Truy cập

Hôm nay:
2425
Hôm qua:
3800
Tuần này:
6225
Tháng này:
20496
Tất cả:
4492599

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa UBND thị xã với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã năm 2022

Chiều ngày 01/12/2022, UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa UBND thị xã với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Mai Đình Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thị xã và Trưởng các phòng chuyên môn UBND thị xã.

TK.jpg


Trong năm 2022, hoạt động phối hợp giữa UBND thị xã với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của từng bên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả nổi bật trọng tâm đó là đã phối hợp xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, công tác kiểm tra, giám sát và phản biện góp ý xây dựng chính quyền…

Thảo luận tạiHội nghị, các đại biểu nhất trí cao với kết quả đạt được trong năm 2022, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện Quy chế phối hợp, đó là: Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có lúc chưa thường xuyên, nhận thức về pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, chấp hành pháp luật chưa nghiêm; Hoạt động giám sát và phản biện xã hội hiệu quả chưa cao; việc phối hợp giải quyết một số kiến nghị của cử tri chưa thực sự hiệu quả, vẫn còn một số nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần; Kinh phí hoạt động của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp trong năm 2023, với những nội dung trọng tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là các quy định của Nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân dân; thực hiện tốt việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân theo quy định của pháp luật; Đẩy mạnh công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng các mô hình và chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Tuấn Thành ghi nhận những đóng góp của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng chí đề nghị trong năm 2023, sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa UBND thị xã với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong công tác dân vận chính quyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội năm 2023; tạo điều kiện để mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Nguyễn Tới

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa UBND thị xã với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã năm 2022

Chiều ngày 01/12/2022, UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa UBND thị xã với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Tuấn Thành – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Mai Đình Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thị xã và Trưởng các phòng chuyên môn UBND thị xã.

TK.jpg


Trong năm 2022, hoạt động phối hợp giữa UBND thị xã với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của từng bên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả nổi bật trọng tâm đó là đã phối hợp xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, công tác kiểm tra, giám sát và phản biện góp ý xây dựng chính quyền…

Thảo luận tạiHội nghị, các đại biểu nhất trí cao với kết quả đạt được trong năm 2022, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện Quy chế phối hợp, đó là: Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có lúc chưa thường xuyên, nhận thức về pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, chấp hành pháp luật chưa nghiêm; Hoạt động giám sát và phản biện xã hội hiệu quả chưa cao; việc phối hợp giải quyết một số kiến nghị của cử tri chưa thực sự hiệu quả, vẫn còn một số nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần; Kinh phí hoạt động của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế…

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp trong năm 2023, với những nội dung trọng tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là các quy định của Nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân dân; thực hiện tốt việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của người dân theo quy định của pháp luật; Đẩy mạnh công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng các mô hình và chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Trịnh Tuấn Thành ghi nhận những đóng góp của Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng chí đề nghị trong năm 2023, sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa UBND thị xã với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong công tác dân vận chính quyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội năm 2023; tạo điều kiện để mỗi bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Nguyễn Tới

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC