Truy cập

Hôm nay:
3851
Hôm qua:
5395
Tuần này:
41798
Tháng này:
15595
Tất cả:
6074903

Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan.

Sáng ngày 28/11/2023, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản liên quan theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ đầu cầu Hà Nội đến các điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện trong toàn quốc.

Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở.jpg

Tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn do đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND thị xã, chủ trì. Cùng tham dự, có Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Bỉm Sơn; Trưởng các phòng chuyên môn UBND thị xã cùng đại diện Lãnh đạo UBND, công chức được giao nhiệm vụ theo dõi công tác dân chủ thuộc UBND phường, xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành năm 2022,có hiệu lực thi hành từ 1/7/2023; Luật gồm 6 chương, 91 điều, quy định nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, Luật cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.Luật có ý nghĩa quan trọng tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung Nghị định 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; thảo luận và giải đáp các vướng mắc phát sinh về các nội dung liên quan.
Nguyễn Tới

Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan.

Sáng ngày 28/11/2023, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản liên quan theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ đầu cầu Hà Nội đến các điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện trong toàn quốc.

Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở.jpg

Tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn do đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND thị xã, chủ trì. Cùng tham dự, có Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Bỉm Sơn; Trưởng các phòng chuyên môn UBND thị xã cùng đại diện Lãnh đạo UBND, công chức được giao nhiệm vụ theo dõi công tác dân chủ thuộc UBND phường, xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành năm 2022,có hiệu lực thi hành từ 1/7/2023; Luật gồm 6 chương, 91 điều, quy định nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, Luật cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.Luật có ý nghĩa quan trọng tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung Nghị định 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; thảo luận và giải đáp các vướng mắc phát sinh về các nội dung liên quan.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC