Truy cập

Hôm nay:
2566
Hôm qua:
3800
Tuần này:
6366
Tháng này:
20637
Tất cả:
4492740

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong 2 ngày 5 và 6/12/2022, tại Phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với trên 11.600 điểm cầu trong cả nước.

TT.JPG


Tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn, đồng chí Đào Vũ Việt- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực Thị ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã; Chánh Văn phòng Thị ủy, Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp thị xã;Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên đề: "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Những chuyên đề này do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, nhằm giúp đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống về tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau khi kết thúc hội nghị với đầu cầu Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp. Với tinh thần, trách nhiệm cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết, kết luận Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Nguyễn Tới.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong 2 ngày 5 và 6/12/2022, tại Phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với trên 11.600 điểm cầu trong cả nước.

TT.JPG


Tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến Trung tâm Hội nghị - Nhà Văn hóa thị xã Bỉm Sơn, đồng chí Đào Vũ Việt- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực Thị ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã; Chánh Văn phòng Thị ủy, Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp thị xã;Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên đề: "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Những chuyên đề này do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, nhằm giúp đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống về tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau khi kết thúc hội nghị với đầu cầu Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp. Với tinh thần, trách nhiệm cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết, kết luận Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Nguyễn Tới.

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC