóa XII về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”; “Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 47 của HĐND thị xã về thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

Thảo luận về nội dung này, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đã nêu tại 2 dự thảo Kế hoạch. Song các đại biểu đề nghị phòng Tài nguyên – Môi Trường, phòng Văn hóa – Thông tin là đơn vị chủ trì soạn thảo Kế hoạch, cần bám sát vào Nghị quyết 47 ngày 19/7/2022 của HĐND thị xã “về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ Tư, HĐND thị xã khóa XII”, trong đó tập trung vào những đề nghị của HĐND thị xã tại “Điều 2. Để thực hiện tốt hơn công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã”. Trên cơ sở đó, rà soát lại từng nội dung; bổ sung giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế; phân công rõ nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị để thực hiện,

Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Tuấn Thành yêu cầu phòng Tài nguyên – Môi trường, phòng Văn hóa – Thông tin tiếp thu ý kiến đóng góp của các phòng, ban, đơn vị, hoàn thiện Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhằm tạo chuyển biến tích cực trong quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị xã trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, các Chủ tịch UBND phường, xã đã báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 7 tháng đầu năm 2022, các địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch và vượt so với cùng kỳ; tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND phường, xã cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tại địa phương như: Xuất hiện tâm lý chủ quan trong một bộ phận cán bộ, nhân dân về phòng, chống dịch Covid-19; tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại lần 2 còn thấp; Tiến độ thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản vốn đầu tư công còn chậm; Một số tuyến đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng, trong thời gian chờ ghi vốn đầu tư, đề nghị UBND thị xã có kế hoạch bồi trúc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; Khó khăn khi xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; Một số điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng; Nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trường học; Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Quang Trung, một số tiêu chí khó thực hiện như tỷ lệ người dân sử dụng Hồ sơ khám sức khỏe điện tử đạt từ 70% trở lên…

Sau khi nghe báo cáo của các Chủ tịch UBND phường, xã; ý kiến tiếp thu, trả lời của các Trưởng phòng, ban UBND thị xã và ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Tuấn Thành ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các ngành, địa phương và Nhân dân trên địa bàn thị xã đã đạt được trong 7 tháng đầu năm 2022. Về thực hiện nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: Các phường, xã tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; Triển khai tiêm vắc xin cho các đối tượng đúng quy định; Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết, Đậu mùa Khỉ; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong gia súc, gia cầm. Các ngành và các địa phương tăng cường công tác phối hợp trong thực thi công vụ; Tiến hành rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2022, có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả, đặc biệt là các chỉ tiêu do Tỉnh và Thị xã giao như: Xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Quang Trung; Thị xã Bỉm Sơn hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; Xây dựng phường Lam Sơn đạt chuẩn An toàn thực phẩm; Thành lập mới doanh nghiệp… Chủ tịch UBND thị xã cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 2022.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC