Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Sáng ngày 18/5/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

HN Quan triet NQ.jpg


Tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực Thị ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã; Chánh Văn phòng Thị ủy, Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thị xã;Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc thị ủy và Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 06).Theo đó, Nghị quyết có kết cấu gồm 4 phần liên quan chặt chẽ với nhau: Tình hình vànguyên nhân; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và tầm nhìn; các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện. Nghị quyết số 06khẳng định, sau 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm vừa qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Đến cuối năm 2020, hệ thống đô thị nước ta đã có 862 đô thị các loại, phân bổ tương đối đồng đều trong cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa xác định theo địa bàn có chức năng đô thị đã tăng từ 30,5% năm 2010 lên gần 40% năm 2020. Không gian đô thị được mở rộng; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn; chất lượng sống của cư dân đô thị từng bước được nâng cao...

Bộ Chính trị nhận định, đô thị hóa là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới; cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc và có tính tiên phong, dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực phát triển là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Nghị quyết 06 đưa ra các mục tiêu cụ thể như: Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%; Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5-1,9% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 1,9 - 2,3%; …
Nghị quyết 06 cũng đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới; Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị; Phát triển kinh tế khu vực đô thị, đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe các tham luận về thực trạng, những giải pháp và kiến nghị của bộ, ngành Trung ương và các địa phương về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ươg đảng Võ Văn Thưởng đã gợi mở một số nội dung để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06 thời gian tới, đồng thời yêu cầu Ban cán sự Đảng Chính phủ cần sớm ban hành chương trình hành động triển khai, thực hiện Nghị quyết đảm bảo sát các nội dung Nghị quyết, phù hợp với từng địa phương, từng vùng…
Nguyễn Tới

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam

Đăng lúc: 19/05/2022 15:48:24 (GMT+7)

Sáng ngày 18/5/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

HN Quan triet NQ.jpg


Tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn đồng chí Nguyễn Tiến Thuận – Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực Thị ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã; Chánh Văn phòng Thị ủy, Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thị xã;Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc thị ủy và Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 06).Theo đó, Nghị quyết có kết cấu gồm 4 phần liên quan chặt chẽ với nhau: Tình hình vànguyên nhân; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và tầm nhìn; các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện. Nghị quyết số 06khẳng định, sau 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm vừa qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Đến cuối năm 2020, hệ thống đô thị nước ta đã có 862 đô thị các loại, phân bổ tương đối đồng đều trong cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa xác định theo địa bàn có chức năng đô thị đã tăng từ 30,5% năm 2010 lên gần 40% năm 2020. Không gian đô thị được mở rộng; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn; chất lượng sống của cư dân đô thị từng bước được nâng cao...

Bộ Chính trị nhận định, đô thị hóa là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới; cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc và có tính tiên phong, dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực phát triển là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Nghị quyết 06 đưa ra các mục tiêu cụ thể như: Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%; Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5-1,9% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 1,9 - 2,3%; …
Nghị quyết 06 cũng đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới; Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu; Xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị; Phát triển kinh tế khu vực đô thị, đổi mới cơ chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe các tham luận về thực trạng, những giải pháp và kiến nghị của bộ, ngành Trung ương và các địa phương về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ươg đảng Võ Văn Thưởng đã gợi mở một số nội dung để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06 thời gian tới, đồng thời yêu cầu Ban cán sự Đảng Chính phủ cần sớm ban hành chương trình hành động triển khai, thực hiện Nghị quyết đảm bảo sát các nội dung Nghị quyết, phù hợp với từng địa phương, từng vùng…
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC