Truy cập

Hôm nay:
362
Hôm qua:
8530
Tuần này:
8892
Tháng này:
111351
Tất cả:
6525668

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Sáng ngày 10/5, Ban Kinh tế TW và Ban Tuyên giáo TW tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng chí Lê Minh Khái – Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW. Hội nghị được kết nối với 4.320 điểm cầu.

học tập nghị quyết 41.jpg

Dự tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn có các đồng chí: Nguyễn Văn Khiên – Bí thư Thị ủy; Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị. Nghị quyếtcó mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho mục tiêu phát triển đất nước.


học tập nghị quyết 413.jpg

Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới được Bộ Chính trị khóa XIIIban hành và tổ chức triển khai thực hiện trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực tập trung triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIdưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với quyết tâm cao, với sựđoàn kết đồng lòng của cả nước. Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống để góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Tiếp đó, Phó Trưởng Ban Kinh tế TW đã báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chương trình của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Để Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị nhanh chóng đi vào cuộc sống, ôngNguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; chú trọng theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra; chuẩn bị thật tốt các điều kiện, nguồn lực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Hà Nghĩa

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Sáng ngày 10/5, Ban Kinh tế TW và Ban Tuyên giáo TW tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng chí Lê Minh Khái – Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW. Hội nghị được kết nối với 4.320 điểm cầu.

học tập nghị quyết 41.jpg

Dự tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn có các đồng chí: Nguyễn Văn Khiên – Bí thư Thị ủy; Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị. Nghị quyếtcó mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho mục tiêu phát triển đất nước.


học tập nghị quyết 413.jpg

Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới được Bộ Chính trị khóa XIIIban hành và tổ chức triển khai thực hiện trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực tập trung triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIIIdưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với quyết tâm cao, với sựđoàn kết đồng lòng của cả nước. Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống để góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Tiếp đó, Phó Trưởng Ban Kinh tế TW đã báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chương trình của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Để Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị nhanh chóng đi vào cuộc sống, ôngNguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; chú trọng theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra; chuẩn bị thật tốt các điều kiện, nguồn lực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC