Truy cập

Hôm nay:
3327
Hôm qua:
19702
Tuần này:
35368
Tháng này:
106941
Tất cả:
5324598

Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023) HĐND thị xã khoá XII.

Sáng ngày 31/5/2023, Thường trực HĐND Thị xã tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họpthứ 7 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023) HĐND thị xã khoá XII. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

HN liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023) HĐND thị xã khoá XII.jpg


Tham dự có các đồng chí: Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã; Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND thị xã; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ thị xã, các phòng, ban, ngành liên quan; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã.

Kỳ họp thứ 7- Kỳ họp chuyên đề, HĐND thị xã khoá XII dự kiến được tổ chức trước ngày 15/6/2023 tại Hội trường UBND thị xã. Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến, quyết định một số nhiệm vụ quan trọng phát sinh thuộc thẩm quyền theo luật định, gồm: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối khu vực đô thị mới phía Nam thị xã Bỉm Sơn với Quốc lộ 217B, thị xã Bỉm Sơn; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Tây đường Yết Kiêu, phường Lam Sơn; Phương án Lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất 2023…

Kỳ họp thứ 8 – Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023, HĐND thị xã khoá XII dự kiến được tổ chức trong 2 ngày, từ 18-19/7/2023, tại Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hoá thị xã. Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét 17 báo cáo, trong đó có các nội dung quan trọng liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; thông qua 2 tờ trình và dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thị xã lựa chọn các nội dung đang được nhân dân quan tâm để thực hiện tại phiên chất vấn, gồm: Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp trên địa bàn thị xã; Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát thi hành án dân sự; Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm trên địa bàn thị xã. Cũng trong kỳ họp này, HĐND thị xã dự kiến sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thị xã bầu (sau khi có văn bản hướng dẫn của Tỉnh)…

Sau khi nghe các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình của hai kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Để các kỳ họp hoàn thành các nội dung,chương trình đề ra, Thường trực HĐND Thị xãđề nghị UBND Thị xã, các ban của HĐND và các cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và yêu cầu.

Nguyễn Tới

Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023) HĐND thị xã khoá XII.

Sáng ngày 31/5/2023, Thường trực HĐND Thị xã tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họpthứ 7 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023) HĐND thị xã khoá XII. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị.

HN liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023) HĐND thị xã khoá XII.jpg


Tham dự có các đồng chí: Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã; Mai Đình Lâm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND thị xã; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ thị xã, các phòng, ban, ngành liên quan; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thị xã.

Kỳ họp thứ 7- Kỳ họp chuyên đề, HĐND thị xã khoá XII dự kiến được tổ chức trước ngày 15/6/2023 tại Hội trường UBND thị xã. Kỳ họp sẽ xem xét, cho ý kiến, quyết định một số nhiệm vụ quan trọng phát sinh thuộc thẩm quyền theo luật định, gồm: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối khu vực đô thị mới phía Nam thị xã Bỉm Sơn với Quốc lộ 217B, thị xã Bỉm Sơn; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Tây đường Yết Kiêu, phường Lam Sơn; Phương án Lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất 2023…

Kỳ họp thứ 8 – Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023, HĐND thị xã khoá XII dự kiến được tổ chức trong 2 ngày, từ 18-19/7/2023, tại Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hoá thị xã. Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét 17 báo cáo, trong đó có các nội dung quan trọng liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; thông qua 2 tờ trình và dự thảo nghị quyết. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thị xã lựa chọn các nội dung đang được nhân dân quan tâm để thực hiện tại phiên chất vấn, gồm: Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp trên địa bàn thị xã; Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát thi hành án dân sự; Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm trên địa bàn thị xã. Cũng trong kỳ họp này, HĐND thị xã dự kiến sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thị xã bầu (sau khi có văn bản hướng dẫn của Tỉnh)…

Sau khi nghe các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến vào dự kiến nội dung, chương trình của hai kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Để các kỳ họp hoàn thành các nội dung,chương trình đề ra, Thường trực HĐND Thị xãđề nghị UBND Thị xã, các ban của HĐND và các cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và yêu cầu.

Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC