Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021

Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ Thị xã vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ; ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022. Tới dự có đồng chí Lê Minh Hòa – Phó Phòng Tổng hợp Ban dân vận tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì hội nghị.

QCDC.JPG


Năm 2021, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng từ Thị xã đến cơ sở, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm. Nhờ đó, công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Về xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, các tầng lớp nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19. Xây dựng cơ sở phát triển về kinh tế, năm 2021, tổng giá trị sản xuất địa bàn ước đạt trên 29.500 tỷ đồng, đạt 100,2%KH, tổng thu nhập bình quân đầu người ước đạt 68,5triệu đồng/năm. Xây dựng cơ sở vững mạnh về văn hóa- xã hội được đảm bảo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Cùng với đó, xây dựng cơ sở về quốc phòng an ninh tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu quân số và vũ khí trang bị đầy đủ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn cơ bản ổn định. Việc thực hiện chính sách xã hội và hậu phương quân đội thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt, đúng quy định của pháp luật.

Trong thực hiện quy chế dân chủ, Ban Dân vận đã triển khai, quán triệt Hướng dẫn 01-HD/BDVTW và công văn 184-CV/TU của Tỉnh ủy; cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị ở cơ sở tuyên truyền, thực hiện nghiêm, đúng Pháp lệnh 34 về quy chế dân chủ ở xã, phường. Các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện tốt QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công khai các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Việc thực hiện QCDC ở các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực tạo sự gắn bó giữa người lao động và các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ vẫn còn một số hạn chế như: công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện một số văn bản có lúc, có nơi chưa sâu sắc, chưa kịp thời; một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức công tácxây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ. Công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực chuyển biến chậm.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng hợp chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2021, thảo luận những khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hòa – Phó Phòng Tổng hợp Ban dân vận tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ của Thị xã Bỉm Sơn. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ Thị xã kiện toàn thành viên, phân công thành viên phụ trách địa bàn, cơ sở; tiếp tục kiểm soát dịch bệnh Covid 19; nắm chắc đời sống vật chất, tinh thần của người dân, quan tâm chăm lo tết cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022, bên cạnh những nhiệm vụ đã đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tập trung thực hiện tốt, tạo ra những chuyển biến rõ nét công tác quán triệt, triển khai và thực hiện công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ; các thành viên Ban chỉ đạo nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phản ánh cho thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở; đồng thời quan tâm chăm lo tết cho người nghèo, người khó khăn do đại dịch, người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón tết.

Tại hội nghị, đại diện một số ban, ngành, đoàn thể Thị xã đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022.

Hà Nghĩa

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021

Đăng lúc: 13/01/2022 14:01:32 (GMT+7)

Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ Thị xã vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ; ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022. Tới dự có đồng chí Lê Minh Hòa – Phó Phòng Tổng hợp Ban dân vận tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã chủ trì hội nghị.

QCDC.JPG


Năm 2021, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng từ Thị xã đến cơ sở, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm. Nhờ đó, công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Về xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, các tầng lớp nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19. Xây dựng cơ sở phát triển về kinh tế, năm 2021, tổng giá trị sản xuất địa bàn ước đạt trên 29.500 tỷ đồng, đạt 100,2%KH, tổng thu nhập bình quân đầu người ước đạt 68,5triệu đồng/năm. Xây dựng cơ sở vững mạnh về văn hóa- xã hội được đảm bảo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Cùng với đó, xây dựng cơ sở về quốc phòng an ninh tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu quân số và vũ khí trang bị đầy đủ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn cơ bản ổn định. Việc thực hiện chính sách xã hội và hậu phương quân đội thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt, đúng quy định của pháp luật.

Trong thực hiện quy chế dân chủ, Ban Dân vận đã triển khai, quán triệt Hướng dẫn 01-HD/BDVTW và công văn 184-CV/TU của Tỉnh ủy; cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị ở cơ sở tuyên truyền, thực hiện nghiêm, đúng Pháp lệnh 34 về quy chế dân chủ ở xã, phường. Các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện tốt QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công khai các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Việc thực hiện QCDC ở các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực tạo sự gắn bó giữa người lao động và các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ vẫn còn một số hạn chế như: công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện một số văn bản có lúc, có nơi chưa sâu sắc, chưa kịp thời; một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức công tácxây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ. Công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực chuyển biến chậm.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng hợp chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2021, thảo luận những khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hòa – Phó Phòng Tổng hợp Ban dân vận tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ của Thị xã Bỉm Sơn. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ Thị xã kiện toàn thành viên, phân công thành viên phụ trách địa bàn, cơ sở; tiếp tục kiểm soát dịch bệnh Covid 19; nắm chắc đời sống vật chất, tinh thần của người dân, quan tâm chăm lo tết cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022, bên cạnh những nhiệm vụ đã đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tập trung thực hiện tốt, tạo ra những chuyển biến rõ nét công tác quán triệt, triển khai và thực hiện công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ; các thành viên Ban chỉ đạo nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phản ánh cho thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở; đồng thời quan tâm chăm lo tết cho người nghèo, người khó khăn do đại dịch, người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón tết.

Tại hội nghị, đại diện một số ban, ngành, đoàn thể Thị xã đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022.

Hà Nghĩa

Công khai kết quả TTHC

Công khai tiến độ KQGQ hồ sơ TTHC

CÔNG KHAI DANH MỤC DỊCH TTHC