Truy cập

Hôm nay:
3882
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41829
Tháng này:
15626
Tất cả:
6074934

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 23/3, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh”.

HCM1.JPG


Tại Thị xã Bỉm Sơn, Hội nghị được kết nối trực tuyến tại Phòng họp trực tuyến – Trung tâm Hội nghị - Nhà văn hóa Thị xã, Cơ quan Thị ủy, các xã phường, cơ quan, đơn vị. Dự tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn có các đồng chí Đào Vũ Việt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; Trịnh Tuấn Thành - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Thị xã; Trưởng, Phó các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; Giám đốc, phó giám đốc TTCT Thị xã; Trưởng phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã; phó ban chuyên trách HĐND thị xã; Chủ tịch, các phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã; các đồng chí ủy viên UBKT Thị ủy; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt 3 nội dung: Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và phát huy giá trị văn hóa, con người; Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người xứ Thanh và việc phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thanh Hóa; Nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa, con người xứ Thanh góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh. Chuyên đề năm 2023 đã cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thanh Hóa góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Tiếp tục đổi mới mạnhmẽ nội dung, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác. Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng văn hóa, sức mạnh con người Thanh Hóa gắn với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong lãnh đạo, quản lý.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy đã trân trọng cám ơn Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong đã bố trí thời gian trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề một cách sâu sắc; ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã bố trí thời gian dự hội nghị đông đủ, đúng thành phần; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, lắng nghe, nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề. Đây là chuyên đề rất quan trọng, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề là thực sự cần thiết góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh và từng địa phương đơn vị. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, để việc học tập chuyên đề đạt hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về những nội dung cốt lõi trong chuyên đề này để quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn việc thực hiện nội dung chuyên đề với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm cách mạng, luôn có khát vọng vươn lên, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, thử thách. Mỗi cán bộ, đảng viên phải toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân và gắn bó với nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề để thấm sâu vào đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, ra sức thi đua, nỗ lực cố gắng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Hà Nghĩa

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 23/3, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh”.

HCM1.JPG


Tại Thị xã Bỉm Sơn, Hội nghị được kết nối trực tuyến tại Phòng họp trực tuyến – Trung tâm Hội nghị - Nhà văn hóa Thị xã, Cơ quan Thị ủy, các xã phường, cơ quan, đơn vị. Dự tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn có các đồng chí Đào Vũ Việt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy; Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; Trịnh Tuấn Thành - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Thị xã; Trưởng, Phó các Ban xây dựng Đảng Thị ủy; Giám đốc, phó giám đốc TTCT Thị xã; Trưởng phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã; phó ban chuyên trách HĐND thị xã; Chủ tịch, các phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã; các đồng chí ủy viên UBKT Thị ủy; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt 3 nội dung: Quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và phát huy giá trị văn hóa, con người; Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người xứ Thanh và việc phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thanh Hóa; Nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa, con người xứ Thanh góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh. Chuyên đề năm 2023 đã cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Thanh Hóa góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Tiếp tục đổi mới mạnhmẽ nội dung, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo lời Bác. Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng văn hóa, sức mạnh con người Thanh Hóa gắn với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong lãnh đạo, quản lý.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy đã trân trọng cám ơn Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong đã bố trí thời gian trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề một cách sâu sắc; ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã bố trí thời gian dự hội nghị đông đủ, đúng thành phần; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, lắng nghe, nghiên cứu, học tập nội dung chuyên đề. Đây là chuyên đề rất quan trọng, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề là thực sự cần thiết góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh và từng địa phương đơn vị. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, để việc học tập chuyên đề đạt hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về những nội dung cốt lõi trong chuyên đề này để quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn việc thực hiện nội dung chuyên đề với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm cách mạng, luôn có khát vọng vươn lên, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, thử thách. Mỗi cán bộ, đảng viên phải toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân và gắn bó với nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề để thấm sâu vào đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, ra sức thi đua, nỗ lực cố gắng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC