Hội nghị toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Sáng ngày 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam. Hội nghị do Văn phòng Chính phủ tổ chức, được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quận, huyện, thị xã trên toàn quốc. Đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn.

CCHC.jpg


Báo cáo về tình hình công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022 - 2025, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong đó nhấn mạnh, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được triển khai quyết định; kết quả: hơn 1.700 quy định được cắt giảm, đơn giản hóa tại 125 văn bản quy phạm pháp luật; hơn 1.100 quy định kinh doanh đã được phê duyệt phương pháp cắt giảm, đơn giản hóa. Việc phân cấp trong giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) được quan tâm chỉ đạo, từng bước đẩy mạnh theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực. Việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng số hóa, không phụ thuộc vào địa giới hành chính được chú trọng. Cả nước hiện có 11.699 bộ phận một cửa các cấp, 57 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; 53/63 địa phương đã hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Dịch vụ công trực tuyến được triển khai ngày càng hiệu quả, sâu rộng, đã cung cấp 3.805 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hơn 2,8 triệu tài khoản đăng ký tăng 2,8 lần so với cùng kỳ; hơn 4,78 triệu hồ sơ trực tuyến được thực hiện tăng 3 lần cùng kỳ. Hoạt động xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực; Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã số hóa và tạo lập gần 100 triệu dữ liệu dân cư được cấp số định danh cá nhân, cập nhật thường xuyên từ cấp xã, bảo đảm tiêu chí “ đúng, đủ, sạch, sống”; cấp hơn 68 triệu thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giám sát, đánh giá được quan tâm triển khai với việc xây dựng, đưa vào vận hành một số công cụ kỹ thuật số hỗ trợ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện thủ tục hành chính, trong đó đến năm 2023 đạt trên 80%, năm 2025 đạt trên 90% mức độ hài lòng; cố gắng đạt tối đa mức độ hài lòng của người dân; tỷ lệ giải quyết đúng hạn tại Trung tâm phục vụ hành chính công phải đạt trên 90%; phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 50%; giúp người dân, doanh nghiệp thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi thực hiện các dịch vụ hành chính công từ trực tiếp sang trực tuyến. Đến cuối năm 2022, phấn đấu 100% thủ tục hồ sơ tiếp nhận được xử lý, cập nhật trạng thái trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, tỉnh và đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ và yêu cầu các địa phương phải phân công rõ, chịu trách nhiệm chính về xử lý các công việc với người dân và doanh nghiệp, không để “lòng vòng”, mất thời gian; tích cực tổ chức tham vấn doanh nghiệp; mong doanh nghiệp tham gia xây dựng chính sách cùng các cơ quan quản lý nhà nước, trên tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân.

Hà Nghĩa

Hội nghị toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Đăng lúc: 20/09/2022 16:25:15 (GMT+7)

Sáng ngày 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam. Hội nghị do Văn phòng Chính phủ tổ chức, được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quận, huyện, thị xã trên toàn quốc. Đồng chí Mai Thế Trị - Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì tại điểm cầu thị xã Bỉm Sơn.

CCHC.jpg


Báo cáo về tình hình công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022 - 2025, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong đó nhấn mạnh, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được triển khai quyết định; kết quả: hơn 1.700 quy định được cắt giảm, đơn giản hóa tại 125 văn bản quy phạm pháp luật; hơn 1.100 quy định kinh doanh đã được phê duyệt phương pháp cắt giảm, đơn giản hóa. Việc phân cấp trong giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) được quan tâm chỉ đạo, từng bước đẩy mạnh theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực. Việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng số hóa, không phụ thuộc vào địa giới hành chính được chú trọng. Cả nước hiện có 11.699 bộ phận một cửa các cấp, 57 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; 53/63 địa phương đã hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Dịch vụ công trực tuyến được triển khai ngày càng hiệu quả, sâu rộng, đã cung cấp 3.805 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hơn 2,8 triệu tài khoản đăng ký tăng 2,8 lần so với cùng kỳ; hơn 4,78 triệu hồ sơ trực tuyến được thực hiện tăng 3 lần cùng kỳ. Hoạt động xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực; Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã số hóa và tạo lập gần 100 triệu dữ liệu dân cư được cấp số định danh cá nhân, cập nhật thường xuyên từ cấp xã, bảo đảm tiêu chí “ đúng, đủ, sạch, sống”; cấp hơn 68 triệu thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giám sát, đánh giá được quan tâm triển khai với việc xây dựng, đưa vào vận hành một số công cụ kỹ thuật số hỗ trợ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện thủ tục hành chính, trong đó đến năm 2023 đạt trên 80%, năm 2025 đạt trên 90% mức độ hài lòng; cố gắng đạt tối đa mức độ hài lòng của người dân; tỷ lệ giải quyết đúng hạn tại Trung tâm phục vụ hành chính công phải đạt trên 90%; phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 50%; giúp người dân, doanh nghiệp thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi thực hiện các dịch vụ hành chính công từ trực tiếp sang trực tuyến. Đến cuối năm 2022, phấn đấu 100% thủ tục hồ sơ tiếp nhận được xử lý, cập nhật trạng thái trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, tỉnh và đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ và yêu cầu các địa phương phải phân công rõ, chịu trách nhiệm chính về xử lý các công việc với người dân và doanh nghiệp, không để “lòng vòng”, mất thời gian; tích cực tổ chức tham vấn doanh nghiệp; mong doanh nghiệp tham gia xây dựng chính sách cùng các cơ quan quản lý nhà nước, trên tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC